Historien om et cirkulært økonomisk pantsystem

Cirkulær økonomi

Etableringen af Dansk Retursystem er det, jeg har været mest stolt af i min karriere”

John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd

20 år med producentansvar på tværs af brancher

Dansk Retursystem er en cirkulær økonomisk virksomhed, der er blevet til gennem stærke partnerskaber og i et samspil mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Vi vil gerne fortælle historien om, hvordan det hele begyndte og fandt sin form. Vi vil også gerne dele de udfordringer, der har været undervejs, og de løsninger, vi har fundet frem til, i håb om at kunne inspirere andre med de – trods alt – mange erfaringer, vi har gjort os.

“Etableringen af Dansk Retursystem er det, jeg har været mest stolt af i min karriere. Det er ét af de største CSR projekter i dansk erhvervsliv. Det er et eksempel på, at erhvervslivet virkelig tager ansvar og et eksempel på nødvendigheden af bred politisk opbakning og samarbejde. Der blev skabt noget, som løste den situation, vi stod over for. Det var et evolutionsprojekt af dimensioner. Det var samfundsmæssigt det helt rigtige at gøre. Og ved at tage alle med i processen, være tålmodige og forsøge at forstå hinandens dagsordner fandt vi en fælles løsning,” siger John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd – som er en af flere bidragsydere til historien om Dansk Retursystem.

Læs publikationen her
Tine Kia Buk industrioperatør

Dansk Retursystem bygger på en cirkulær forretningsmodel

Plastikflasker i forskellige farver

Fra lineær til cirkulær

Dansk Retursystem fungerer som en løsning på nogle af de udfordringer, som mange virksomheder står over for. Det kan være en stor mundfuld at skulle ændre sin forretningsmodel fra lineær til cirkulær. Dansk Retursystem kan måske bidrage med nogle af de principper, som vi mener ligger til grund for de resultater, som vi har opnået de første 20 år.

Overvejelser, hvis jeres virksomhed skal skifte forretningsmodel:
  • Hav tålmodighed med processen. Hvis I skal have alle med, tager det tid.
  • Inddrag hele værdikæden. Lyt til jeres samarbejdspartnere, til kunderne og til forbrugerne.
  • Forstå markedsmekanismerne. Hvilke behov, krav og adfærd er vigtige for jer at kende for at lykkedes.
  • Skab et fælles fundament med samarbejdspartnere.
  • Bring indsigt og viden i organisationen og bestyrelsen, så I har et højt fagligt niveau at tage afsæt i.
  • Grundigt forarbejde med mulighed for at teste og afprøve pilotløsninger.
  • Arbejd tæt sammen med afsætningssamarbejdspartnere.
  • Alt behøver ikke at være perfekt fra starten. Sæt realistiske mål men tilstræb også tilsyneladende uopnåelige mål.
  • Overvej muligheden for at indgå partnerskaber

Forstå pantsystemet
på 2 minutter

Ved du, hvordan det danske pantsystem fungerer og hvorfor vi har et af verdens bedste pantsystemer i Danmark? Her kan du læse om Dansk Retursystems rolle, hvordan pantsystemet er finansieret og hvorfor pant er godt for miljøet. Læs om det danske pantsystem og Dansk Retursystem hér.