CSR hos Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

Da samfundsansvar er en central del af virksomheden, har vi valgt at være certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001

I 2021-2025 vil vi hvert år sætte nye CSR-mål inden for fire områder: 

 • Genanvendelse i højeste kvalitet 
 • CO2-footprint skal reduceres mest muligt  
 • Reducere mængden af affald i naturen  
 • Vedvarende fokus på mangfoldighed.

De fire områder udspringer af vores CSR-politik, og her fortæller vi løbende om arbejdet med vores CSR-mål for det pågældende år. Hvert område er også knyttet til de specifikke verdensmål, som indsatsen gerne skulle bidrage til at nå. De endelige resultater af vores årlige CSR-indsats fremgår af vores årsrapport og kan læses i vores CSR-rapportering, som I kan finde nederst på siden.

CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

Her kan I læse mere om vores CSR-certificering og vores politikker.

 Læs mere

Genanvendelse af emballager i højeste kvalitet

Dansk Retursystem vil arbejde for, at drikkevareemballager omfattet af pantsystemet i størst muligt omfang kan genanvendes i højeste kvalitet og med størst mulig gevinst for klimaet. Det vil ske gennem samarbejde med alle led i værdikæden.

CSR-mål 2024-25

 • Fastholde eller reducere den lave andel af de samlede emballager pålagt tillægsgebyrer sammenlignet med 2022 samt følge udviklingen pr kategori (plast, metal, glas)
 • Modtage 10% flere indsamlede drikkevareemballager uden pant på sammenlignet med 2022, svarende til 4-5 mio. stk. 
 • Andelen af farvede PET flasker i closed loop øges.
 • Styrke kvaliteten via øget rensortering

CO2-footprint skal reduceres mest muligt

Dansk Retursystem vil reducere pantsystemets klima- og miljøaftryk i hele værdikæden. Det skal ske gennem nye innovative løsninger og i samarbejde med andre aktører. 

CSR-mål 2024-25 

 • Indsamling af genanvendelige materialer må maximalt udlede 4.500 tons CO2
 • CO2 udledning fra fragt af genanvendelige materialer (GAM) reduceret med 25%
 • Al elforbrug fra butiksudstyr skal være CO2 neutralt

Reducere mængden af affald i naturen 

Dansk Retursystem vil gennem samarbejde med andre aktører arbejde for, at drikkevareemballager ikke ender i naturen.

CSR-mål 2024-25 

 • Udvikle og støtte op om en række aktiviteter/initiativer, som bidrager til reduktion af affald i naturen 
 • Reduktion af spil/tab i processen fra flaskeautomat til produktion

Vedvarende fokus på mangfoldighed 

Dansk Retursystem ønsker mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn og sådan, at virksomheden som minimum afspejler det omgivende samfund.

CSR-mål 2024-25 

 • 2 % flere kvindelige ansatte i Supply Chain-afdelinger
 • 7 % medarbejdere ansat i støttefunktion eller med støttebehov så vi sikrer mangfoldighed og fastholdelse til arbejdspladsen
 • 24 gennemførte eller opstartede elev- eller lærlingeforløb

CSR-rapporteringer

Vi har rapporteret særskilt om vores CSR-indsats siden 2018. De seneste CSR-rapporteringer kan I finde nedenfor. Læs her om, hvordan vi har arbejdet med at nå vores CSR-mål. Vil I vide mere om vores CSR-arbejde kan I læse det i vores årsrapporter.

2022: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2022.

 Læs rapportering
2021: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2021.

 Læs rapportering
2020: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2020.

 Læs rapportering
2019: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2019.

 Læs rapportering
2018: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2018.

 Læs rapportering

Vi køber miljøvenlige produkter

Dansk Retursystem er medlem af Miljømærkning Danmarks netværk for virksomheder, der køber miljømærkede produkter. Som udgangspunkt går vi efter varer med de anerkendte miljømærker Svanen og Blomsten, og hvert år dokumenterer vi, at vores indkøb på en række områder lever op til en høj standard. På den måde er vi med til at skabe efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Vi stræber også efter, at vores egne produkter kan genanvendes. Den særlige sæk på pantstationerne er fx produceret af et materiale, der kan smeltes om og bruges igen. Ansatte på Dansk Retursystems fabrikker får rent arbejdstøj fra et svanemærket vaskeri, og køkkenaffald fra kantinerne bliver sendt til kompostering og omdannet til biogas.

I de kommende år øger vi vores fokus på miljøvenlige indkøb.

Sådan bidrager vi til verdensmålene

Det samfundsansvar, der følger med arbejdet for at blive verdens bedste pantsystem, forpligter os også som virksomhed. Vi vil afspejle den alsidighed i det samfund, vi er en del af, og sikre fair og ligelig behandling af alle på arbejdspladsen, fx ved at løfte vores medarbejdere gennem respekt for den enkelte, personlig udvikling og videreuddannelse.

Vores fokus på uddannelse, ligestilling og en rummelig arbejdsplads er en både væsentlig og naturlig del af vores kultur og måde at være på som arbejdsplads. På den måde bidrager vores arbejde med mangfoldighed til verdensmål nr. 4 ’Kvalitetsuddannelser’ og 5 ’Ligestilling mellem kønnene’, præcis som når vi med vores kerneforretning understøtter verdensmålene nr. 9 ’Industri, innovation og infrastruktur’, 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ samt 13 ’Klimaindsats’.