Alt om tilmelding for nye Udbydere

Her kan I læse om, hvornår I skal tilmeldes pantsystemet. I kan også få et overblik over, hvad det vil sige at være en del af pantsystemet, og hvordan I tilmelder jeres drikkevarer.

Skal vi tilmelde vores virksomhed til pantsystemet?

Producere eller importere I pantpligtige drikkevarer til Danmark, skal jeres virksomhed tilmeldes pantsystemet. Det er kombinationen af indholdet og emballagen, tilsammen kaldet ”drikkevare”, der afgør, om der er pant på en drikkevare. Det er en politisk beslutning hvilke drikkevarer, der er omfattet af det danske pantsystem. Hvis I er I tvivl, om jeres drikkevarer skal bære pant, og jeres virksomhed derfor skal tilmeldes, kan I læse mere under oftest stillede spørgsmål.

Hvis I producerer eller importerer nedenstående drikkevarer, skal I, som virksomhed, være tilmeldt pantsystemet. Derudover kan I finde en liste over drikkevarer uden for pantsystemet.

Drikkevarer og emballager som skal være tilmeldt pantsystemet og bære pant
Drikkevarer
 • Øl
 • Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand med et alkoholindhold på 0-0,5%)
 • Andre gærede drikkevarer (fx cider, med et alkoholindhold på 10% eller derunder)
 • Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer og blandet med drikkevarer som sodavand, cider eller juice (fx alkoholsodavand med et alkoholindhold på 0,5-10 %)
 • Mineralvand, kildevand, vand, limonade, iste og lignende som er umiddelbart drikkeklare og uden kulsyre
 • Koncentreret saft der skal fortyndes, før det kan drikkes
 • Ren saft, juice eller most af frugt eller grøntsager
 • Smoothies (uden mælk)
 • Plantebaserede drikkevarer
Emballager
 • Dåser og flasker i glas, aluminium, plastik og stål.
Drikkevarer og emballager uden for pantsystemet
Drikkevarer
 • Mælkeprodukter og produkter på basis af mælk
 • Produkter der ikke er tiltænkt som drikkevarer, f.eks. kosttilskud, smagsgiver til drikkevarer eller mad – kontakt os i dette tilfælde
 • Vin, spiritus og andre gærede drikkevarer med en alkoholprocent over 10%
Emballager
 • Kartonemballager
 • Emballager på 20 liter og derover
 • Plastdunke over 10 liter med kildevand (uden kulsyre)
 • Visse fustager – kontakt os i dette tilfælde for en vurdering
 • Transportemballager
 • Saftprodukt bestående af koncentreret saft/læskedrik i emballager over 4,9 ml
 • Ved juice-shots i glas- eller plastemballager under eller lig med 125 ml skal der søges dispensation for pant, selvom de er en del af pantsystemet.

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Find alt det I skal vide for at tilmelde jer pantsystemet

 Læs mere
Pantmærkning

Hvis I sælger eller udleverer egne, indførte udenlandske drikkevarer, der er pantpligtige, som ikke allerede er mærket med dansk pantmærke, kan I her læse mere om, hvordan I gør det.

 Læs mere
Udgifter ved at være tilmeldt pantsystemet

Læs hvilke udgifter der er forbundet med at have drikkevarer i pantsystemet.

 Læs mere
Rådgivning om cirkulær økonomi

Få inspiration emballagedesign og måder, I har indflydelse på pantsystemet. Læs også om jeres bidrag til verdens bedste genanvendelsessystemer.

 Læs mere

Hvordan ser tilmeldingsprocessen ud?

Når I har fundet ud af, at jeres drikkevarer skal bære det danske pantmærke, er det tid til at tilmelde jeres virksomhed til pantsystemet. Når I er tilmeldt, kan I efterfølgende tilmelde jeres drikkevarer til pantsystemet. Vi har lavet en video, som I kan se nedenfor, der forklarer tilmeldingsprocessen.

Er I ny Udbyder?

Tilmelding for Udbydere

Hvis I, som producent, importør eller distributør skal tilmeldes pantsystemet, kan I gøre det her.

 
Vi er allerede tilmeldt

Udbyderselvbetjening

Her kan I bl.a. tilmelde ny emballage, bestille nye pantmærker og få svar på oftest stillede spørgsmål.

 

Oftest stillede spørgsmål

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, I oftest stiller os. Vi har inddelt spørgsmålene i emner, så I lettere kan finde den information, I har brug for.

Skal vi tilmelde vores virksomhed til pantsystemet?
Skal vores virksomhed tilmeldes som importør eller producent til pantsystemet? 

Hvis I vil sælge, markedsføre eller importere pantpligtige drikkevarer til Danmark, skal jeres virksomhed tilmeldes pantsystemet. Hvis I er I tvivl, om jeres drikkevarer skal bære pant, og jeres virksomhed derfor skal tilmeldes, så læs mere her.

Skal vores drikkevarer tilmeldes pantsystemet?

Alle dåser og flasker solgt i Danmark, der er listet her, skal tilmeldes pantsystemet. Det gælder både for engangsemballager, som genanvendes af Dansk Retursystem, og for genpåfyldelige flasker, som vaskes og fyldes igen af producenterne selv.

Det er indholdet, der afgør, om der er pant på en drikkevare. Miljøministeriet bestemmer ud fra miljømæssige vurderinger, hvilke drikkevarer, som er omfattet af det danske pantsystem.

Vil I have hentet tomme flasker og dåser?

Så skal I også tilmelde jeres virksomhed som “Kunde”. Læs alt om tilmelding som Kunde her.

Særligt for små juice-flasker under 125 ml.

Hvis I har små flasker under 125 ml., skal I søge midlertidig dispensation for de produkter. Det skyldes, at de små emballager ikke kan håndteres i den nuværende pantteknologi.

Vi arbejder på at finde en løsning, som kan håndtere de små flasker i pantsystemet. Vi vil gerne hjælpe jer med at søge dispensation. For at vi kan hjælpe, opfordrer vi jer til at registrere jeres virksomhed og produkter hos os.

Det er Miljøministeriet , der giver dispensationerne, men hvis I registrerer jer hos os via vores Udbyderportal, kan vi hjælpe jer, ved at sende en ansøgning om dispensation på jeres vegne.

Hvis I er registreret hos os, kontakter vi jer, når der er fundet en løsning til håndtering af de små flasker, så dispensationen bortfalder, og det bliver tid til at få jeres små emballager ind i pantsystemet.

I kan tilmelde jeres små emballager på Udbyderportalen.

For mellemhandlere og distributører
Hvornår skal vi tilmeldes som mellemhandler eller distributør? 

Mellemhandlere skal være tilmeldt, hvis I sælger genpåfyldelige flasker til butikker og andre, hvor forbrugerne typisk tager flasker med sig, når de har købt flasken.

Mellemhandlere som udelukkende sælger engangsemballager, og mellemhandlere som udelukkende sælger deres genpåfyldelige flasker til restauranter, kantiner, hoteller og lign. og ikke samtidigt producerer eller importerer produkterne, skal altså ikke være tilmeldt pantsystemet.

Det er meget sjældent, man som mellemhandler har brug for at tilmelde sig pantsystemet. Kontakt os altid på telefon: +45 43 32 32 32, tryk 3 forud for tilmelding, så vi kan vurdere, om I skal være tilmeldt pantsystemet.

Distributører er centrallagre og lignende virksomheder, der distribuerer drikkevarer i emballager til egne butikker, eller som modtager tomme emballager til drikkevarer fra de butikker, og som ikke samtidig er mellemhandler. Distributører skal tilmeldes pantsystemet. Det skal I for at kunne rapportere både salgs- og returmængder af genpåfyldelige emballager samt salg af engangsemballager.

Hvordan skal vi rapportere som mellemhandler eller distributør?

Som mellemhandler eller distributør skal I rapportere salg af genpåfyldelige flasker, så vi kan udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker for at sortere genpåfyldelige flasker.

danskretursystem.dk/for-virksomhed/handteringsgodtgorelse/(opens in a new tab)

Distributører skal desuden rapportere salg af engangsemballager.

Læs mere om tilmelding og rapportering for mellemhandlere og distributører.

Kan vi få håndterings-godtgørelse som mellemhandler eller distributør? 

Mellemhandlere og distributører kan som hovedregel ikke få håndterings-godtgørelse. Kun når I fungerer som en dagligvarebutik med et bredt varesortiment, er det evt. muligt at søge håndterings-godtgørelse.

Læs mere om håndteringsgodtgørelse.

Alt om pant
Hvad er pantsatserne for engangsemballager?
 • Pant A = 1 krone (glasflasker og metaldåser under 1 liter)
 • Pant B = 1,50 krone (plastflasker og plastdåser under 1 liter)
 • Pant C = 3 kroner (alle flasker og metaldåser med 1-20 liter)
Hvad er pantsatserne for genpåfyldelige flasker?
 • Glasflasker under og lig med ½ liter = 1 krone
 • Glasflasker over ½ liter = 3 kroner
 • Plastflasker under 1 liter = 1,50 kroner
 • Plastflasker over 0,99 liter = 3 kroner
Hvordan bliver panten udbetalt til vores kunder og forbrugere?

Vi vil opkræve pant fra jer i forhold til jeres engangsemballages materiale og nettoindhold. Panten vil vi opbevare for jer, så vi kan udbetale den på jeres vegne det sted, hvor drikkevaren returneres. Det gælder uanset, om emballagen afleveres i en flaskeautomat, på pantstationer eller ad andre afleveringskanaler.

Ved genpåfyldelige flasker står I selv for pantudbetalingen til forbrugerne.

Hvornår skal vi opkræve pant fra vores kunder?

I skal opkræve pant hos jeres kunder for pantpligtige drikkevarer, som I sælger på det danske marked.

Læs mere om pant

Fra hylden til genanvendelse igen og igen og igen …

Hver dag panter danskerne over fem mio. flasker og dåser med pantmærket. Vi har lavet en film om flaskens rejse. Det er sådan set samme rejse for dåser, for det handler om, at hver gang en flaske eller dåse pantes, sørger vi for, at de bliver indsamlet og sorteret, så materialer kan blive genanvendt til nye flasker og dåser i et closed loop.
I Danmark er vi blandt verdens bedste til at pante. 93% af alle flasker og dåser kommer retur og kvaliteten i materialerne er i top.