Rådgivning om cirkulær økonomi

Emballagedesignet har betydning for pantsystemet

Som importører og producenter bidrager I direkte, når I betaler driftsgebyrer, som dækker de omkostninger, der er forbundet med at have jeres flasker og dåser i pantsystemet. Og I bidrager i lige så høj grad, når I designer emballager. Designet af jeres flasker og dåser har nemlig betydning for returprocenten, den ikke-indløste pant og for vores indtægter for salg af aluminium, glas og plastik.

Når I udformer jeres emballage, har I indflydelse på:

  • hvor nemt det er for forbrugere og butikker at aflevere den igen.
  • hvor effektiv den er at håndtere i indsamlingen og genanvendelsesprocesserne.
  • den indtægt, vi får, når vi sælger materialet fra jeres brugte flasker og dåser videre på jeres vegne.

Læs mere om pantsystemets finansering her.

Fortæl os om emballagen

nettoindhold i liter

indtast fx 0.5

Se prisen for emballagen i pantsystemet

Udfyld oplysninger om en flaske eller dåse til venstre for at  se, hvad det koster at have netop denne flaske eller dåse i pantsystemet.

Se også hvordan det påvirker prisen, når man træffer andre valg. Fx ved at anvende en kapsel i stedet for en patentprop som flaskens lukning. Eller en klar plast i stedet for eksempelvis grøn plast som det primære materiale.

Leg med de forskellige muligheder her, inden I træffer jeres endelig valg, og se, hvordan emballagens design påvirker muligheden for genanvendelse og dermed prisen for at have emballagen i pantsystemet.

Læs mere om Emballagedesign der kan mærkes på bundlinjen og i vores Designguide.

Jeres indflydelse på udviklingen af pantsystemet

Udover den løbende dialog i dagligdagen, har I mulighed for at få indflydelse på følgende måder:

  • Vi afholder to årlige udbyder-informationsmøder, som alle inviteres til og opfordres til at deltage i.
  • Vi afholder løbende møder enten hos os eller hos jer, hvor vi hører om jeres forretningsudfordringer og ønsker. Kontakt os for at aftale et møde.
  • Vi gennemfører en udbydertilfredshedsmåling for at blive klogere på, hvordan vi bedst kan understøtte jeres bidrag pantsystemet.
  • Vi har et kontaktudvalg, hvor der sidder repræsentanter for bl.a. importører, producenter, mellemhandlere og distributører, som ikke er en del af vores bestyrelse.
  • Vi har et teknisk udvalg, hvor vi formidler viden om tekniske udfordringer mellem markedets parter.

CSR i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.

Emballagens udformning og sammensætning af materialer

Jeres valg af både emballagens udformning og valg i sammensætningen af materialer, har betydning for, hvad det koster at drive emballagen i pantsystemet – fraregnet den pris, vi får for emballagens materiale, når den videresælges. Jeres designvalg vil altså påvirke de driftsgebyrer, og evt. cirkulære økonomiske tillægsgebyrer, I skal betale for at have drikkevaren i pantsystemet.

Læs mere om gebyrer her.

Design af emballage

Hvis I selv har indflydelse på, hvordan jeres flaske eller dåse designes, anbefaler vi, at I søger rådgivning hos os allerede i designfasen. Vi kan ikke fortælle jer, hvordan I bedst designer jeres drikkevarer til jeres forretning. Men vi kan rådgive jer om, hvordan de designvalg, I har i tankerne, vil påvirke emballagens genanvendelsesrejse, og dermed for den pris, I skal betale, for at drifte emballagen i pantsystemet. I kan også få råd i vores designguide, som I finder nederst på siden.

Læs mere om emballagedesign her

Emballages genanvendelighed

Vi kan hjælpe med jeres dialog med jeres kunder. Kontakt os gerne for informationer om, hvor miljøvenlig jeres emballage er i forhold til den måde, den bliver genanvendt i det danske pantsystem. For plastik-emballager, som der i øjeblikket er særligt fokus på blandt butikker og forbrugere, har vi f.eks. udarbejdet dette materiale, I kan tage udgangspunkt i, i dialogen med jeres kunder.

Virker emballagen i flaskeautomaten?

Når I har tilmeldt et drikkevareprodukt i pantsystemet, kan I se på jeres emballagetilmeldingsbevis på Udbyderportalen, om flasken eller dåsen har en god håndterbarhed i flaskeautomaterne, eller om formen betyder, at det kan være vanskeligt/ikke muligt for flaskeautomaterne at håndtere den. I så fald skal pantudbetalingen ske manuelt – for eksempel i butikkens kasselinje. Hvis I selv har indflydelse på, hvordan jeres flaske eller dåse designes, anbefaler vi, at I søger rådgivning hos os allerede, når I designer emballagen.

Kontakt og designguide

Har I brug for rådgivning om design af emballage eller cirkulær økonomi generelt? Så er I meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få startet en dialog. I kan også hente vores designguide, hvor I kan få gode råd til, hvordan I designer emballage som er god for miljøet og jeres pengepung.