Engangsemballage

På denne side finder I information om engangsemballage, herunder om jeres drikkevarer skal tilmeldes, hvordan tilmeldingsprocessen foregår, tilmeldingsformer, og rapportering.

Alle dåser og flasker solgt i Danmark, der indeholder nedenstående drikkevarer, skal tilmeldes pantsystemet. Det gælder både for engangsemballage, som genanvendes af os, og for genpåfyldelige flakser, som vaskes og fyldes igen af producenterne selv.

Det er indholdet, der afgør, om der er pant på en drikkevare. Miljø- og fødevareministeriet bestemmer ud fra miljømæssige vurderinger, hvilke drikkevarer, som er omfattet af det danske pantsystem.

I kan se en mere detaljeret oversigt i pantbekendtgørelsen.

Drikkevarer og emballager som skal være tilmeldt pantsystemet og bære pant
Drikkevarer
 • Øl
 • Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand med et alkoholindhold på 0 – 0,5%)
 • Andre gærede drikkevarer (fx cider, med et alkoholindhold på 10% eller derunder)
 • Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer og blandet med drikkevarer som sodavand, cider eller juice (fx alkoholsodavand med et alkoholindhold på 0,5 – 10%)
 • Mineralvand, kildevand, vand, limonade, iste og lignende som er umiddelbart drikkeklare og uden kulsyre
 • Koncentreret saft der skal fortyndens, før det kan drikkes
 • Ren saft, juice eller most af frugt eller grøntsager
 • Smoothies (uden mælk)
 • Plantebaserede drikkevarer
Emballager
 • Dåser og flasker i glas, aluminium og plastik, dog nedenstående undtaget
Drikkevarer og emballager uden for pantsystemet

Drikkevarer

 • Mælkeprodukter og produkter på basis af mælk
 • Produkter der ikke er tiltænkt som drikkevarer, f.eks. kosttilskud, smagsgiver til drikkevarer eller mad – kontakt os i dette tilfælde
 • Vin, spiritus og andre gærede drikkevarer med en alkoholprocent over 10%.
Emballager
 • Kartonemballager
 • Emballager på 20 liter og derover
 • Plastdunke over 10 liter med kildevand (uden kulsyre)
 • Visse fustager – kontakt os i dette tilfælde for en vurdering
 • Transportemballager
 • Saftprodukt bestående af koncentreret saft/læskedrik i emballager over 4,9 ml
 • Ved juice shots i glas- eller plastik-emballager under eller lig med 125 ml skal der søges dispensation for pant, selvom de er en del af pantsystemet.
Vær opmærksom på jeres returtagningspligt, når I sælger drikkevarer med pantmærke

Når I sælger eller giver flasker og dåser til jeres kunder og gæster, er I samtidigt forpligtet til at indsamle flaskerne og dåserne igen og udbetale pant. Det kaldes returtagningspligt og skal sikre, at flaskerne og dåserne bliver genanvendt til gavn for miljø og klima.

Genpåfyldelig emballage

Læs om genpåfyldelig emballage

 Læs mere

Hvordan foregår en emballagetilmelding?

Det tager typisk op til to uger, og højst fire uger, at få en drikkevare ind i pantsystemet. Det forudsætter dog, at vi har modtaget alle de oplysninger, som vi har brug for.

Når I vil tilmelde drikkevarer, har vi brug for at følgende trin er opfyldt:

Tilmelding af jeres virksomhed

Det er en forudsætning for tilmelding af drikkevarer, at jeres virksomhed først er blevet tilmeldt, som importør eller producent.

Valg mellem engangs- eller genpåfyldelige emballager

Først skal I vælge, om I vil tilmelde jeres emballage som engangsemballage eller genpåfyldelig flaske.

Valg af mærkning af drikkevaren

Hvis I vælger engangsemballage, skal I tage stilling til, hvordan I gerne vil sætte pantmærke på emballagen.

Anmodning om tilmelding

I skal sende en anmodning om tilmelding via vores Udbyderportal.

Når I udfylder tilmeldingsansøgning vil I blive bl.a. blive bedt om følgende oplysninger:

 • Oplysninger om produktet og produktets ejere (fx GTIN og varenavn)
 • Oplysning om, hvordan I ønsker at få pantmærket på emballagen
 • En pdf med layoutet til produktets etiket
  • Hvis I vil bruge selvklæbende pantetiketter kan I også indsende en færdig emballage med etiketten
 • Oplysninger om selve emballagen (form, farve, materiale mv.)
 • Valg af den måde, I ønsker at betale for at have emballagen i pantsystemet, hvis I ikke har valgt det ved tidligere emballagetilmeldinger.
Sikkerhedsstillelse

I skal stille sikkerhed for betaling af pant og gebyrer, hvis I tilmelder produkter, hvor I selv trykker pantmærket, og I ikke tidligere har stillet sikkerhed. Find mere information i vores FAQ nederst på siden.

Behandling hos os

Når I har gennemført trin 1 til 3 vil vi behandle jeres tilmeldingsanmodning og finde ud af, om vi har brug for yderligere oplysninger fra jer, for at kunne håndtere jeres drikkevarer i pantsystemet.

Vurdering af etikettens layout

Vi vil vurdere, at jeres etikets layout overholder pantbekendtgørelsens krav i forhold til enten sekundær mærkning eller primær mærkning.

Teknisk test

Når vi ved, at vi har, det vi skal bruge fra jer, vil vi udføre en række tekniske test af jeres emballage. Her vil vi bl.a. vurdere, hvordan jeres emballage håndteres af flaskeautomaten. Find mere information i vores FAQ nederst på siden.

Bekræftelse på, at tilmeldingen kan gå i gang

Når vi har modtaget alt, hvad vi behøver fra jer (dvs. trin 1 til 6), vil I modtage en bekræftelse på, at vi kan gå i gang med at tilmelde emballagen.

Indgå drikkevaren i pantsystemet

Vi vil nu lægge emballagen ind i pantsystemet – f.eks. i flaskeautomaterne – så den kan udbetale pant til forbrugerne.

Rapportering af engangsemballage

Læs mere om rapportering for engangsemballage

 Læs mere

FAQ

Vi har samlet nogle af de mest stillede spørgsmål, som I kan finde svar på her.

Skal vi vælge engangsemballager eller genpåfyldelige flasker?

Når I markedsfører pantpligtige drikkevarer i Danmark, skal I sikre, at drikkevarens emballage bliver håndteret miljømæssigt forsvarligt. Det betyder, at den skal tilmeldes et pantsystem. Det kan den blive enten som genpåfyldelige flaske som genbruges, eller som engangsemballage som genanvendes til nye flasker og dåser.

Hvilke tilmeldingsformer kan vi vælge imellem?

De mest almindelige tilmeldingsformer er, at I tilmelder hvert af jeres produkter med et unikt GTIN, som I enten selv leverer eller får tildelt af os. Derudover er drikkevarens layout altid den samme. Dvs. etiketten eller trykket på emballagen er ens inden for samme GTIN.

De mest almindelige tilmeldingsformer hedder:

 • Primær mærkning (M1 og M2): Her trykker I selv pantmærket på emballagen eller emballagens primære etiket
 • Sekundær mærkning (M3 og M4): Her anvender i selvklæbende pantetiketter trykt af os

For at imødekomme jeres mange forskellige forretningsmodeller, arbejder vi dog hele tiden med at udvikle de tilmeldingsformer, vi kan tilbyde.

Varianter af de traditionelle tilmeldingsformer er fx:

 • Flextilmelding (tidl. lejlighedsbryg)
 • Logo-produkter (private label)
 • Testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver

Læs mere om disse varianter længere nede i FAQ spørgsmålene.

Uanset hvilket tilmeldingsform I vælger, skal I tage stilling, hvordan I vil sætte pantmærke på jeres emballage. Læs om pantmærkning her.

Vi kan ikke finde en tilmeldingsform, der passer til os?

Vi opfordrer jer til at kontakte os her emballagetilmelding@danskretursystem.dk, hvis I ikke kan finde en tilmeldingsform, som passer til jeres forretningsmodel. Så vil vi undersøge, om vi har andre tilbud, end dem nævnt ovenfor, der passer bedre til jeres forretning. Eller finde ud af, hvordan vi kan tage jeres forretningsmodel med i vores arbejde med at udvikle nye tilmeldingsformer.

Hvad skal vi vide om flextilmelding(tidl. lejlighedsbryg)?

Tilmelding som flextilmelding (tidligere lejlighedsbryg) betyder, at I tilmelder emballage efter eget valg med et specifikt nettoindhold, en specifik form med varierende smagsvarianter på samme GTIN. Det vil sige, at emballagetype og GTIN er det samme, men etiket og indhold kan skiftes ud.

Flextilmelding kan anvendes ved alle produkter – dvs. øl, sodavand, juice, vand mv.

Vilkår for flextilmelding

 • Udelukkende til brug med unikt GTIN til det danske marked. Dvs. primær mærkning i mærkningskategori 2 eller sekundær mærkning med GTIN tildelt af os (mærkningskategori 4).
 • I må højst markedsføre sammenlagt 100.000 stk. emballager per løbende 12 måneder på tværs af GTINs, som er tilmeldt inden for ordningen ”flextilmelding”
 • Hvis I vælger at rapportere jeres flextilmeldinger, skal I altid rapportere på detaljeret niveau, uanset om I ellers har mulighed for at rapportere på lempede vilkår. I kan også vælge “ingen rapportering”, hvis I har tilmeldt sekundært mærkede emballager.

Eksempler på flextilmelding

 • En producent med mindre produktioner af hver type indhold fx hvedeøl, pale ale, pilsner eller appelsinsodavand. Når produktionen er meget lille, fx i en opstartsfase, kan producenten bruge samme stregkode til alle sine produkter, hvis de er i ens materiale.
 • En producent har brug for – i mindre mængder – at sælge sit produkt til specielle lejligheder, fx firmaarrangementer, jubilæer. Producenten bruger en fastlagt flaske- eller dåsetype, men kunden kan selv vælge indhold og etiket.
 • Et mosteri producerer både æblemost, solbærsaft og pærejuice, som tappes i samme emballage og sælges fra gårdbutikker.
Hvad skal vi vide om logo-produkter (private label)?

Ved logo-produkter, som også går under navnet private label, kan man markedsføre samme produkt med forskellige varianter af produktets etiket. Området på etiketten omkring mærkningen (stregkode, pantmærke, forbrugerkontaktoplysninger og ingrediensliste) skal være faste. Men fx navn og øvrigt design kan ændres afhængigt af jeres kunders individuelle ønsker.

Vilkår for tilmelding som logo-produkter (privat label)
 • Der kan markedsføres en ubegrænset mængde af produktet.
 • Emballagen skal have samme indhold hver gang. Dvs. ingredienslisten må ikke variere.
Eksempler hvor tilmelding som logo-produkter (private label) kan være relevant
 • En producent har brug for at sælge sit produkt til specielle lejligheder, fx firmaarrangementer, jubilæer eller bryllupper. Producenten bruger en fastlagt flasketype og med samme indhold, men vil gerne sælge produktet fx med kundens navn på etiketten eller lade produktet navngive efter eventet.
 • Ønsker I at kunne tappe forskelligt indhold i jeres produkt, anbefaler vi i stedet flextilmelding, som er beskrevet ovenfor.
Hvad skal vi gøre, hvis vi vil testmarkedsføre eller uddele smagsprøver?

I kan søge om fritagelse for en række af jeres forpligtelser, hvis I som producent eller importør af drikkevarer ønsker at testmarkedsføre et produkt eller uddele smagsprøver.

Som hovedregel er det ikke lovligt at overdrage ikke pantmærkede – og/eller ikke tilmeldte – pantpligtige drikkevarer til andre. Heller ikke som gaver eller vareprøver.

I kan dog opnå fritagelse for op til 2000 styk emballager af samme produkttype.

Fritagelser ved testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver

I kan blive fritaget for at:

 • tilmelde produktet til pantsystemet (produktet skal dog forsat registreres)
 • mærke engangsemballagen med pantmærke
 • opkræve og betale pant for produktet
 • betale gebyrer
 • føre regnskab over antal markedsførte emballager
 • salgsrapportere antal markedsførte emballager
Vilkår for fritagelse ved testmarkedsføring
 • testmarkedsføring må kun ske med henblik på forbrug på udskænkningsstedet, fx på hoteller, restauranter eller messer, hvor I selv kan stå for at indsamle emballagen
 • produktet, som I ønsker testmarkedsført, må ikke være markedsført i Danmark inden for de seneste 12 måneder. Hverken af jer selv eller andre producenter eller importører her i landet
 • emballagen skal genanvendes eller genpåfyldes efter brug
Vilkår for fritagelse ved uddeling af smagsprøver
 • produktet, som I ønsker at uddele smagsprøver til, må ikke være markedsført i Danmark inden for de seneste 12 måneder. Hverken af jer selv eller andre producenter eller importører her i landet
 • produktet må ikke sælges
 • ved uddelingen skal smagsprøverne hældes i glas, kop eller bæger
 • emballagen skal genanvendes eller genpåfyldes efter brug
Sådan ansøger I
 • producenter skal sende ansøgningen til os senest to uger før tidspunktet for første testmarkedsføring eller uddeling af smagsprøver
 • importører skal sende ansøgning til os senest to uger før tidspunktet for første import af det pågældende produkt
 • I jeres ansøgning skal I:
  • redegøre for, hvordan I vil opfylde vilkårene for at opnå fritagelse for testmarkedsføring eller uddeling af smagsprøver
  • oplyse tid og sted for testmarkedsføringen eller uddelingen af smagsprøver
  • vedlægge dokumentation for, hvordan emballagen vil blive genanvendt, hvis den ikke ønskes indsamlet af os
 • I skal sende et eksemplar af emballagen til det produkt, som I ønsker testmarkedsført eller uddelt som smagsprøver.
Afgørelse om fritagelse

Hvis I kan opnå fritagelse fra ovenstående af pantbekendtgørelsens krav, vil I modtage en afgørelse, hvor vilkårene for testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver er beskrevet. Hvis I ikke kan opnå fritagelse, vil I modtage en afgørelse med årsagen til, at I ikke har opnået fritagelsen.

Hvad er et emballagetilmeldingsbevis?

Når har gennemført en emballagetilmelding, vil I altid modtage et emballagetilmeldingsbevis.

Af emballagetilmeldingsbeviset kan man læse, hvilke oplysninger vi har lagt til grund for afgørelsen om tilmelding.

På emballagetilmeldingsbeviset kan man bl.a. se:

 • hvordan drikkevaren må markedsføres
 • om der er særlige vilkår for markedsføring
 • hvilke oplysninger om emballagen, der ligger til grund på det beløb, vi fakturerer jer for at have emballagen i pantsystemet.
Særligt for små juice-flasker er under 125 ml.

Hvis I har små juiceflasker under 125 ml., skal I søge midlertidig dispensation for de produkter. Det skyldes, at de små emballager ikke kan håndteres i den nuværende pantteknologi.

Vi arbejder på at finde en løsning, som kan håndtere de små flasker i pantsystemet.

Vi vil gerne hjælpe jer med at søge dispensation. For at vi kan hjælpe, opfordrer vi jer til at registrere jeres virksomhed og produkter hos os.

Det er Miljø- og fødevareministeriet, der giver dispensationerne, men hvis I registrerer jer hos os via vores Udbyderportal, kan vi hjælpe jer, ved at sende en ansøgning om dispensation på jeres vegne.

Hvis I er registreret hos os, kontakter vi jer, når der er fundet en løsning til håndtering af de småflasker, så dispensationen bortfalder, og det bliver tid til at få jeres små emballager ind i pantsystemet.

Fakta for jer som er producent eller importør af juice-produkter, som er under 125 ml.
 • I skal ansøge om dispensation, hvis I har juice-flasker, som er under 125 ml
 • Det er vigtigt at, I har påbegyndt processen for at få dispensation på juice-og saftflasker, som er under 125 ml., inden I begynder at markedsføre produktet
 • Hvis I ønsker vores hjælp til ansøgning om dispensation, skal I være registreret hos os
 • Hvis I ønsker information fra os om dispensationen, når den bortfalder, skal I være registeret hos os
 • Hvis I har flasker på 125 – 150 ml., skal I kontakte os, for at få en vurdering af, om jeres emballage kan aflæses og håndteres godt nok til at blive en del af pantsystemet.
Emballagetilmeldingsbevis

Når har gennemført en emballagetilmelding, vil I altid modtage et emballagetilmeldingsbevis. Beviset kommet typisk inden for 2 uger – og senest inden for 4 uger – fra I har modtaget bekræftelse om, at vi har modtaget, det vi skal bruge fra jer. Når I har modtaget beviset, kan I importere og markedsføre de drikkevarer, der står på beviset.

Af emballagetilmeldingsbeviset kan man læse, hvilke oplysninger vi har lagt til grund for afgørelsen om tilmelding.

På emballagetilmeldingsbeviset kan man bl.a. se:

 • hvordan drikkevaren må markedsføres, fx hvordan den skal pantmærkes
 • om der er særlige vilkår for markedsføring
 • hvilke oplysninger om emballagen, der ligger til grund på det beløb, vi fakturerer jer for at have emballagen i pantsystemet.