Om os

Her kan I læse mere om Dansk Retursystem, vores direktion og aktører, CSR og cirkulær økonomi.

Dansk Retursystem driver det danske pantsystem, og vi sikrer, at engangsemballager af plastik, aluminium og glas til drikkevarer bliver genanvendt. Det er godt for miljø og klima, fordi det sparer energi og råstoffer.

Om Dansk Retursystem

Vi har drevet pantsystemet siden 2002. Vi sørger for, at der kommer pant på drikkevarerne, og at de tomme flasker kommer retur og bliver lavet til nye flasker og dåser. Men vi gør det ikke alene, og det er i høj grad danskernes fortjeneste, at mere end ni ud af ti flasker og dåser med pant kommer retur.

Hvordan finansieres Dansk Retursystem?

Dansk Retursystem er non-profit og får indtægter fra tre kilder:

  • Salg af materialet fra flasker og dåser til de virksomheder, som forarbejder materialerne og fremstiller nye emballager.
  • De gebyrer producenter og importører betaler for at sende en flaske eller dåse med pant på markedet. Gebyret afhænger af emballagens størrelse og af, hvor let eller svær den er at genanvende.
  • Overskudspant fra de flasker og dåser med pant, som ikke er kommet retur.

Dansk Retursystem er en cirkulær økonomisk drevet virksomhed. Udover at sørge for at genanvende drikkevareemballager, arbejder vi for en mere effektiv drift af pantsystemet. Målet er, med tiden, at blive en fuldt cirkulær økonomisk drevet virksomhed og dermed verdens bedste pantsystem.

Regulering og eneret

Pantsystemet er politisk reguleret i en bekendtgørelse til miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen præciserer bl.a. hvilke drikkevarer og emballager, producenter skal sætte pant på. Hvem der er forpligtet til at tage imod forbrugernes tomme flasker og dåser. Og hvordan Dansk Retursystem skal forvalte arbejdet.

Det er Miljøministeriet, som fører tilsyn med Dansk Retursystem og tildeler os eneretten til at drive pantsystemet for en periode på tre år ad gangen.

20 år med producentansvar på tværs af brancher

20 år før klimakrisen for alvor blev verdens største udfordring, etablerede Danmark et pantsystem, som lande og virksomheder nu søger inspiration hos, og som kan være en fornuftig løsning på nogle af de udfordringer, som de står med i dag. Vi vil gerne fortælle historien om, hvordan det hele begyndte og fandt sin form.

Mangfoldighed

Når mangfoldighed skaber værdi

Hos Dansk Retursystem har vi en lang tradition for at rumme mange forskellige medarbejdere, og vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads.

Vi er mange om pantsystemet

Der er mange, som hver dag bidrager til pantsystemet:

  • Producenter, importører og bryggerier bidrager ved at sende emballager på markedet med pantmærke, som kan bruges igen.
  • Vi hjælper alle sammen, når vi afleverer vores tomme flasker og dåser med pant i flaskeautomaten i stedet for at smide dem ud. Også gerne dåser fra Tyskland.
  • Butikker, cafeer, restauranter og kontorer opbevarer emballagerne, indtil de bliver hentet af Dansk Retursystem.
  • Dansk Retursystem henter de tomme emballager og sørger for, at de bliver sorteret og sendt videre til anlæg i bl.a. Tyskland, hvor de smelter flasker og dåser om, så materialerne kan bruges til at fremstille nye flasker og dåser.

Forstå pantsystemet på 2 minutter

Ved du, hvordan det danske pantsystem fungerer og hvorfor vi har et af verdens bedste pantsystemer i Danmark? Her kan du læse om Dansk Retursystems rolle, hvordan pantsystemet er finansieret og hvorfor pant er godt for miljøet. Læs om det danske pantsystem og Dansk Retursystem hér.

CSR i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.