Udbud

Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Pligten til at udbyde opgaver er beskrevet i pantbekendtgørelsen, som regulerer det danske pantsystem. Det betyder, at Dansk Retursystem i henhold til EU-udbudsdirektiv skal udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser, når den fastsatte tærskelværdi er nået.

Aktuelle udbud offentliggøres løbende i EU-Tidende. Du kan også se aktuelle udbud her:

Dansk Retursystem A/S har annonceret et EU-udbud vedrørende indkøb af Butiksindsamlingsbiler

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudslovens §§ 61-66. Det er således kun de virksomheder, der bliver prækvalificeret af ordregiver, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud, der danner grundlag for den efterfølgende forhandling.

Den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse kan ses via direkte link nedenfor:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303168-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

Købsaftalen omfatter levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler. Endvidere indeholder købsaftalen en option for Dansk Retursystem A/S på køb af to yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation er den 28. juli 2020 kl. 13.00 lokal tid.

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet følg venligst nedenstående link:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS

CSR i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.