Udgifter ved at have drikkevarer i pantsystemet

Hvad koster det at have drikkevarer tilmeldt pantsystemet?

Det koster ikke noget at tilmelde sin virksomhed. Det er først, når man tilmelder sine drikkevarer, man skal betale til pantsystemet.

Dansk Retursystem er en non-profit virksomhed. I skal som producent eller importør derfor alene dække udgiften til at drifte emballagerne i pantsystemet.

Udgifter ved engangsemballage

Der er udgifter, som altid skal betales, og udgifter der kun betales i nogle tilfælde. I skal altid betale emballagetilmeldingsgebyr, pant, driftsgebyr (som gennemsnitsgebyr) og fremstillingsomkostninger for pantetiketter. I nogle tilfælde skal I også betale tillægsgebyrer og sikkerhedsstillelse ved tryk af Dansk Retursystems varemærke direkte på emballagen eller emballagens direkte etiket. 

Læs mere om engangsemballage.

Udgifter ved genpåfyldelige flasker

Når I har genpåfyldelige flasker, skal I først og fremmest regne med jeres egne omkostninger til at indsamle, vaske og genpåfylde samt evt. bortskaffe flaskens materiale. Desuden skal I regne med udgifter til at dokumentere, at I overholder kravene til et genpåfyldeligt pantsystem. Disse udgifter står I selv for at beregne. I vil blive opkrævet et emballagegebyr, pant og driftsgebyr fra os.

Læs mere om genpåfyldelige flasker.

Grundlaget for priserne beregnes af os og godkendes af Miljø- og Fødevareministeriet, som fastlagt i pantbekendtgørelsen.

Prøv vores gebyrsimulator hvor du kan udfylde oplysninger om en flaske eller dåse for at se, hvad det koster at have netop denne emballage i pantsystemet.

Emballagetilmeldingsgebyr

Første gang I tilmelder et produkt i et kalenderår, betaler I 2.000 kr. plus moms for retten til at tilmelde drikkevareprodukter. Herefter kan I frit tilmelde produkter og modtage cirkulær økonomisk vejledning i forhold til pantsystemet samt juridisk vejledning om jeres pantpligtige produkter i forhold til pantbekendtgørelsen uden yderligere omkostninger.

Tilmeldingsgebyret skal I betale, uanset om I tilmelder engangsemballager til det fælles pantsystem, eller om I registrerer genpåfyldelige flasker, som I selv står for at indsamle og genpåfylde.

Driftsgebyrer

Det fælles, danske pantsystem er blandt andet finansieret af gebyrer, som producenter og importører skal betale. Gebyrerne bygger på princippet om, at enhver flaske og dåse skal bære sine egne omkostninger.

Det betyder, at producenter og importører betaler gebyrer for hver enkelt flaske eller dåse, de sælger, udleverer eller på anden måde overdrager på det danske marked.

Gebyrerne afhænger af emballagens volumen og materiale, og om det er en genpåfyldelig flaske eller en engangsemballage. Det vil sige, at gebyrerne afspejler de omkostninger, der er forbundet med at indsamle og genanvende emballagen, fratrukket den økonomiske værdi ved videresalg af emballagens materiale.

I skal betale driftsgebyr pr. styk emballage. Betalingen sker månedsvis for hver enkelt solgt emballage ud fra jeres rapportering af jeres faktiske salg.

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2023

Gennemsnitsgebyrer for engangsemballager

Som udgangspunkt skal I betale gebyrer hver kalendermåned, undtagen hvis I har valgt sekundær mærkning (selvklæbende pantetiket). Så skal I som hovedregel betale gebyr som et såkaldt gennemsnitsgebyr, der er et gennemsnit inden for hver pantgruppe (A, B eller C) og hver materialegruppe (aluminium, stål, plast og glas).

Gennemsnitsgebyr betales ved køb af pantetiketter sammen med pant og fremstillingsomkostninger, inden pantetiketterne udleveres.

Gennemsnitsgebyrer ved primær mærkning

Har I primært mærkede glasflasker, hvor I selv trykker pantmærket, og opfylder visse betingelser, har I også mulighed for at vælge at betale gennemsnitsgebyrer, og dermed lette de krav, som pantbekendtgørelsen stiller til jeres rapportering.

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2023

Fremstillingsomkostninger ved køb af pantetiketter

Den hurtigste måde at komme i gang med at markedsføre pantpligtige drikkevarer, er ved at mærke dem med selvklæbende pantetiketter købt hos Dansk Retursystem. Når I køber pantetiketter, skal I, udover driftsgebyret og eventuelle cirkulære tillægsgebyrer, betale for fremstilling af pantetiketterne.

Læs mere om mærkning med pantetiketter

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2023

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2023

Tillægsgebyrer

Med et øget fokus på cirkulær økonomi er der kommet mere opmærksomhed på, at hver enkelte emballage skal bære sine egne omkostninger. Det cirkulære økonomiske tillægsgebyr beregnes ud fra, om der f.eks. er sat sleeves på emballagen, om det er farvet materiale, eller om det kræver ekstra manuelle processer, som f.eks. håndtering af patentpropper.

Læs mere om, hvordan I kan undgå de cirkulære tillægsgebyrer i vores designguide.

Der er cirkulære økonomiske tillæg flasker og dåser i følgende tilfælde:

  • Farvet plast
  • Komposit ved flasker og dåser af plast
  • Komposit ved flasker og dåser af aluminium og stål
  • Sleeves (etiketter som dækker hele eller de meste af en flaske eller en dåse)
  • PVC
  • Patentpropper (her differentieres mellem patentpropper af hhv. porcelæn og plast)

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2023

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2023

Sikkerhedsstillelse

Ønsker I at søge licens til selv at trykke Dansk Retursystem A/S’ varemærke, det danske pantmærke, direkte på jeres etiket, skal I stille en bankgaranti for panten og driftsgebyrerne, for at opnå varemærkelicensen. 

Læs mere om pantmærkning

Det er en konkret vurdering baseret på jeres produkter og forretning, hvor meget I skal stille i sikkerhed.  Sikkerhedsstillelsen kan være op til 500.000 kr. Sikkerhedsstillelsen kan dog efter en konkret vurdering af jeres sag justeres både op og ned i størrelse.

Særligt for emballager af glas

Hvis I alene markedsfører engangsemballager af glas, er kravet op til 100.000 kroner. Kravet kan stige, hvis I begynder at markedsføre engangsemballager af andre materialer.

Sikkerhedsstillelse i to år

Som udgangspunkt skal I stille sikkerhed for betaling af pant og gebyrer i to år. Perioden kan forlænges, hvis vi vurderer, at jeres virksomhed udgør en økonomisk risiko for pantsystemet. I skal også være opmærksomme på, at vi kan inddrage licens til brug af vores varemærke, hvis betingelserne for primær mærkning ikke overholdes.

Læs mere om primær mærkning

Sikkerhedsstillelse i særlige situationer

I særlige situationer skal I også stille sikkerhed for allerede tilmeldte emballager i primær mærkning. Det kan ske, hvis der er tale om en særlig økonomisk risiko for os – fx hvis I har forfalden gæld til os.

Hvordan kan vi stille sikkerhed?

I kan stille sikkerhed på flere måder – fx:

  • Bankgaranti
  • Deponering af kontanter
  • Kautionsforsikringspolice

Dokumenterne vedrørende sikkerhedsstillelse skal være skrevet på dansk, engelsk eller tysk. Hvis vi ikke kan godkende jeres garanti, kan I tilmelde jeres emballager med sekundær mærkning. Det betyder, at I skal bruge selvklæbende pantetiketter, hvor pantmærket (varemærket) trykkes af os.