Hvordan arbejder vi med FN’s verdensmål

Dansk Retursystem er en CSR-certificeret virksomhed. Arbejdet med FN’s verdensmål er en naturlig og integreret del af vores CSR-arbejde.

For perioden 2020-2025 har vi fire CSR-målsætningsområder, som vi arbejder målrettet frem mod via årligt fastsatte CSR-mål: 

  • Genanvendelse af emballager i højeste kvalitet. 
  • Reducere vores CO2 footprint mest muligt 
  • Reducere affald0 i naturen 
  • Vedvarende fokus på mangfoldighed 

De fire CSR-målsætningsområder bidrager hver især til et til flere af FN’s 17 verdensmål. Mens der er mange flere af verdensmålene, som vi påvirker gennem vores daglige virke.  

De verdensmål, som særligt understøttes af vores CSR-målsætninger er 4, 5, 9, 12 og 13, som hos os indgår i et samspil: Vi arbejder målrettet på at sikre genanvendelse af emballager i højeste kvalitet. Det gør vi ved at håndtere producenternes og importørernes producentansvar for emballagerne, så deres produkter ikke ender som affald, men som nye, vigtige ressourcer.

For at det kan ske, skal det være nemt og let for forbrugeren at have en god, bæredygtig pantadfærd. Gennem forskellige (innovative og bæredygtige) tiltag og daglig drift fokuserer vi på at få så mange emballager som muligt tilbage – til gavn for miljøet, naturen, jordens beholdning af råstoffer og for klimaet. På rejsen dertil har vi derfor også fokus på at reducere emballager (og dermed affald) i naturen

Samtidig arbejder vi systematisk på at reducere vores CO2 footprint mest muligt ved forskellige tiltag, særligt i forbindelse med transport af emballager til og fra vores produktioner. Desuden har vi særlige indsatser i fht. til at sikre et vedvarende fokus på mangfoldighed, som bl.a. fokuserer på at få flere unge i arbejde, sikre elever, lærlinge, plads til personer med særlige støtte behov og fordeling mellem køn.  

Mangfoldighed

Når mangfoldighed skaber værdi

Hos Dansk Retursystem har vi en lang tradition for at rumme mange forskellige medarbejdere, og vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads.