Partnerskaber og konceptudvikling

Se cases hvor vi har deltaget med vores viden og erfaring til udvikling af nye pantrelaterede produkter. Det gør vi gerne igen med jer. 

Fra idé til færdigt koncept på fem dage!

Dansk Retursystem faciliterer og deltager i design sprints sammen med fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner og velgørenhedsorganisationer for i fællesskab at finde nye løsninger, der kan være med til at øge returprocenten eller forenkle arbejdet med pant.

Sammen med partneren formulerer vi den præcise udfordring, som design sprintet skal arbejde med, og vi finder sammen ud af hvem, som skal holde de inspirerende ”lightning talks”. Den afsluttende præsentation af resultaterne gives typisk overfor deltagere fra både Dansk Retursystem og partneren.

DTU: Opsamling af pant-on-the-go

Udfordring
8 % af alle flasker og dåser kommer ikke retur til genanvendelse. En del af flaskerne og dåserne smides ud, når vi er på farten eller også kaldet ”on-the-go”. DTU-studerende fra Design & Innovation og Dansk Retursystem havde i foråret 2019 gennemført et design sprint for at finde frem til nye løsninger til at aflevere sin pant, når man er på farten, fx i tog eller på uddannelsesinstitutioner.

Ønsket effekt
Undgå at tom pant smides ud, hvorved returprocenten øges. Det er til gavn for miljøet, når materialerne bliver genanvendt.

Challenge
Dansk Retursystem har en returprocent på 92%, men vi mangler derfor stadig de sidste 8%, som udgør 170 mio. flasker og dåser. Her ser vi, at en stor andel af disse ender i skraldespanden, og i særdeleshed når vi er på farten eller udenfor hjemmet, fx på togstationer, tankstationer og uddannelsessteder. 

Hvordan laver vi løsninger til nem aflevering af pant, når man er på farten?

Der blev udviklet tre forskellige prototyper på pantbokse, der ”nudgede” brugeren til at pante deres flasker og dåser.

De tre pantbokse havde hver fokus på forskellige funktionaliteter:

  • Den ene havde et element af gamification, hvor brugerne kunne stemme med deres flasker og dåser, og derved give deres pant en stemme. Dette kunne give mulighed for at aktivere sin flaske og deltage i en debat, valg af hvad det samlede pantbeløb skulle gå til eller noget helt tredje.
  • Den anden havde fokus på donation, og hvordan kan man koble pantbeløb og det at donere. Et fokus på at hver flaske tæller, og en omregning af at x antal flasker og dåser er det samme som mad til et barn i en uge, et myggenet eller lignende. Hvis vi sammen panter den enkelte flaske, man har med på farten, kan det gøre en forskel for en god sag og miljøet.
  • Den tredje havde et mekanisk element, hvor flaskerne og dåserne blev komprimeret på stedet. Herved bidrog denne løsning til en større effektivitet ved indsamling og transport af emballagerne, samt forhindring af tyveri, da emballagerne ikke kan afleveres igen, efter de er blevet komprimeret. Derudover havde denne løsning også en panthylde til de forbrugere, der bare ville af med deres flaske i en fart.

Resultat
I design sprintet fik vi en masse læringer og input fra vores test med brugere, som var bredt repræsenteret fra unge brugere til voksne, der selv arbejdede på skoler eller tankstationer.

Dette gav os tre fokusområder at arbejde videre med.

Den ene prototype af afstemningsboksen blev efterfølgende bygget og testet på en efterskole og et gymnasium, hvor en del emballager normalt ender i skraldespanden. Her så vi en stigning på 20% i indsamlet pant efter afstemningsboksen kom op. Ligeledes havde uddannelsesstederne før en udfordring med meget affald i deres normale pantbokse; dette problem blev ligeledes løst med afstemningsboksen.

Til den anden prototype med panthylde på var feedbacken fra alle brugerne, at panthylden var nemt afkodelig og hurtig at anvende. Denne løsning blev testet i samarbejde med en tankstation, hvor panthylden blev monteret på deres skraldespande.

Q8: Undgå pant i skraldespanden

Udfordring:
Q8 oplever, at kunderne smider de tomme flasker og dåser i skraldespandene ved benzinstanderne, ved puslepladserne og ved vaskehallen, i stedet for at aflevere dem inde i butikken. På baggrund af et design sprint på pant on-the-go udviklede Q8 og Dansk Retursystem en panthylde som blev testet i sommeren 2019.

Ønsket effekt
Undgå at tomme flasker og dåser smides ud, men derimod bliver afleveret hvorved returprocenten øges. Det er til gavn for miljøet, når materialerne bliver genanvendt.

Challenge
Dansk Retursystem har en returprocent på 90%, men vi mangler derfor stadig de sidste 10%, som udgør 140 mio. flasker og dåser. Her ser vi, at en stor andel af disse ender i skraldespanden, og i særdeleshed når vi er på farten, fx på tankstationer.

Hvordan laver vi en løsning til nem aflevering af pant når man er på en tankstation?

Løsning
Løsningen blev en test af panthylder på skraldespandene ved benzinstanderne på 12 tankstationer rundt om i landet for at undersøge, om det vil påvirke Q8-kundernes bevidsthed og om de vil ændre adfærd. De udvalgte tankstationer repræsenterer tre typer: tankstationer i byen, motorvejstankstationer samt transitstationer. 

Panthylden gør det enkelt for pantsamlere eller andre tankstationsbrugere, at få fat i flaskerne og dåserne, så den kan blive afleveret i fx en flaskeautomat.

Løsningen skulle signalere det er et miljøvenligt valgt at sætte sin flaske i hylden, og blev derfor omdøbt til ’Bæredygtig hylde’ og fik en grøn baggrundsfarve. 

Resultat og læringer
Resultatet på testen var, at flere kunder ikke opdagede panthylden, men så snart de blev opmærksomme på den, var de begejstrede for ideen og brugte den.

Panthylden var ikke sat op på alle skraldespande, og der var heller ikke markedsført, hvilket kan hav én indflydelse på resultatet.  

Et par udtalelser fra nogle af tankstationskunderne ift. panthylden:

  • ”Hylden var ikke iøjnefaldende. Men det er en god idé. Hellere efterlade panten så andre kan få glæde af den.”
  • ”Ja, jeg har brugt den to gange før. Sidst satte jeg to flasker”
  • ”Synes det er en god idé og ville bruge den, hvis jeg havde set den”

Nogle af de læringer vi fik fra testen var:

  • Piktogrammer på panthylden ville gøre det nemmere at afkode hvad den skulle bruges til
  • Panthylden skal have et blikfang, man er på farten og har travlt – fx en signalfarve
  • Panthylden skal sættes på samtlige af skraldespandene på tankstationen – så det er convenient for kunderne, og de ikke skal bevæge sig længere end nogle meter
  • En større involvering og on-boarding af personalet på tankstationerne vil være med til at udbrede budskabet og fokus på dette miljøtiltag

Pant hører ikke til i skraldespanden

Join2Recycle er et initiativ, der skal få de unge til at ændre adfærd, så deres flasker og dåser med pant bliver genanvendt i stedet for at ende i skolens skraldespande. Det kan hurtigt blive til en betragtelig sum penge, skolen og eleverne kan indsamle, når de er med i Join2Recycle. Kom hurtigt i gang med indsamlingen på jeres skole og bestil en gratis startpakke nu.

Join2Recycle

Har du spørgsmål?

Business Development
Kontakt os her +45 30 67 13 70Kontakt via vores kontaktformular