CSR hos Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

Da samfundsansvar er en central del af virksomheden, har vi valgt at være certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001

I 2021-2025 vil vi hvert år sætte nye CSR-mål inden for fire områder: 

 • Genanvendelse i højeste kvalitet 
 • CO2-footprint skal reduceres mest muligt  
 • Reducere mængden af affald i naturen  
 • Vedvarende fokus på mangfoldighed.

De fire områder udspringer af vores CSR-politik, og her fortæller vi løbende om arbejdet med vores CSR-mål for det pågældende år. Hvert område er også knyttet til de specifikke verdensmål, som indsatsen gerne skulle bidrage til at nå. De endelige resultater af vores årlige CSR-indsats fremgår af vores årsrapport og kan læses i vores CSR-rapportering, som I kan finde nederst på siden.

CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

Her kan I læse mere om vores CSR-certificering og vores politikker.

 Læs mere

Genanvendelse af emballager i højeste kvalitet

Dansk Retursystem vil arbejde for, at drikkevareemballager omfattet af
pantsystemet i størst muligt omfang kan genanvendes i højeste kvalitet og med
størst mulig gevinst for klimaet. Det vil ske gennem samarbejde med alle led
i værdikæden.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Optimere vores rådgivning og dialog med producenter og importører om valg af materialer og design af emballager. 
 • Udvikle mulighederne for aflevering og indsamling af emballager. 
 • Optimere kvaliteten i egen drift mht. sortering. 
 • Være i fortløbende dialog med dem som aftager vores emballager, for at arbejde henimod at 100% bliver til nye dåser og flasker. 

CSR-mål 2023

 • Styrke rensortering af plast, metal og glas emballagerne på Dansk Retursystems fabrikker.
 • Øget tilførsel af ikke pantbelagte drikkevareemballager med henblik på kvalitet i genanvendelse.
 • Klar til implementering af fæstning af låg (direktiv krav fra 2024).

CO2-footprint skal reduceres mest muligt

Dansk Retursystem vil reducere pantsystemets klima- og miljøaftryk
i hele værdikæden. Det skal ske gennem nye innovative løsninger og i
samarbejde med andre aktører.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Reducere CO2– og miljøbelastningen fra transport af indsamlede drikkevareemballager. 
 • Reducere CO2– og miljøbelastningen relateret til aflevering af pantbelagte emballager. 
 • Øge opmærksomheden hos vores ansatte om sammenhængen mellem egen adfærd og CO2-reduktion. 

CSR-mål 2023 

 • 20% mindre CO2 udledning fra fragt af emballager til genanvendelse.
 • 30% mindre CO2 udledning (akkumuleret) sammenlignet med 2019 fra indsamling af dåser og flasker fra butikker, restauranter, kontorer mv.
 • Større andel af vores elforbrug dækket af vedvarende energi

Reducere mængden af affald i naturen 

Dansk Retursystem vil gennem samarbejde med andre aktører arbejde for,
at drikkevareemballager ikke ender i naturen.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Indgå i projekter som øger fokus på, hvordan vi undgår affald i naturen. 
 • Bidrage til udvikling af løsninger for indsamling af drikkevareemballager on-the-go. 

CSR-mål 2023 

 • Reducere mængden af pantbelagte emballager, som ikke returneres, bl.a. ved initiativer målrettet steder med sport og andre fritidsaktiviteter.
 • Øge viden og indsigt gennem analyser om henkastede pantbelagte emballager.
 • Etablere baseline for tabte emballager, emballagedele og etiketter i forbindelse med Dansk Retursystems indsamling hos butikker m.m.

Vedvarende fokus på mangfoldighed 

Dansk Retursystem ønsker mangfoldighed blandt medarbejdere
og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn
og sådan, at virksomheden som minimum afspejler det omgivende samfund.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder. 
 • Sikre inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov. 
 • Fortløbende tilbyde elev- og praktikpladser. 

CSR-mål 2023 

 • Synliggørelse af køn og alder.
 • Omfavne 30 medarbejdere med særlige støttebehov.
 • Øge andelen af elever/lærlinge både i administration og Supply chain.

CSR-rapporteringer

Vi har rapporteret særskilt om vores CSR-indsats siden 2018. De seneste CSR-rapporteringer kan I finde nedenfor. Læs her om, hvordan vi har arbejdet med at nå vores CSR-mål. Vil I vide mere om vores CSR-arbejde kan I læse det i vores årsrapporter.

2022: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2022.

 Læs rapportering
2021: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2021.

 Læs rapportering
2020: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2020.

 Læs rapportering
2019: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2019.

 Læs rapportering
2018: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2018.

 Læs rapportering

Vi køber miljøvenlige produkter

Dansk Retursystem er medlem af Miljømærkning Danmarks netværk for virksomheder, der køber miljømærkede produkter. Som udgangspunkt går vi efter varer med de anerkendte miljømærker Svanen og Blomsten, og hvert år dokumenterer vi, at vores indkøb på en række områder lever op til en høj standard. På den måde er vi med til at skabe efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Vi stræber også efter, at vores egne produkter kan genanvendes. Den særlige sæk på pantstationerne er fx produceret af et materiale, der kan smeltes om og bruges igen. Ansatte på Dansk Retursystems fabrikker får rent arbejdstøj fra et svanemærket vaskeri, og køkkenaffald fra kantinerne bliver sendt til kompostering og omdannet til biogas.

I de kommende år øger vi vores fokus på miljøvenlige indkøb.

Sådan bidrager vi til verdensmålene

Det samfundsansvar, der følger med arbejdet for at blive verdens bedste pantsystem, forpligter os også som virksomhed. Vi vil afspejle den alsidighed i det samfund, vi er en del af, og sikre fair og ligelig behandling af alle på arbejdspladsen, fx ved at løfte vores medarbejdere gennem respekt for den enkelte, personlig udvikling og videreuddannelse.

Vores fokus på uddannelse, ligestilling og en rummelig arbejdsplads er en både væsentlig og naturlig del af vores kultur og måde at være på som arbejdsplads. På den måde bidrager vores arbejde med mangfoldighed til verdensmål nr. 4 ’Kvalitetsuddannelser’ og 5 ’Ligestilling mellem kønnene’, præcis som når vi med vores kerneforretning understøtter verdensmålene nr. 9 ’Industri, innovation og infrastruktur’, 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ samt 13 ’Klimaindsats’.