Udbud

Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Pligten til at udbyde opgaver er beskrevet i pantbekendtgørelsen, som regulerer det danske pantsystem. Det betyder, at Dansk Retursystem i henhold til EU-udbudsdirektiv skal udbyde indkøb af varer og tjenesteydelser, når den fastsatte tærskelværdi er nået.

Aktuelle udbud offentliggøres løbende i EU-Tidende. Du kan også se aktuelle udbud her:

Se vores udbud

Udbud vedrørende køb og levering af maskinstyring, inkl. maskinstyringstavler til pantstationer

Se den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse her

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde køb og levering af maskinstyring, inkl. maskinstyringstavler til pantstationer.

De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten.

Deadline for indlevering af tilbud dvs. tilbudsfristen er den 27. oktober 2021, kl. 12.00.

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet klik her

Udbud vedrørende pantstationer – bygninger i Danmark,  Fase 1  

Se den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse her

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde byggeri af pantstationer i hele Danmark i 3 delkontrakter.

De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten.

Deadline for indlevering af tilbud dvs. tilbudsfristen er den 28. oktober 2021 kl. 12.00 lokal tid.

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet klik her

Udbud vedrørende køb og levering af komponenter til pantstationer i Danmark – Fase 1  

Se den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse her

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde teknikken i pantstationerne opdelt i komponenter, i 3 delkontrakter til levering i hele Danmark.

De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten.

Deadline for indlevering af tilbud dvs. tilbudsfristen er den 5. oktober 2021 kl. 12.00 lokal tid.

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet klik her

Udbud vedrørende køb og levering af containere, presseenheder og tiltere

Se den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse her

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde køb og levering af containere, presseenheder og tiltere i en samlet kontrakt til levering i hele Danmark.

De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten.

Deadline for indlevering af tilbud dvs. tilbudsfristen er den 5. oktober 2021 kl. 12.00 lokal tid.

For nærmere information om udbuddet samt direkte adgang til udbudsmaterialet klik her

CSR i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.