Når mangfoldighed
skaber værdi

Mangfoldighed

Dansk Retursystem ønsker vi mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn og sådan, at virksomheden som minimum afspejler det omgivende samfund.

Mangfoldighed
Kim Osorio Krogh, kvalitets- og ungekoordinator

Jeg fik en chance mere, for der var nogen, der kunne se, at jeg kunne noget mere, og det er jeg evig taknemmelig for.

En rummelig arbejdsplads

Dansk Retursystem har lang tradition for at rumme mange forskellige medarbejdere, og vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads.

Vi arbejder målrettet med mangfoldighed som et af vores CSR-mål. Arbejdet er struktureret i tre områder: Det vi rummer, det vi måler på og det vi sætter mål for. På den måde kan vi målrette indsatserne til vores virksomhed, og de områder, hvor vi kan bidrage til vores omliggende samfund. Det gør vi bl.a. gennem partnerskaber med de kommuner, hvor vi har fabrikker, i Høje Taastrup og Hedensted.

Læs mere om vores CSR-indsats her.

Mangfoldighed

Vores CSR-mål frem til 2025

Skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder

Vi ønsker at skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder blandt vores medarbejdere. Fx er der en overvægt at mænd i forhold til kvinder i både vores produktion og logistik. Arbejdet med en mere ligelig fordeling tager vi hul på i 2022 med bl.a. en baselinemåling for at have et udgangspunkt for vores indsatser.

Sikre inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov

Vi har taget et bevidst valg om at hjælpe en gruppe mennesker ind på arbejdsmarkedet, som ellers vil stå udenfor, og vi har p.t. 31 medarbejdere med særlige støttebehov. På vores arbejdsplads har vi jobs, bl.a. i vores produktion, hvor vi kan rumme fx døve eller flygtninge, der ikke taler meget dansk. Og fordi vi kan, synes vi, at vi som samfundsansvarlig virksomhed bør gøre det.

Ved at være en mangfoldig arbejdsplads viser vi vores medarbejdere, at alle ikke behøver være ens, og vores medarbejdere er bevidste om og stolte af at være på en arbejdsplads, der tager et samfundsansvar. Desuden får vi en gruppe dedikerede medarbejdere blandt dem, der er kommet til virksomheden med støttebehov, og nogle bliver efterfølgende ansat på ordinære vilkår.

Fortløbende tilbyde elev- og praktikpladser

Vi ser det også som et samfundsansvar at være med til at opkvalificere arbejdsstyrken bl.a. ved at tage lærlinge og elever. Vi har p.t. 47 elever og lærlinge, fx godstransportlærlinge, industri- eller procesoperatørlærlinge, studentermedhjælpere og studerende i studiepraktik. Det er en investering at have en elev eller lærling, men vi er stolte af kunne bidrage til den samfundsopgave, som uddannelse er. I forbindelse med vores nye fabrik i Høje Taastrup er en stor del af medarbejderne fra den gamle fabrik blevet opkvalificeret til industri- eller procesoperatør for at kunne arbejde på den nye fabrik. Også på fabrikken i Løsning har vi uddannet og opkvalificeret medarbejderne – i alt er 32 medarbejdere blevet efteruddannet de seneste år.

Sådan bidrager vi til verdensmålene

Det samfundsansvar, der følger med arbejdet for at blive verdens bedste pantsystem, forpligter os også som virksomhed. Vi vil afspejle det alsidige samfund, vi er en del af, og sikre fair og ligelig behandling af alle på arbejdspladsen, fx ved at løfte vores medarbejdere gennem respekt for den enkelte, personlig udvikling og videreuddannelse.

Vores fokus på uddannelse, ligestilling og en rummelig arbejdsplads er en både væsentlig og naturlig del af vores kultur og måde at være på som arbejdsplads. På den måde bidrager vores arbejde med mangfoldighed til verdensmål nr. 4 ’Kvalitetsuddannelser’ og 5 ’Ligestilling mellem kønnene’, præcis som når vi med vores kerneforretning understøtter verdensmålene nr. 9 ’Industri, innovation og infrastruktur’, 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ samt 13 ’Klimaindsats’.

Læs om FN’s verdensmål her

Hvad er mangfoldighed?

Her kan du læse nogle konkrete eksempler på, hvordan mangfoldigheden kommer til udtryk i Dansk Retursystem.

Unge på kanten kom i arbejde

Vores fabrik i Løsning er en del af et projekt med Hedensted Kommune, der skal få unge på kanten af arbejdsmarkedet i job. To lokale unge er gennem projektet ansat på fabrikken og lærer, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Undervejs får de støtte og oplæring af kvalitets- og ungekoordinator Kim Osorio Krogh, som er deres mentor og bindeled mellem Dansk Retursystem og kommunen.

Kim Osorio Krogh er selv fysisk nedslidt, men hans kompetencer er guld værd i forhold til at skabe rammer og struktur for de unge samtidig med, at han kender Dansk Retursystems fabrik og processer – uden selv at skulle gøre det fysisk hårde arbejde.

Et projekt støttet af A. P. Møller Fonden

Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden og har til formål at få unge i job eller uddannelse, så de på sigt kan blive selvforsørgende. Over to år har otte unge været ansat i Dansk Retursystem, og af dem er kun en enkelt ikke kommet i beskæftigelse. To bliver ansat på ordinære vilkår i Dansk Retursystem og fem er i gang med uddannelse eller arbejde andre steder.

Læs A. P. Møller Fondens omtale

Mangfoldighed
Elever og lærlinge i Dansk Retursystem

Michelle Jensen er 19 år og ansat som godschauffør-lærling i vores afdeling i Svenstrup, hvor hun dagligt sidder i førerhuset i en af vores store indsamlingsvogne. Michelle kommer ud af en familie, hvor både hendes far og bror har arbejdet i transportbranchen. Faktisk var det en tur med sin bror, der for alvor satte gang i drømmene om en transportuddannelse. Der var noget fascinerende ved at sidde oppe i førerhuset, som gjorde, at Michelle blev mere nysgerrig på branchen. Derfor søgte hun ind på AMU Nordjylland i januar 2021, og fik læreplads i Dansk Retursystem i april 2021

Kvinde i et mandefag

At det er en mandsdomineret branche har ikke skræmt Michelle, og hun mener, at kvinder sagtens kan udføre samme arbejde som mænd. Transportbranchen har udviklet sig meget gennem de seneste år, hvor hårdt manuelt arbejde og tunge løft er erstattet med ny teknologi og redskaber, der gør, at man ikke behøver at være fysisk stærk for at kunne bestride jobbet som chauffør. ” Den første måned var der en masse nyt, jeg skulle lære og vænne mig til, men nu er det rutiner, og jeg glæder jeg mig hver dag til at komme på arbejdet,” fortæller Michelle.

Ambassadør for TUR

Michelle har været ambassadør for TUR, Transporterhvervets Uddannelser, hvor hun sammen med de øvrige ambassadører har postet indlæg Instagram og lavet oplæg på skoler rundt om i landet. Formålet har været at promovere transportuddannelserne samt at tiltrække nye unge til branchen. ”Hvis andre kvinder overvejer at tage en transportuddannelse, er mit råd, at de bare skal gøre det. Flere af mine venner er også startet på uddannelsen, og de synes ligesom jeg, at det er en fed uddannelse,” siger Michelle.

I Dansk Retursystem har vi i 2021 tre kvindelige chauffører ansat – ud af i alt 121. Et af vores CSR-mål er at få en mere ligelig fordeling mellem kønnene.

Godschauffør-lærling