CSR hos Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

Da samfundsansvar er en central del af virksomheden, har vi valgt at være certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001

I 2021-2025 vil vi hvert år sætte nye CSR-mål inden for fire områder: 

 • Genanvendelse i højeste kvalitet 
 • CO2-footprint skal reduceres mest muligt  
 • Reducere mængden af affald i naturen  
 • Vedvarende fokus på mangfoldighed.

De fire områder udspringer af vores CSR-politik. , og her på hjemmesiden fortæller vi løbende om arbejdet med vores CSR-mål for det pågældende år. Hvert område er også knyttet til de specifikke verdensmål, som indsatsen gerne skulle bidrage til at nå. De endelige resultater af vores årlige CSR-indsats fremgår af vores årsrapport og kan læses i vores CSR-rapportering, som I kan finde nederst på siden.

CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

Her kan I læse mere om vores CSR-certificering og vores politikker.

 Læs mere

CSR-målsætning: Genanvendelse i højeste kvalitet

Dansk Retursystem vil arbejde for, at drikkevareemballager omfattet af
pantsystemet i størst muligt omfang kan genanvendes i højeste kvalitet og med
størst mulig gevinst for klimaet. Det vil ske gennem samarbejde med alle led
i værdikæden.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Optimere vores rådgivning og dialog med producenter og importører om valg af materialer og design af emballager. 
 • Udvikle mulighederne for aflevering og indsamling af emballager. 
 • Optimere kvaliteten i egen drift mht. sortering. 
 • Være i fortløbende dialog med dem som aftager vores emballager, for at arbejde henimod at 100% bliver til nye dåser og flasker. 

2022’ CSR-mål 

 • Udvikling og implementering af værktøjer sammen med producenter og importører om bedre design og materialevalg til drikkevareemballager. Dette skal styrke og effektivisere returneringen og genanvendelsen i closed loop. Der er i første omgang fokus på emballager af plastik (PET).
 • Fastsætte og implementere tillægsgebyrer, der er annonceret for 2023. Tillægsgebyrer er en del af cirkulær økonomi i Dansk Retursystem, dvs. når dåser og flasker genanvendes til nye og indtægterne dækker alle omkostninger.
 • Der igangsættes et projekt, der skal undersøge mulighederne for at undgå/minimere sammenblanding af plastflasker og metaldåser. Der ses på alle led i værdikæden, dvs. forbrugernes pantning, butikkers aflevering af emballager, Dansk Retursystems indsamling, samt optælling og sortering på vores fabrikker.

CSR-målsætning: CO2-footprint skal reduceres mest muligt

Dansk Retursystem vil reducere pantsystemets klima- og miljøaftryk
i hele værdikæden. Det skal ske gennem nye innovative løsninger og i
samarbejde med andre aktører.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Reducere CO2– og miljøbelastningen fra transport af indsamlede drikkevareemballager. 
 • Reducere CO2– og miljøbelastningen relateret til aflevering af pantbelagte emballager. 
 • Øge opmærksomheden hos vores ansatte om sammenhængen mellem egen adfærd og CO2-reduktion. 

2022’ CSR-mål 

 •  Vi vil reducere CO2-belastningen fra indsamling af dåser og flasker fra vores kunder (butikker, restauranter, kontorer mv.) med 16% sammenlignet med 2019.
 • CO2-belastningen fra transport af indsamlede drikkevareemballager til genanvendelse reduceres med 2% sammenlignet med 2019.
 • Reducere strømforbruget relateret til forbrugernes aflevering af dåser og flasker med 2%. Dette sker bl.a. gennem optimeret styring af udstyr i butikker, detailhandlens investering i grøn strøm samt på pantstationer.
 • Skabe en ny baseline for vandforbruget på vores fabrikker, administration, i logistik samt på pantstationer.

CSR-målsætning: Reducere mængden af affald i naturen 

Dansk Retursystem vil gennem samarbejde med andre aktører arbejde for,
at drikkevareemballager ikke ender i naturen.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Indgå i projekter som øger fokus på, hvordan vi undgår affald i naturen. 
 • Bidrage til udvikling af løsninger for indsamling af drikkevareemballager on-the-go. 

2022’ CSR-mål 

 • På baggrund af analyser gennemført i 2021 igangsættes målrettede aktiviteter for at reducerer mængden af drikkevareemballager i naturen, herunder dåser og flasker solgt ved grænsen.
 • Fortløbende igangsætte interne kampagner, så vi undgår spild af emballager og etiketter i forbindelse med indsamling og transport samt ved vores fabrikker og pantstationer.
 • Opstarte partnerskab om et projekt, hvor vi opnår, at de flasker og dåser til drikkevare, der havner i private og offentlige skraldespande ikke går tabt, men bliver samlet op i en udbredt og genkendelig løsning til genanvendelse.

CSR-målsætning: Vedvarende fokus på mangfoldighed 

Dansk Retursystem ønsker mangfoldighed blandt medarbejdere
og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn
og sådan, at virksomheden som minimum afspejler det omgivende samfund.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder. 
 • Sikre inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov. 
 • Fortløbende tilbyde elev- og praktikpladser. 

2022’ CSR-mål 

 • Pr. 31/8 2021 er andelen af mænd 74% – altså 26% kvinder ansat i Dansk Retursystem. Målet for 2022 er 2% flere kvinder.
 • 25 medarbejdere med særlige behov. Vores fokus i 2022 er på 3 målgrupper:​
  • At få flere unge i arbejde​
  • At få flere flygtninge i arbejde​
  • At få flere krigsveteraner i arbejde
 • 6 nye elever:​
  • 2 i administration (økonomi/administration med speciale)​
  • 2 godstransportelever (øst/vest)​
  • 2 procesoperatørelever (øst)

CSR-rapporteringer

Vi har rapporteret særskilt om vores CSR-indsats siden 2018. De seneste CSR-rapporteringer kan I finde nedenfor. Læs her om, hvordan vi har arbejdet med at nå vores CSR-mål.

2019: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2019.

 Læs rapportering
2018: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2018.

 Læs rapportering

Vi køber miljøvenlige produkter

Dansk Retursystem er medlem af Miljømærkning Danmarks netværk for virksomheder, der køber miljømærkede produkter. Som udgangspunkt går vi efter varer med de anerkendte miljømærker Svanen og Blomsten, og hvert år dokumenterer vi, at vores indkøb på en række områder lever op til en høj standard. På den måde er vi med til at skabe efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Vi stræber også efter, at vores egne produkter kan genanvendes. Den særlige sæk på pantstationerne er fx produceret af et materiale, der kan smeltes om og bruges igen. Ansatte på Dansk Retursystems fabrikker får rent arbejdstøj fra et svanemærket vaskeri, og køkkenaffald fra kantinerne bliver sendt til kompostering og omdannet til biogas.

I de kommende år øger vi vores fokus på miljøvenlige indkøb.

Har du spørgsmål?

Hanne Marianne Svenningsen
Head of Environment & Climate+45 30 67 13 82Kontakt via e-mail