Rådgivning om cirkulær økonomi

Emballagedesignet har betydning for pantsystemet

Som importører og producenter bidrager I direkte, når I betaler driftsgebyrer, som dækker de omkostninger, der er forbundet med at have jeres flasker og dåser i pantsystemet. Og I bidrager i lige så høj grad, når I designer emballager. Designet af jeres flasker og dåser har nemlig betydning for returprocenten, den ikke-indløste pant og for vores indtægter for salg af aluminium, glas og plastik.

Når I udformer jeres emballage, har I indflydelse på:

  • hvor nemt det er for forbrugere og butikker at aflevere den igen.
  • hvor effektiv den er at håndtere i indsamlingen og genanvendelsesprocesserne.
  • den indtægt, vi får, når vi sælger materialet fra jeres brugte flasker og dåser videre på jeres vegne.

Læs mere om pantsystemets finansering her.

Jeres indflydelse på udviklingen af pantsystemet

Udover den løbende dialog i dagligdagen, har I mulighed for at få indflydelse på følgende måder:

  • Vi afholder to årlige udbyder-informationsmøder, som alle inviteres til og opfordres til at deltage i.
  • Vi afholder løbende møder enten hos os eller hos jer, hvor vi hører om jeres forretningsudfordringer og ønsker. Kontakt os for at aftale et møde.
  • Vi gennemfører en udbydertilfredshedsmåling for at blive klogere på, hvordan vi bedst kan understøtte jeres bidrag pantsystemet.
  • Vi har et kontaktudvalg, hvor der sidder repræsentanter for bl.a. importører, producenter, mellemhandlere og distributører, som ikke er en del af vores bestyrelse.
  • Vi har et teknisk udvalg, hvor vi formidler viden om tekniske udfordringer mellem markedets parter.

CSR hos Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

 Læs mere

Emballagens udformning og sammensætning af materialer

Jeres valg af både emballagens udformning og valg i sammensætningen af materialer, har betydning for, hvad det koster at drive emballagen i pantsystemet – fraregnet den pris, vi får for emballagens materiale, når den videresælges. Jeres designvalg vil altså påvirke de driftsgebyrer, og evt. cirkulære økonomiske tillægsgebyrer, I skal betale for at have drikkevaren i pantsystemet.

Læs mere om gebyrer her.

Design af emballage

Hvis I selv har indflydelse på, hvordan jeres flaske eller dåse designes, anbefaler vi, at I søger rådgivning hos os allerede i designfasen. Vi kan ikke fortælle jer, hvordan I bedst designer jeres drikkevarer til jeres forretning. Men vi kan rådgive jer om, hvordan de designvalg, I har i tankerne, vil påvirke emballagens genanvendelsesrejse, og dermed for den pris, I skal betale, for at drifte emballagen i pantsystemet. I kan også få råd i vores designguide, som I finder nederst på siden.

Emballages genanvendelighed

Vi kan hjælpe med jeres dialog med jeres kunder. Kontakt os gerne for informationer om, hvor miljøvenlig jeres emballage er i forhold til den måde, den bliver genanvendt i det danske pantsystem. For plastik-emballager, som der i øjeblikket er særligt fokus på blandt butikker og forbrugere, har vi f.eks. udarbejdet dette materiale, I kan tage udgangspunkt i, i dialogen med jeres kunder.

Teknisk vurdering af emballage

Når I tilmelder et drikkevareprodukt, vil I få at vide, om jeres emballager har en teknisk vurdering A eller en teknisk vurdering B.

Teknisk vurdering A: fortæller, at emballagen kan udbetale pant i en flaskeautomat
Teknisk vurdering B: fortæller at flasken eller dåsen har en form, der gør det vanskeligt/ikke muligt for flaskeautomaterne at håndtere den. I så fald skal pantudbetalingen ske manuelt – for eksempel i butikkens kasselinje

I kan se på jeres emballagetilmeldingsbevis, om emballagen har fået en teknisk vurdering A eller B.

Hvis I selv har indflydelse på, hvordan jeres flaske eller dåse designes, anbefaler vi, at I søger rådgivning hos os allerede, når I designer emballagen.

Kontakt og designguide

Har I brug for rådgivning om design af emballage eller cirkulær økonomi generelt? Så er I meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få startet en dialog. I kan også hente vores designguide, hvor I kan få gode råd til, hvordan I designer emballage som er god for miljøet og jeres pengepung.

Designmanual
PDF-formatHent guide