CSR hos Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

Da samfundsansvar er en central del af virksomheden, har vi valgt at være certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001

I 2021-2025 vil vi hvert år sætte nye CSR-mål inden for fire områder: 

 • Genanvendelse i højeste kvalitet 
 • CO2-footprint skal reduceres mest muligt  
 • Reducere mængden af affald i naturen  
 • Vedvaren fokus på mangfoldighed.

De fire områder udspringer af vores CSR-politik. , og her på hjemmesiden fortæller vi løbende om arbejdet med vores CSR-mål for det pågældende år. Hvert område er også knyttet til de specifikke verdensmål, som indsatsen gerne skulle bidrage til at nå. De endelige resultater af vores årlige CSR-indsats fremgår af vores årsrapport og kan læses i vores CSR-rapportering, som I kan finde nederst på siden.

CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

Her kan I læse mere om vores CSR-certificering og vores politikker.

 Læs mere

CSR-målsætning: Genanvendelse i højeste kvalitet

Dansk Retursystem vil arbejde for, at drikkevareemballager omfattet af
pantsystemet i størst muligt omfang kan genanvendes i højeste kvalitet og med
størst mulig gevinst for klimaet. Det vil ske gennem samarbejde med alle led
i værdikæden.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Optimere vores rådgivning og dialog med producenter og importører om valg af materialer og design af emballager. 
 • Udvikle mulighederne for aflevering og indsamling af emballager. 
 • Optimere kvaliteten i egen drift mht. sortering. 
 • Være i fortløbende dialog med dem som aftager vores emballager, for at arbejde henimod at 100% bliver til nye dåser og flasker. 

2021’ CSR-mål 

 • Der igangsættes et projekt, som inddrager producenter og importører i udviklingen af værktøjer mm., som understøtter cirkulært design af drikkevareemballager. 
 • Der vil blive gennemført kampagner og tiltag i samarbejde med detailhandlen, som skal sikre, at der bliver anvendt låg på de kar, detailhandlen anvender til opbevaring af pantede drikkevareemballager. Målet er at minimere mængden af fugt i emballagerne. 
 • Returprocenten på de nye produktkategorier juice, saft mv. er ved årets udgang 90. 

CSR-målsætning: CO2-footprint skal reduceres mest muligt

Dansk Retursystem vil reducere pantsystemets klima- og miljøaftryk
i hele værdikæden. Det skal ske gennem nye innovative løsninger og i
samarbejde med andre aktører.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Reducere CO2– og miljøbelastningen fra transport af indsamlede drikkevareemballager. 
 • Reducere CO2– og miljøbelastningen relateret til aflevering af pantbelagte emballager. 
 • Øge opmærksomheden hos vores ansatte om sammenhængen mellem egen adfærd og CO2-reduktion. 

2021’ CSR-mål 

 • CO2-belastningen fra indsamling af pantbelagte emballager reduceres med 8%. 
 • CO2-belastningen fra transport af drikkevareemballager til genanvendelse reduceres med 2%. 
 • Kortlægge potentialet for at reducere strømforbrug på butiksudstyr, samt skabe overblik over hvilke CO2-reducerende tiltag detailhandlen selv har. 

CSR-målsætning: Reducere mængden af affald i naturen 

Dansk Retursystem vil gennem samarbejde med andre aktører arbejde for,
at drikkevareemballager ikke ender i naturen.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Indgå i projekter som øger fokus på, hvordan vi undgår affald i naturen. 
 • Bidrage til udvikling af løsninger for indsamling af drikkevareemballager on-the-go. 

2021’ CSR-mål 

 • Skabe baseline: Hvor mange drikkevareemballager ender i naturen og hvor stor en andel er pantbelagte. 
 • Igangsætte indsatser, der minimerer tab af etiketter, kapsler, dåser og flasker i forbindelse med indsamling og transport. 
 • Opstarte projekt med samarbejdspartnere om udvikling af fleksible løsninger til aflevering og indsamling af drikkevareemballager ”on the go”. 

CSR-målsætning: Vedvarende fokus på mangfoldighed 

Dansk Retursystem ønsker mangfoldighed blandt medarbejdere
og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn
og sådan, at virksomheden som minimum afspejler det omgivende samfund.

Frem mod 2025 vil vi: 

 • Skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder. 
 • Sikre inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov. 
 • Fortløbende tilbyde elev- og praktikpladser. 

2021’ CSR-mål 

 • Der arbejdes for at skabe en mere ligelig fordeling mellem kønnene, med fokus på de udfordringer der er med job i logistik og produktion. Ligeledes er der fokus på at ansætte og fastholde unge. 
 • Afklaring af hvordan vi fremadrettet sikrer fortsat inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov og i hvilket omfang. 
 • Målet er 17 pladser fordelt på elev- og lærlingepladser, studiepraktik og studentermedhjælpere. Analysere processen for dette område og planlægge, hvilke tiltag vi vil satse på fremover. Det handler blandt andet om fordelingen af pladserne, og ressourcerne til at gennemføre med størst mulig succes. 

CSR-rapporteringer

Vi har rapporteret særskilt om vores CSR-indsats siden 2018. De seneste CSR-rapporteringer kan I finde nedenfor. Læs her om, hvordan vi har arbejdet med at nå vores CSR-mål.

2019: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2019.

 Læs rapportering
2018: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

Her kan I læse om vores CSR-mål og resultater for 2018.

 Læs rapportering

Vi køber miljøvenlige produkter

Dansk Retursystem er medlem af Miljømærkning Danmarks netværk for virksomheder, der køber miljømærkede produkter. Som udgangspunkt går vi efter varer med de anerkendte miljømærker Svanen og Blomsten, og hvert år dokumenterer vi, at vores indkøb på en række områder lever op til en høj standard. På den måde er vi med til at skabe efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Vi stræber også efter, at vores egne produkter kan genanvendes. Den særlige sæk på pantstationerne er fx produceret af et materiale, der kan smeltes om og bruges igen. Ansatte på Dansk Retursystems fabrikker får rent arbejdstøj fra et svanemærket vaskeri, og køkkenaffald fra kantinerne bliver sendt til kompostering og omdannet til biogas.

I de kommende år øger vi vores fokus på miljøvenlige indkøb.

Vores kantine er svanemærket

Fra januar 2019 har Dansk Retursystems medarbejdere på Sjælland dokumentation for, at de ikke bare arbejder for et bedre miljø. De spiser også frokost i Danmarks kun femte svanemærkede kantine.

Som miljøvirksomhed med fokus på cirkulær økonomi har det længe været naturligt for Dansk Retursystem at tænke bæredygtigt. Derfor var det også naturligt at tage beslutningen om at få kantinen svanemærket, så både indkøb og arbejdsprocesser her kunne blive mere bæredygtige. Svanemærkningen er gået hånd i hånd med Dansk Retursystems CSR-certificering. Virksomheden blev CSR-certificeret i december 2018.

”Bæredygtighed og økologi ligger mig meget på sinde. Dybest set er det jo ingen grund til, at vi bruger kemikalier, der kan skade os selv og miljøet,” siger Heine Skriver, køkkenchef i kantinen på Dansk Retursystems fabrik i Hedehusene.  

For at blive svanemærket skal man igennem en omfattende certificeringsproces. Målet er at nedbringe den samlede miljøbelastning. Det sker blandt andet ved, at en del af retterne er økologiske og vegetariske, og at man bruger svanemærkede rengøringsprodukter, mindre strøm og minimerer affald og madspild. 

Har du spørgsmål?

Peter Harpsøe Engel
CSR-chef+45 41 73 68 33Kontakt via e-mail