Rapportering ved engangsemballager

Der er forskel på, hvordan I skal rapportere jeres salg ved engangsemballage.

Hvis I vælger primær mærkning, hvor I selv trykker pantmærket, skal I rapportere jeres salg til Ri (Ri Statsaut. Revisorer), når salget er sket (M1 & M2). På baggrund af jeres opsummerede salg vil I blive opkrævet pant og gebyrer fra Dansk Retursystem.

Rapporteringen til Ri skal ske via Rapporteringsportalen.

Hvis I vælger sekundær mærkning, skal I vælge, om I vil rapportere jeres salg, eller om I vil betale allerede, når I køber pantetiketten (M3 & M4).

Ændring af rapporteringsform

Hvis I vil ændre jeres rapporteringsform, skal I sende en ansøgning om at skifte rapporteringsform til vores økonomi-afdeling senest den 30. november året før.

I de tilfælde, hvor I kan vælge mellem forskellige rapporteringsformer, skal I være opmærksomme på, at valget er bindende for et kalenderår. Hvis I vil ændre jeres rapporteringsform, kan det derfor først ske for det kommende år.

Frist for rapportering af salg

Fristen for rapportering er den 15. i kalendermåneden efter, I har foretaget jeres salg. I måneder, hvor I ikke har noget salg, skal I rapportere, at I ikke har solgt noget.

Hvem får adgang til jeres salgstal?

Jeres salgstal er konkurrencefølsomme. Derfor sker rapporteringen gennem et uafhængigt revisionsselskab, som behandler dataene og sender de summerede tal videre til os. Vi får alene oplyst, hvor meget I har salgsrapporteret indenfor de forskellige materiale- og volumener. Oplysningerne skal vi bruge, så vi kan fakturere jer for pant og gebyrer. 

Hvis I har tilmeldt genpåfyldelige flasker, skal I en gang årligt afgive en opgørelse over jeres samlede salg og returtagne flasker direkte til os, så vi kan se, at I opfylder den returprocent, pantbekendtgørelsen kræver. Læs mere om den obligatoriske årlig rapportering ved genpåfyldelige flasker.

Rapportering og betaling, når vi selv trykker pantmærket på etiketten (M1 og M2)

Når I selv trykker pantmærket direkte på jeres etiket, skal I som udgangspunkt rapportere til Ri på detaljeret niveau for hver kalendermåned. Hvis I udelukkende markedsfører drikkevarer i glas-emballager, har I mulighed for at vælge at rapportere på lempet niveau.

De to rapporteringsformer kan opsummeres således:

  • Detaljeret rapportering, hvor I rapporterer, hvor meget I har solgt af hvert GTIN og per kunde (Se Dansk Retursystems Kundeliste længere nede på siden)
  • Lempet niveau, hvor I skal afgive færre oplysninger (kun muligt når I udelukkende har glas-emballager)

I kan læse en mere detaljeret forklaring på hver af de to forskellige rapporteringsformer nedenfor.

Detaljeret rapportering pr. kalendermåned

Detaljeret rapportering pr. kalendermåned kan med fordel vælges, hvis:

  • Driftsgebyrerne for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end gennemsnitsgebyret.
  • I ønsker, at vi løbende opgør jeres gebyrer, baseret på det faktiske salg.
  • I allerede har et it-system, som kan hjælpe jer med at håndtere den detaljerede rapportering.

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2024

Her kan I se drifts- og tillægsgebyrer for 2023

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer fra 1. april 2024

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2024 

Her kan I se gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2023

Lempet rapportering

Lempet månedsrapportering for glas kan med fordel vælges, hvis I ønsker mindre administration i forhold til rapporteringen. Ved lempet rapportering kan I nemlig nøjes med at give lidt færre oplysninger om jeres salg af produkter og om jeres kunder.

Lempet rapportering pr. kalendermåned kan med fordel vælges, hvis:

  • Driftsgebyrerne for netop jeres sammensætning af emballagetyper er lavere end gennemsnitsgebyret og i udelukkende markedsfører driftsemballager
Vilkår for at kunne vælge lempet rapportering
  • Hvis I udelukkende har primært mærkede engangsemballager af glas i jeres sortiment, og jeres årlige salg ikke overstiger 1 million engangsemballager, kan I vælge lempet rapportering for hver kalendermåned.
To måder at rapportere på lempende vilkår

Du kan vælge en af følgende måder at rapportere dit salg:

  • Rapportering af det samlede salg pr. pantgruppe, fx antal pant A i glasflasker. Gebyrerne beregnes som gennemsnitsgebyrer.
  • Rapportering af det samlede salg pr. volumen, fx antal 0,33 l glasflasker. Gebyrerne beregnes ud fra driftsgebyrer.

For at vælge det rapporteringsniveau, der passer bedst til jer, kan I sammenligne udgifter til gennemsnitsgebyrer med udgifter til driftsgebyrer for netop jeres sammensætning af emballager og vælge den mest fordelagtige gebyrberegning.

Vær opmærksom på, at valget af rapporteringsform er bindende for et kalenderår.

Læs mere om de forskellige gebyrtyper her.

Rapportering og betaling, når der anvendes pantetiketter (M3 og M4)

Ved sekundært mærkede drikkevarer (mærkningskategori M3 og M4), hvor I klistrer pantetiketter købt hos os på jeres flasker eller dåser, har I allerede betalt pant ved køb af etiketterne. I kan nu vælge, hvordan I gerne vil have, vi skal opkræve gebyrer.

Det langt mest almindelige, som typisk vil kræve mindst administration for jer, er, at I vælger betaling uden rapportering. I kan dog også vælge detaljeret rapportering. Valget af rapporteringsform er bindende for dette kalenderår.

Betaling uden rapportering

Når man anvender pantetiketter, rapporterer man som udgangspunkt ikke sit salg. I stedet betaler I gennemsnitsgebyrer ved køb af pantetiketterne, når I i forvejen betaler panten og fremstillingsomkostningerne. I får én samlet faktura på både pant, fremstillingsomkostninger og gebyrer.

Mulighed for detaljeret rapportering ved pantetiketter

”Ingen rapportering” er en administrativ lettelse for mange, især mindre, producenter og importører. Ulempen kan være, at vi ikke kan beregne, om I har betalt for lidt eller for meget i gebyrer. Derfor betaler I et gennemsnitligt driftsgebyr. Det kan i nogle tilfælde være en ulempe, hvis gennemsnitsgebyrerne for netop jeres emballagetyper er højere end driftsgebyrerne. Derfor har I mulighed for at vælge detaljeret rapportering, når I anvender pantetiketter. I skal dog modregne de administrative omkostninger, I ville have til rapporteringen. Gennemsnitsgebyret kan også være lavere end driftsgebyret.

Vær opmærksom på at denne rapporteringsform kræver, at I har et administrativt system, der kan håndtere rapportering. Vi anbefaler, at man vælger “Betaling uden rapportering” ved brug af selvklæbende pantetiketter.

Hvis I ønsker denne rapporteringsform og I bruger pantetiketter, skal I kontakte Økonomi på e-mail: udbyderinfo@danskretursystem.dk eller telefon: +45 43 32 32 32, tast 3.

Skabeloner og Dansk Retursystems kundeliste

I kan enten vælge at taste jeres rapportering direkte på Rapporteringsportalen eller at gøre brug af vores skabeloner til brug for rapportering. I finder skabelonerne nedenfor. Dansk Retursystems Kundeliste er vores liste over samtlige kunder dvs. returmodtagere og mellemhandlere, som vi har registreret. Hvis I har solgt til kunder fra denne liste, kan I nøjes med at indtaste det kundenummer, som vi har givet jeres kunde i skabelonen.

Vejledning for rapportering af salg
Hent vejledning
Skabelon til rapportering af returmængder
Hent skabelon
Skabelon til lempet rapportering af salg
Hent skabelon
Skabelon til lempet rapportering af tillægsgebyrer
Hent skabelon
Skabelon til detaljeret rapportering af salg
Hent skabelon