CSR hos Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

Da samfundsansvar er en central del af virksomheden, har vi valgt at være certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001

Hvert år sætter vi nye CSR-mål inden for tre områder:

 • Cirkulær økonomi
 • Mennesker og Samfund
 • Effektivitet

De tre områder udspringer af vores CSR-politik. I løbet af året fortæller vi om fremdriften på arbejdet med vores CSR-mål her på hjemmesiden. I kan finde den aktuelle status under hver målsætning nedenfor. De endelige resultater af vores årlige CSR-indsats fremgår af vores årsrapport og kan læses i vores CSR-rapportering, som I kan finde nederst på siden.

CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

Her kan I læse mere om vores CSR-certificering og vores politikker.

 Læs mere

CSR-målsætning: Cirkulær Økonomi

Dansk Retursystems vigtigste opgave er at indsamle og genanvende danskernes brugte dåser og flasker til gavn for miljø, klima og jordens ressourcebeholdning. Derfor vil Dansk Retursystem, som hele Danmarks pant- og retursystem, være en miljø- og ressourcebevidst virksomhed.

Cirkulær økonomi skal være omdrejningspunkt for forretningen. Derfor skal Dansk Retursystem være på forkant og bidrage positivt til at cirkulere råstoffer lokalt og globalt.

Dansk Retursystem vil fremme viden om cirkulær økonomi gennem formidling, dialog og samarbejde. 

I forhold til cirkulær økonomi vil Dansk Retursystem:

 • fastholde og forbedre en høj retur- og genanvendelsesprocent
 • sikre muligheden for at genanvende flasker og dåser til nye flasker og dåser eller andre fødevareemballager ved at bevare råstoffernes kvalitet i lukkede kredsløb
 • øge kendskabet til pant- og retursystemet blandt vores interessenter,2 herunder formidle værdier og principper i cirkulær økonomi og genanvendelse.
CSR-mål for Cirkulær Økonomi i 2020
 • Der skal arbejdes målrettet for at opnå en returprocent for saft, juice og øvrige nye produktkategorier på minimum 89% ved udgangen af 2020.
 • Kendskabet til den betydning, materialevalg og godt design har for genanvendelsen, skal udbredes bredt til vores interessenter gennem målrettet information og dialog.
 • Der er indledt dialog om indsamling og returtagning med væsentlige e-handelsaktører inden for dagligvarer.

CSR-målsætning: Mennesker og Samfund

Dansk Retursystem tager et medansvar for nuværende og kommende generationers muligheder for at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Dansk Retursystem vil have engagerede, motiverede og stolte medarbejdere, og vi vil sammen med medarbejderne skabe en arbejdsplads, som sikrer og styrker mangfoldighed, sikkerhed og udvikling.

Dansk Retursystem vil være en social og samfundsmæssig ansvarlig og rummelig arbejdsplads med respekt for arbejdstagerrettigheder.

I forhold til Mennesker og Samfund vil Dansk Retursystem:

 • afspejle det samfund vi er en del af og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, gode udviklingsmuligheder og stolte og tilfredse medarbejdere 
 • sikre og udbygge kendskab, tilfredshed og opbakning til det danske pant- og retursystem, bl.a. ved at indgå i partnerskaber og dialog med vores interessenter2 i vores drift og udvikling
 • indgå i eksterne samarbejder og relationer for at fremme viden om cirkulær økonomi og sikre social ansvarlighed.
CSR-mål for Mennesker og Samfund i 2020
 • Antal arbejdsulykker pr. 1. mio. arbejdstimer må maksimalt være på 15.
 • Som led i arbejdet med at hæve udbydertilfredsheden vil vi forenkle tilmeldingen af emballager og fastholde en gennemsnitlig tilmeldingsfrist på 2 uger.
 • Vi skal øge kendskabet til og interessen for at deltage i Kontaktudvalget, fx hos juice- og saftproducenter.
 • Medarbejdertilfredsheden skal som minimum være på index 80.
 • Efter et internt projekt om mangfoldighed er fastsat konkrete mål om antal elever/lærlinge, praktikanter og studentermedhjælpere.

CSR-målsætning: Effektivitet

Dansk Retursystem skal drive en effektiv virksomhed indenfor rammerne af pantbekendtgørelsen. Det betyder, at vi altid vil agere omkostningsbevidst, kvalitetsbevidst og inden for rammerne af den 3-dobbelte bundlinje1.

Dansk Retursystem vil altid sikre og fastholde et driftssikkert og tidssvarende pant- og retursystem.

Det indebærer især en korrekt og transparent pantudbetaling og gebyrafregning, lige behandling af vores interessenter2 og risikostyring af vores aktiviteter.

I forhold til effektivitet vil Dansk Retursystem:

 • skabe et brugervenligt, omkostningsbevidst pant- og retursystem af høj kvalitet
 • udvikle innovative løsninger, som er attraktive og brugervenlige
 • sikre høj datasikkerhed og forebygge misbrug og svindel
CSR-mål for Effektivitet i 2020
 • Der gennemføres en gennemsnitlig gebyrsænkning på 15% i forhold til 2019.
 • Reduktion af vandforbrug på 5% i produktion Vest i forhold til baseline 2019.
 • CO2- belastningen skal som minimum være reduceret med 33% sammenlignet med 2014.

CSR-rapporteringer

Vi har rapporteret særskilt om vores CSR-indsats siden 2018. De seneste CSR-rapporteringer kan I finde nedenfor. Læs her om, hvordan vi har arbejdet med at nå vores CSR-mål.

2019: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2019.

 Læs rapportering
2018: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2018.

 Læs rapportering

Vi køber miljøvenlige produkter

Dansk Retursystem er medlem af Miljømærkning Danmarks netværk for virksomheder, der køber miljømærkede produkter. Som udgangspunkt går vi efter varer med de anerkendte miljømærker Svanen og Blomsten, og hvert år dokumenterer vi, at vores indkøb på en række områder lever op til en høj standard. På den måde er vi med til at skabe efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Vi stræber også efter, at vores egne produkter kan genanvendes. Den særlige sæk på pantstationerne er fx produceret af et materiale, der kan smeltes om og bruges igen. Ansatte på Dansk Retursystems fabrikker får rent arbejdstøj fra et svanemærket vaskeri, og køkkenaffald fra kantinerne bliver sendt til kompostering og omdannet til biogas.

I de kommende år øger vi vores fokus på miljøvenlige indkøb.

Vores kantine er svanemærket

Fra januar 2019 har Dansk Retursystems medarbejdere på Sjælland dokumentation for, at de ikke bare arbejder for et bedre miljø. De spiser også frokost i Danmarks kun femte svanemærkede kantine.

Som miljøvirksomhed med fokus på cirkulær økonomi har det længe været naturligt for Dansk Retursystem at tænke bæredygtigt. Derfor var det også naturligt at tage beslutningen om at få kantinen svanemærket, så både indkøb og arbejdsprocesser her kunne blive mere bæredygtige. Svanemærkningen er gået hånd i hånd med Dansk Retursystems CSR-certificering. Virksomheden blev CSR-certificeret i december 2018.

”Bæredygtighed og økologi ligger mig meget på sinde. Dybest set er det jo ingen grund til, at vi bruger kemikalier, der kan skade os selv og miljøet,” siger Heine Skriver, køkkenchef i kantinen på Dansk Retursystems fabrik i Hedehusene.  

For at blive svanemærket skal man igennem en omfattende certificeringsproces. Målet er at nedbringe den samlede miljøbelastning. Det sker blandt andet ved, at en del af retterne er økologiske og vegetariske, og at man bruger svanemærkede rengøringsprodukter, mindre strøm og minimerer affald og madspild. 

Har du spørgsmål?

Peter Harpsøe Engel
CSR-chef+45 41 73 68 33Kontakt via e-mail