Når mangfoldighed skaber værdi

I Dansk Retursystem har vi fokus på mangfoldighed. Blandt andet forfølger vi og sætter hvert år nye mål for vores indsats.

Fælles om mangfoldighed

I Dansk Retursystem er vi mange forskellige medarbejdere, og vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads.

Vi har en lang tradition for at ansætte medarbejdere med forskellig baggrund og oprindelse. Vores fællesnævner er det daglige arbejde for klima og miljø, og derudover er der plads til at være forskellige og tage individuelle hensyn, herunder til medarbejdere med særlige støttebehov. Vi oplever, at det skaber værdi for os alle sammen.

Vores mangfoldighedsmål

Fordi vi kan, og fordi vi har god erfaring med det, synes vi, at vi som samfundsansvarlig virksomhed skal bidrage til mangfoldighed. Det gør vi blandt andet ved hvert år at sætte nye mål for mangfoldighed som en del af vores CSR.

Alt det er med til at gøre Dansk Retursystem til en Great Place To Work. I 2023 er vi nomineret til inklusionsprisen for vores kontinuerlige arbejde med mangfoldighed.

Blandt vores mål for 2023 er at øge andelen af elever og lærlinge og have 30 medarbejdere ansat, som har brug for en eller anden form for støtte. Det kan fx være i virksomhedspraktik med fokus på arbejdsprøvning.

I virksomhedspraktik?

Er du interesseret i at komme i virksomhedspraktik (eller løntilskud) hos os, er du velkommen til at udfylde vores formular og uploade din ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor du gerne vil i virksomhedspraktik i Dansk Retursystem og hvad du kan bidrage med. Du kan læse mere om, hvor vi holder til og vores jobfunktioner på Job & karriere – Søg job hos Dansk Retursystem.

Vi laver altid forløbet sammen med dig og vores samarbejdspartnere hos jobcentrene, og du er velkommen til at kontakte HR Business Partner Berit Eschricht på 43323278.

HR Business Partner Berit Eschricht
HR Business Partner Berit Eschricht

Sådan arbejder vi med mangfoldighed i Dansk Retursystem

Sådan arbejder vi med mangfoldighed i Dansk Retursystem

Vores CSR-mål frem til 2025

Skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder

Vi ønsker at skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder blandt vores medarbejdere. Fx er der en overvægt af mænd i forhold til kvinder i vores supply chain. I 2023 arbejder vi på at synliggøre køn- og aldersfordelingen forskellige steder i organisationen, så vi bedre kan målrette vores indsatser.

30 medarbejdere med særlige støttebehov

Vi har taget et bevidst valg om at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet, som ellers ville stå udenfor, og vi har p.t. 31 medarbejdere med særlige støttebehov. Vi har bl.a. job i vores produktion, som varetages af personer med forskellige typer handicap og flygtninge, der ikke taler meget dansk. Og vi gør det, fordi vi som samfundsansvarlig virksomhed kan.

Som en mangfoldig arbejdsplads viser vi hinanden og omverdenen respekt for forskellighed og at alle har noget at bidrage med. I 2023 er vores mål at fastholde 30 medarbejdere med særlige støttebehov. Fokus er at få flere unge og flere krigsveteraner i arbejde også i andre dele af organisationen end supply chain.

Øge andelen af elev- og praktikpladser

Vi ser det også som et samfundsansvar at være med til at opkvalificere arbejdsstyrken bl.a. ved at tage lærlinge og elever, ligesom det bidrager til en mere differentieret aldersfordeling at tiltrække og ansætte yngre personer i virksomheden. Lære- og elevpladser er en investering, men vi er stolte af kunne bidrage til den enkeltes uddannelse. I 2023 vil vi derfor også øge antallet af elever og lærlinge gennem yderligere tre ekstra godkendelser til godstransportlærlinge.