Pantmærkning

Find information om hvordan I får pantmærke på jeres emballage. I kan også læse mere om, hvis I selv vil trykke pantmærker eller købe selvklæbende pantetiketter.

Trykker I selv pantmærket på jeres emballage, skal I søge om varemærkelicens hos Dansk Retursystem A/S.

Hvordan får vi pantmærke på vores emballage?

Importører og producenter, der markedsfører pantbelagte drikkevarer i engangsemballager, skal tilmelde drikkevarerne til det danske pantsystem via Udbyderportalen.

Ved tilmelding af en drikkevare skal I selv vælge, om I vil:

 • Trykke pantmærket på emballagen eller emballagens primære etiket (primær mærkning)
 • Købe en selvklæbende pantetiket af os og selv klæbe etiketten på jeres emballager (sækundær mærkning)

Den hurtigste måde at komme i gang med at markedsføre pantbelagte drikkevarer, er ved brug af den selvklæbende pantetiket, som kun kan købes hos Dansk Retursystem A/S.

I kan altid skifte mærkningsform

I kan altid skifte til en anden type mærkning på et senere tidspunkt. Det vil dog kræve, at I også skifter GTIN (stregkode). Det er også muligt at benytte begge typer mærkning samtidigt, så længe I har forskellige GTINs (stregkoder) på drikkevaren.

Eksport af drikkevarer med pantmærke

Nu er det muligt for importører og producenter at eksportere tilmeldte drikkevarer med dansk pantmærke mod betaling af pant og gebyrer.
Når I skal rapportere efter den 1. juli, vil I opleve at Rapporteringsportalen bliver opdelt. Her vil I få muligheden for særskilt at angive produkter henholdsvis solgt i Danmark og i udlandet. Begge rapporteringer vil genere opkrævning af pant og gebyrer.

Har I spørgsmål, kan I kontakte vores Udbyderafdeling på 43 32 32 32 + tryk 3 eller udfyld vores kontaktformular.

Værd at vide når vi selv trykker pantmærket

Når I vælger at tilmelde en engangsemballage, hvor I selv trykker pantmærket, skal I søge om varemærkelicens hos Dansk Retursystem A/S. Det kræver bl.a., at I stiller sikkerhed for betaling af pant og gebyrer.

Herefter skal I lave et layout til den etiket, I har tænkt jer at trykke. Vi anbefaler, at I ikke trykker den endelige etiket, før jeres layout er godkendt af os. Det gør vi, fordi det kan være, at jeres etiket skal ændres, før I kan bruge den til markedsføring. Vi godkender jeres layout, når I har sendt det til os via vores Udbyderportal.

Særligt for etiketter som krympes på emballagen

Hvis I anvenderkrympeteknik til at sætte etiketten på flasken eller dåsen, skal I være opmærksom på, at det stiller særlige krav til tilmeldingsprocessen. I kan læse mere om den særlige tilmeldingsproces ved brug af krympeetiket i designmanualen.

Adgang til diverse manualer

I kan læse mere om, hvordan man pantmærker sin emballage med primær eller sekundær mærkning i vores mærkningsmanualer.

Designmanual for primær mærkning
Primær mærkning af engangsemballagerSe manual
Designmanual for primær mærkning med brug af krymp
Primær mærkning af engangsemballager med krympSe manual
Designmanual for primary marking using shrink lable
Primary marking using shrink lableSee manual
Designmanual for sekundær mærkning
Sekundær mærkning af engangsemballagerSe manual
Manual for rapportering af primær mærkning
Rapportering af primær mærkning Se manual
Manual for rapportering af sekundær mærkning
Rapportering af sekundær mærkning Se manual
Hvem skal fremgå af min drikkevares etiket?

Vi har pligt til at sikre, at det er den rigtige virksomhed (producent eller importør), som tilmelder et produkt. Hvis I fremgår af produktets etiket, men ikke er den virksomhed, der tilmelder produktet, vil vi derfor undersøge, hvilken forbindelse I har til produktet. Når vi har fået oplyst forholdet mellem jer og jeres produkt, vil produktet blive tilmeldt af den, der ønsker produktet tilmeldt, uanset hvilket navn der måtte fremgå på etiketten.

Hvilke former for pantmærkning kan vi vælge imellem, når vi selv vil trykke pantmærket?

Der findes to måder at mærke sin drikkevareemballage ved tryk direkte på emballagen: mærkningskategori 1 og 2.

 • Mærkningskategori 1 dækker over anvendelse af et GTIN, som også må anvendes uden for Danmark, og hvor I stiller stregkoden til rådighed for andre. Mærkningskategori 1 medfører en række risici. Vi anbefaler, at I kontakter os telefonisk for at få rådgivning om risici forbundet med valg af mærkningskategori 1. I kan kontakte os på 43 32 32 32 og tryk tre for markedsføring af emballager.
 • Mærkningskategori 2 dækker over anvendelsen af et GTIN (stregkode), som er unik for det danske marked og kun tilhører jer.

For begge mærkningstyper gælder, at det danske pantmærke alene må trykkes på produkter, som skal sælges på det danske marked. Dvs. ved mærkningskategori 1 skal I trykke to forskellige etiketter med samme GTIN. I skal også være opmærksom på, at I skal have en måde at lagerstyre, at emballager med varemærket på etiketten ikke sendes til udlandet, selvom det har samme GTIN som emballager uden varemærket.

Hvordan får vi varemærkelicens til at bruge pantmærket?

Det danske pantmærke er et registreret varemærke tilhørende Dansk Retursystem A/S. Når I selv trykker varemærket direkte på jeres emballage eller på emballagens primære etiket, skal I derfor have en varemærkelicens fra os.

Det med småt

Trykfilerne med pantmærket må udelukkende anvendes til mærkning af engangsemballage, som er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, og som markedsføres i Danmark. Trykfilerne må ikke videregives til andre og skal slettes, også hos eventuelle underleverandører, når den der har varemærkelicensen ikke længere er tilmeldt produkter på primær mærkning.  Sublicensen følger den, der har varemærkelicensen og kan altså ikke overføres til andre.

Hvad vil det sige at give sublicens til pantmærket?

Som indehaver af en varemærkelicens til Dansk Retursystem A/S varemærke – det danske pantmærke – er man juridisk ansvarlig for brugen af pantmærket. Ansvaret omfatter også, at eventuelle leverandører (f.eks. dem, der designer eller trykker etiketten), også kender omfanget af varemærkebeskyttelsen. Eventuelle underleverandører får automatisk en sublicens, som har samme krav til beskyttelse af varemærket som selve licensen.

Hvis I holder op med at samarbejde med en leverandør (eksempelvis en grafiker eller en producent), som har haft adgang til varemærket eller til produkter med varemærket, skal I sikre, at evt. restlager af emballager og etiketter med varemærket bliver destrueret, og at trykfilerne slettes hos jeres leverandør.

Hvordan får vi adgang til trykfiler med pantmærket?

Trykfiler af pantmærket til primær mærkning kan downloades fra vores Udbyderportal, når man har modtaget licens til at bruge vores varemærke – det danske pantmærke.

Må vi sælge produkter med det danske pantmærke i udlandet?

Markedsføring af tilmeldte og pantmærkede produkter er begrænset til markedsføring i Danmark. Markedsføring af produkter uden for Danmark med pantmærke kan alene ske med produkter, som I forinden har registreret til eksport.

Registrering til eksport sker ved at sende en mail med nedenstående oplysninger til emballagetilmelding@pant.dk

 • Udbydernavn og nummer
 • Produktnavn og GTIN
Skal der pant på drikkevarer som sælges i Grønland eller på Færøerne?

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af pantsystemet. Drikkevarer som markedsføres her, skal derfor ikke tilmeldes og pantmærkes.

For eksport af produkter med det danske pantmærke, se spørgsmål 6: Må vi sælge produkter med det danske pantmærke i udlandet.

Værd at vide om brug af selvklæbende pantetiketter

Når I tilmelder en engangsemballage med sekundær mærkning, skal I købe pantmærket som en selvklæbende pantetiket, som I selv sætter på emballagen. Pantetiketterne køber I på vores Udbyderportal.

Pligter ved tilmelding af emballager med selvklæbende pantetiketter:

Når jeres emballager er tilmeldt med sekundær mærkning, er det jeres pligt som importør eller producent, at de selvklæbende pantetiketter er sat på emballagerne, når de markedsføres. Dette kan ikke overdrages til mellemhandlere, butikker eller andre købere. Det er kun jer som importør eller producent, der kan købe pantetiketter og kun til de emballager, som er tilmeldt pantsystemet. Pantetiketter kan kun købes hos Dansk Retursystem, så hvis I bliver tilbudt dem fra andre, vil vi meget gerne høre om det, da det er strafbart at videresælge pantetiketter. 

1 kilometersregel

Hvis I har et salgssted skal det være minimum 1 kilometer fra der hvor I sætter pantetiketterne på, og i et lagerlokaler eller lignende, som er oplyst til Dansk Retursystem. 1 kilometerreglen gælder også for ubrugte pantetiketter, da de og produkter uden pantetiketter påsat ellers kan blive beslaglagt af Skattestyrelsen.

Hvilke typer af selvklæbende pantetiketter findes?
For læsbar stregkode

Hvis jeres flaske eller dåse har en stregkode, som godt kan aflæses i flaskeautomaterne, bliver I tildelt mærkningskategori 3 (M3), når I tilmelder produktet. Det betyder, at I skal anvende den lille pantetiket uden integreret stregkode. Størrelsen på pantetiketten er 17×28 mm.

Pantetiket uden integreret stregkode:

For ikke læsbare stregkode

Når jeres drikkevare derimod ikke har en stregkode, eller hvis drikkevaren har en stregkode, som, vores test viser, ikke kan aflæses i flaskeautomaten, bliver produktet tildelt mærkningskategori 4 (M4). I det tilfælde bliver jeres produkt tildelt en stregkode med et nyt GTIN fra os. I skal i så fald købe en pantetiket, som både indeholder pantmærket og en stregkode, som vi trykker på pantetiketten. Størrelsen på pantetiketten er 25×60 mm.

Pantetiket med integreret stregkode:

Stor pantetiket med ingrediensliste

Som noget nyt i 2023 kan vi nu tilbyde en ny form for sekundær pantmærkning (M6 el. M7). En stor pantetiket med plads til ingrediensliste, hvor I selv skal stå for at til-trykke stregkode og ingrediensliste. Det vil sige, at I selv skal have trykkefaciliteter til at til-trykke etiketterne. Etiketternes trykkvalitet vil være underlagt kontrol fra vores side efterfølgende. Størrelsen på denne pantetiket er 60×60 mm.

Pantetiket med ingrediensliste:

I kan læse mere i vores mærkningsmanual for sekundær mærkning, som er at finde længere oppe på siden under vores Designguide.

Hvordan får vi fat i pantetiketter?

Når I har gennemført en emballagetilmelding og jeres emballagetilmeldingsbevis er opdateret, kan I bestille pantetiketter på vores Udbyderportal.

Hvordan skal vi opbevare vores pantetiketter?
 • Pantetiketterne og emballagerne skal opbevares ved cirka 20 grader og en luftfugtighed på cirka 50 procent
 • Emballagens overflade skal være tør. Der må ikke være kondensvand på overfladen
 • Ved påsætning trykkes pantetiketterne godt fast på engangsemballagen
Kan vi få pengene tilbage for vores pantetiketter, hvis vi ikke skal bruge dem alligevel?

I kan levere selvklæbende pantetiketter tilbage til os og få refunderet indbetalt pant og gebyrer senest tre år efter etiketterne er udleveret. I kan ansøge om refusion på Udbyderportalen

Ubrugte, selvklæbende pantetiketter

Refusion for ubrugte, selvklæbende pantetiketter kan ske, hvis I holder op med at markedsføre et bestemt produkt. Når I afleverer pantetiketterne igen, vil I derfor blive afmeldt som udbyder af det produkt, I afleverer pantetiketter tilbage til.

Når I afleverer af pantetiketter tilbage, skal I oplyse, GTIN på de(t) produkt(er) I returnerer pantetiketter til. De nærmere regler for tilbagelevering af ubrugte selvklæbende pantetiketter og tilbagebetaling af pant og driftsgebyrer følger af pantbekendtgørelsen.

Ikke-solgte, selvklæbende pantetiketter, som sidder på flasker eller dåser

Hvis I har fejlmærket flasker eller dåser med selvklæbende pantetiketter, kan I få refusion for panten og driftsgebyret. I skal selv dække fremstillingsomkostningerne for pantetiketterne.

I skal sikre, at der sker destruktion af de fejlmærkede engangsemballager inkl. pantetiketterne. Destruktionen kan ske hos os eller under opsyn af os hos en destruktør, I selv vælger.

I skal selv dække omkostningerne til destruktion og til vores opsyn. De nærmere regler for tilbagelevering af ubrugte selvklæbende pantetiketter og tilbagebetaling af pant følger af pantbekendtgørelsen.

Ønsker I destruktion skal I downloade og udfylde formularen nedenfor.

Formular til destruktion af pantetiketter
Hent formular

Refusion for pant og gebyrer, når I selv har trykt pantmærket

Det er ikke muligt at søge om refusion for pant og gebyrer ved primært mærkede emballager, hvor I selv har trykt pantmærket på drikkevaren eller drikkevarens etiket. Hvis I har rapporteret salg af drikkevarerne, kan I i stedet foretage en korrektion af jeres salgsrapportering via Rapporteringsportalen.

Læs mere om salsrapportering i vores manual for rapportering af primær mærkning, som du kan finde længere oppe på siden under diverse manualer.

Særlige pantetiketter for messer og festivaler

Hvis I skal holde en messe eller en festival, kan vi tilbyde jer en særlig slags pantetiketter, som I som noget helt særligt, kan sælge videre til jeres stadeholdere.

Ved messer og festivaler kan der være udenlandske bryggere, som ikke har anden grund til at være en del af pantsystemet, end at de skal udstille på jeres messe/festival. På samme måde kan der være danske bryggere, mosterier eller andre, som gerne vil at have helt nye drikkevarer med på deres stand, de ikke kan nå at tilmelde.

Derfor har vi udviklet en løsning, hvor jeres stadeholdere kan få drikkevarerne ind i genanvendelsessystemet uden at skulle tilmelde dem først. Det kan man gøre ved at købe helt særlige pantetiketter hos jer direkte på messen.

Særligt for denne type pantetiket:
 • Den sælges af messeholderen/festivalen direkte på messen/festivalen
 • Den kan sættes på flasker og dåser, der ikke er tilmeldt det danske pantsystem
 • Den ikke er materialespecifik. Det betyder, at den kan bruges på alle materialer, så længe man overholder pantværdien.
  • dvs. alt under 1 liter skal have pant A (plast undtaget, idet plast under 1 liter skal have pant B).
  • alt over 1 liter skal have pant C.
  • med andre ord behøver udstillerne ikke forholde sig til emballagernes materiale, men skal blot sikre, at der er overensstemmelse mellem produktets nettoindhold og pantværdien

Hvis denne ordning lyder interessant for jer, kan I ansøge om at blive godkendt til at købe og sælge pantetiketterne ved at udfylde vores kontaktformular.

Hvordan søger vi om at købe særlige messe/festival-etiketter?
 • Cvr.nr. på virksomheden, som er ansvarlig for festivalen
 • Navn på virksomheden, som er ansvarlig for festivalen
 • Adresse hvor festivalen/messen skal afholdes
 • Datoer hvor festivalens/messen skal afholdes
 • Mail som fakturaen for pantetiketterne skal sendes til
 • Antal pantetiketter i ønsker af hver type:
  • Glas A:
  • Glas C:
  • Metal A:
  • Metal C:
  • Plast B: (anvendes yderst sjældent)
  • Plast C: (anvendes yderst sjældent)