Privatlivs- og cookiepolitik

Her kan I læse mere, om Dansk Retursystems behandling af persondata (GDPR), samt vores cookiepolitik.

Privatlivspolitik

Dansk Retursystem er alle danskeres pantsystem. Vi er en non-profit virksomhed, der har eneretten til at drive pantsystemet i Danmark. Det fremgår af en bekendtgørelse til miljøbeskyttelsesloven (pantbekendtgørelsen), hvordan vi skal forvalte dette arbejde.

Til brug for drift af pantsystemet behandler vi som dataansvarlig personoplysninger om følgende:

 • Dansk Retursystems kunder (butikker og andre der tager imod pantmærkede flasker og dåser) samt producenter og importører af pantbelagte drikkevarer (udbydere).
 • Forbrugere.
 • Vores leverandører og samarbejdspartnere.

IT-sikkerhedsmæssigt behandler vi alle personoplysninger på en måde, der sikrer overholdelse af persondatalovgivningen og dermed retten til privatliv.

Det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer informerer vi naturligvis her på hjemmesiden.

Vi indsamler disse typer af personoplysninger:

Det er bl.a. pantbekendtgørelsen, der afgør, hvilke personoplysninger, vi har brug for at indsamle. Vi indsamler alene de personoplysninger, som er nødvendige for os og behandler følgende typer af personoplysninger om kunder, producenter og importører, forbrugere samt leverandører og samarbejdspartnere:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder fulde navn, adresse, e-mail og telefonnumre
 • CPR-nr. i de tilfælde, hvor den registrerede er en privatperson eller en enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet
 • Bankoplysninger.

Ved indkøb af varer og tjenesteydelser efter de udbudsretslige regler, vil der kunne blive behandlet andre typer af personoplysninger.

Vi indsamler kun personoplysningerne direkte fra dig, fx via vores portaler, telefonisk kontakt og e-mails. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra andre end dig selv.

Formålene med at behandle personoplysninger:

De personoplysninger vi indsamler, har til formål at sikre en retmæssig drift af pantsystemet og af Dansk Retursystem som virksomhed.

Der er tale om følgende formål:

 • Kunder, producenter og importørers tilmelding, drift og udmelding af Dansk Retursystem
 • Afgørelser truffet af Dansk Retursystem, som kan påklages til Miljø- og Fødevareministeriet
 • Indgåelse af kontrakter, konkurrenceudsættelse og samarbejdsaftaler
 • Indgåelse af kontrakter via udbud
 • Dansk Retursystems vurderinger i forbindelse med forbrugerhenvendelser, herunder spørgsmål vedr. pantsystemet og forhold omkring returtagning af flasker og dåser
 • Øvrige generelle henvendelser til Dansk Retursystem.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger i de tilfælde, hvor der er en lovgivningsmæssig forpligtelse hertil, fx til offentlige myndigheder som Miljø- og Fødevareministeriet og SKAT, samt til databehandlere og rådgivere, hvor det er relevant.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Dansk Retursystem opbevarer dine personoplysninger, så længe de er relevante i forhold til virksomhedens drift og behov for at kunne dokumentere vores dispositioner over for relevante myndigheder, idet vi samtidig tager hensyn til bl.a. bogføringslovens opbevaringskrav.

Dine personoplysninger bliver dog senest slettet i henhold til følgende frister:

 • Kunder, producenter og importører: vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter udløbet af det kalenderår, hvor du blev udmeldt af Dansk Retursystem.
 • Forbrugere m.fl: hvis du som fx forbruger eller erhvervsdrivende anvender et Pantkort eller vores Pant-app, eller hvis du på baggrund af en forbrugerhenvendelse har fået en vurdering fra Dansk Retursystem, sletter vi dine personoplysninger senest 5 år efter udløbet af kalenderåret for din seneste aktivitet med Pantkort eller Pant-app, eller fra du modtog Dansk Retursystems vurdering.
 • Leverandører og samarbejdspartnere: vi sletter dine personoplysninger senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor kontrakt eller samarbejde ophørte. Personoplysninger som er indhentet i forbindelse med et udbud, slettes i henhold til reglerne i udbudsloven.
Dine rettigheder

Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i henhold til persondatalovgivningen:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et anvendeligt format, samt ret til at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores DPO, som nævnt nedenfor.

Hvor kan du henvende dig, hvis du vil klage?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Brud på persondatasikkerheden

Opdager du eller har du mistanke om, at der er sket et brud på datasikkerheden i forbindelse med Dansk Retursystems behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til hurtigst muligt at anmelde det til vores DPO, som I finder kontaktoplysninger på nedenfor.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores DPO (databeskyttelsesrådgiver). Hvis du vil vide mere om dine rettigheder i forhold til persondata, når du søger et job hos os, kan du finde information nedenfor.

Heidi Schütt Larsen
Databeskyttelsesrådgiver+45 43 32 32 32Skriv til os
Rettigheder ved jobsøgning
InformationLæs mere

Cookiepolitik

Denne politik handler om Dansk Retursystems brug af cookies på virksomhedens hjemmeside www.danskretursystem.dk.

Gældende pr. 8. januar 2014

Ovennævnte hjemmeside ejes og drives af:

Dansk Retursystem A/S
Erik Husfeldts Vej 1
2630 Taastrup
CVR-nr.: 25 49 61 40

Når du bruger Dansk Retursystems hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies. Det har du accepteret ved at have klikket på OK videre på siden i overensstemmelse med infobjælken, som dukker op ved dit besøg på siden.

På danskretursystem.dk bruger vi cookies til et formål, nemlig at indsamle informationer om brugen af vores website: hvilke sider kigger vores brugere på, hvor ofte og hvor længe. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af sitet.

Om cookies

En cookie er en lille tekstfil, som et website kan lægge på din computer, hvis indstillingerne i din browser (fx Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari) tillader det. En cookie er i sig selv ufarlig, og bruges eksempelvis til:

 • At holde styr på dit besøg – en såkaldt session – på websitet. Det kan fx være, for at holde styr på, hvad du lægger i indkøbskurven
 • Statistik, hvor der lægges en cookie, der indeholder et nummer, som kan bruges til at lave statistik over hvilke sider, en bruger kigger på, om brugeren har besøgt websitet før og så videre
 • Gemme indstillinger, eksempelvis om en information er blevet vist til brugere tidligere.

Cookies indeholder oplysninger i form af tekst og/eller tal fx om indholdet i din indkøbskurv eller en dato, som kan være nødvendig for  fx at gennemføre køb. Sådanne cookies udløber som oftest efter hver session, det vil sige, når du lukker din browser (såkaldte session-cookies).

Andre cookies indstilles med et udløbstidspunkt og gemmes på din harddisk i den pågældende periode (såkaldte persistent-cookies).

Cookie typer

Man skelner typisk imellem forskellige typer cookies. Der 1. part-cookies, som sættes af det site, du besøger, i dette tilfælde danskretursystem.dk, og der er 3. part-cookies, som sættes af en 3. part, fx et web-analyse-program.

3. part-cookies

Vi bruger Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne bruger vores site. Vi bruger ikke informationen til andet end statistik, men da der er tale om et statistiksystem, der er placeret hos Google, sendes statistikdata (sidevisninger med videre) til Google Analytics.
Nogle Google analytics-cookies slettes  så snart, du lukker din browser, andre lagres i op til to år

Du kan altid slette cookies fra din computer.

Sletning af cookies

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en pc med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: Ctrl Shift Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en Mac, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link:

Hvor længe lagres en cookie?

Hvor længe en cookie lagres på din computer varierer afhængig af, hvad cookien bruges til. Nogle slettes, når du lukker din browser, andre lagres i flere år. Typisk “lever ” en cookie i op til to år, fra du sidst besøgte sitet.

Kontaktoplysninger

Har du behov for at kontakte os for mere information, kan du finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansk Retursystem
Att.: Kommunikation+45 43 32 32 32Skriv til os