Sådan arbejder vi med mangfoldighed i Dansk Retursystem

Få gode råd og indblik i, hvordan Dansk Retursystem har forankret arbejdet med mangfoldighed, og hvordan det er blevet en del af vores kultur.

Hele vores virksomhed hviler på et samfundsansvar ved at indsamle flasker og dåser med pant, så på den måde er det naturligt for os også at tage et samfundsansvar for mennesker”

HR Business Partner Berit Eschricht
HR Business Partner Berit Eschricht

Berit Eschricht er HR Business Partner i Dansk Retursystem og har bl.a. til opgave at koordinere mangfoldighedsindsatsen, så den giver værdi både for den enkelte, for virksomheden og for det omgivende samfund. Det sker gennem konkrete målsætninger som del af CSR-arbejdet og løbende opfølgning og vidensdeling på tværs af organisationen. 

Det har alle dage været en del af Dansk Retursystems DNA at have mange forskellige medarbejdere ansat. Ikke kun i forhold til køn, alder og etnicitet, som er områder, Dansk Retursystem helt naturligt rummer, men også i forhold til at have job til medarbejdere på særlige vilkår. Det kan fx være i form af flexjob, jobafklaring, praktik og andet, hvor der på den ene eller anden måde tages et hensyn, der gør, at en medarbejder kan blive del af arbejdspladsen. Ved udgangen af 2022 var der således 44 personer ansat på særlige vilkår ud af en samlet medarbejderskare på 377.

Virksomheden hviler på et samfundsansvar

”Hele vores virksomhed hviler på et samfundsansvar ved at indsamle flasker og dåser med pant, så på den måde er det naturligt for os også at tage et samfundsansvar for mennesker”, siger Berit Eschricht, der er HR Business Partner og driver mangfoldighedsindsatsen i Dansk Retursystem.

”Ved at gøre en forskel for det enkelte menneske, gør vi samtidig noget for samfundet omkring os. Det giver os alle en større forståelse for andre mennesker og giver stor stolthed i organisationen at være med til”, siger Berit Eschricht.

Den brede mangfoldighed

Dansk Retursystem bruger begrebet ’mangfoldighed’, hvor andre taler om ’inklusion’ eller ’diversitet’. Det rammer bredere og taler ind i, at der er plads til alle forskelligheder på arbejdspladsen.

Det brede mangfoldighedssyn går helt tilbage til Dansk Retursystems første år, hvor mængden af pant, der skulle håndteres på fabrikkerne, steg voldsomt. Særligt i sommerperioderne, som er den pantmæssige højsæson. I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune fik en række personer på kanten af arbejdsmarkedet sommerjob på fabrikken, og nogle af dem blev efterfølgende fastansat.

”I starten var det drevet af nogle ildsjæle, som kunne se formålet med at tage et samfundsansvar. Senere blev det en del af vores CSR-arbejde, og med CSR-certificeringen i 2018 fik vi struktur på arbejdet og satte det i en social sammenhæng. På den måde blev alt det, vi i forvejen gjorde, sat i system og synliggjort”, siger Berit Eschricht.

Partnerskaber og forankring

Ansvaret for mangfoldighedsarbejdet er forankret i afdelingen People & Culture, men arbejdet løftes i dagligdagen i høj grad af lederne. Et forum på tværs af organisationen sætter målene, følger op, og erfaringsudveksler. Desuden har Dansk Retursystem partnerskaber med kommuner og organisationer om at sikre mangfoldighed.

”Vi vil gerne tage et samfundsansvar og gerne lokalt. Det er værdifuldt at have partnerskaber – både for os, for kommunerne og for den enkelte”, siger Berit Eschricht.

Det er kommuner i de byer, hvor vi bor, Høje-Taastrup, Hedensted og Aalborg. I Høje-Taastrup har der fx været projekt som ’Job og vækst’ for handicappede, ’Unge på kanten’ og en særlig indsats i forhold til flygtninge i Hedensted samt ’Aalborg Alliancen’, der skal få borgere i Aalborg i afklaring i forhold til job.

Mål og muligheder

Som virksomhed ser Dansk Retursystem på, hvordan den enkelte kan indgå på arbejdspladsen, hvad målet er for de enkelte, hvilke muligheder der er, og om der er særligt hensyn at tage.

”Vi er så heldige at have nogle områder i vores logistik og produktion, hvor det fungerer godt at inkludere medarbejdere med særlige vilkår. Og samtidig har vi der også ledere og medarbejdere, der gerne vil det og kan se værdien i en mangfoldig medarbejderskare”, fortæller Berit Eschricht.

Læs om job og karriere i Dansk Retursystem

Gode råd til virksomheder, der vil arbejde med mangfoldighed:

Mangfoldighed
Sæt mål

Hvis I ikke ved, hvor I vil hen med indsatsen, er det svært at nå. Det kan fx være, I vil arbejde for flere lærepladser til unge, rette op på en skæv kønsfordeling eller tilbyde job til flygtninge.

Forankring

Ansvaret for at drive mangfoldighedsarbejdet skal bo hos en afdeling eller et projekt, så fremdrift og forankring sikres, og viden og erfaringer lagres i organisationen og deles med flere.

’One point of entry’

Hav en intern ekspert eller kontaktperson, der samler viden og har kontakten til kommuner og andre eksterne samarbejdspartnere.

Partnerskaber

Der er mange projekter i kommunerne, på skoler osv., hvor et partnerskab vil være til gavn for begge parter. Vi har fx partnerskab med Castberggård, som er et jobcenter for døve i Hedensted Kommune. På den måde er vi vant til at have døve på arbejdspladsen, og Castberggård kender os og ved, hvad vi står for.

Ledelse

Mangfoldighed skal være indarbejdet i den måde, virksomheden bedriver ledelse på, og lederne skal kunne se værdien i at lede en sammensat medarbejdergruppe. Fx giver mangfoldighed rummelige og loyale medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads.

Kultur

Mangfoldighed skal være en del af virksomhedskulturen, så alle medarbejdere forstår og værdsætter, at der er plads til alle, og at alle kan bidrage med noget forskelligt.

Sprog

Skab ikke et ’dem og os’ men et fællesskab, hvor der er plads til alle typer af medarbejdere. Vælg derfor ord, der ikke differentierer, men inkluderer alle. Fx er man ’medarbejder’ længe før man er ’flygtning’ på en arbejdsplads.

Synliggør værdien

Når I er kommet i mål med en mangfoldighedsindsats, så sig det højt og vis både medarbejdere og omverden, at mangfoldighed skaber værdi. Det kan være, at målet om to nye lærlinge er nået, eller at en opgave, der tidligere ikke blev løst, nu bliver det, fordi vi har ansat en til at gøre netop det.

CSR i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi bredt med vores samfundsansvar. I tråd med vores strategi sikrer vores CSR-indsats derfor en balance i hensynet til miljø, mennesker og økonomi.