Nu er aluminium 100% cirkulær økonomi

Gebyrreduktion på aluminiumsdåser

En dåse koster 0 øre i gebyr i 2022, og dermed er aluminiumsdåser den første emballagekategori, der er 100% cirkulær økonomisk.

Producenter og importører betaler et gebyr, som svarer til, hvad det koster at få emballagen indsamlet og genanvendt i pantsystemet. For dåser betyder det, at emballagen bærer sin egen omkostning i forhold til den pris, Dansk Retursystem får for det aluminium, der sendes til genanvendelse.

Gebyrreduktion på aluminiumsdåser

Gebyrreduktionen for 2022 er ekstraordinær og skyldes en kombination af effektivitet og de stigende mængder, der kom retur gennem pantsystemet i 2020 og 2021, hvor corona-nedlukningen ændrede forbrugernes pantadfærd. Generelt er gebyrerne fra 2017 til 2022 i gennemsnit reduceret med 83%. Det skyldes dels effektiviseringer hos Dansk Retursystem, dels en stigende efterspørgsel på genanvendelige materialer i den høje fødevarekvalitet, som vi leverer fra Dansk Retursystem. Materialernes kvalitet gør, at de kan genanvendes utallige gange gennem pantsystemet.

Se vores aktuelle drifts-, gennemsnits- og tillægsgebyrer

Læs mere om cirkulær økonomi