2020: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

CSR-politikken er konkretiseret i målsætninger inden for ’Cirkulær økonomi’, ’Mennesker & Samfund’ og ’Effektivitet’. For hvert område fastsætter bestyrelsen årligt sammen med ledelsen og med involvering af en række interessenter de nye CSR-mål. Målene understøtter og spiller tæt sammen med vores virksomhedsstrategi. 

Cirkulær Økonomi

Returprocenten for saft, juice og øvrige nye produktkategorier er minimum 89% ved udgangen af 2020 

Resultat: Returprocent på 91% i 2020

I 2019 slog vi danmarksrekorden for returprocenter i det danske pantsystem, hvor 92% af alle solgte engangsemballager med pant blev indsamlet og genanvendt.  

Vi er stolte over, at vi i 2020 har kunnet fastholde den høje returprocent. Stoltheden skal ses i lyset af, at vi i 2020 har oplevet en markant stigning på 18% i solgte pantbelagte drikkevarer samt fuldt indfaset nye produkter i pantsystemet.  

Vi har oplevet en indkøringsperiode på ca. et år, før returprocenten for de nye juice- og saftprodukter kom på højde med returprocenten for de eksisterende øl- og vandprodukter.  

Vi har et pantsystem i verdensklasse!

Genanvendelse: Betydningen af materialevalg og godt design, skal udbredes til vores interessenter 

Resultat: Vores design guideline er opdateret og der er fortløbende dialog om dette med alle relevante interessenter.

Materialevalg og godt design har stor betydning for, hvor nemt det er at sende en emballage til genanvendelse i closed loop. Det er vi fortløbende i dialog om med dem, som sælger pantbelagte drikkevarer på det danske marked. For at understøtte dette har vi i 2020 introduceret en ny digital platform for tilmelding til pantsystemet, og vi har opdateret vores online guide for cirkulært design af emballager.

Udbydertilfredshed: Forenklet tilmelding af emballager og gennemsnitlig tilmeldingsfrist på 2 uger

Resultat: Forenklingsprojekt ”Udbyderportal 2.0” er igangsat. Den gennemsnitlige tilmeldingsfrist var i 2020 på 13,5 dage.

 

  

Mennesker og Samfund

Antal arbejdsulykker pr. 1. mio. arbejdstimer må maksimalt være på 15

Resultat: Ulykkesfrekvensen endte på 30 pr. 1 mio. arbejdstimer. 

Vi har i 2020 ikke formået at nå vores mål om, at antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer maksimalt må være på 15. Derfor blev der allerede i fjerde kvartal sat yderligere fokus på indsatsen, herunder fast opfølgning på alle direktørgruppemøder. 

Mangfoldighed: Tilbyde pladser til elever/lærlinge, praktikanter og studentermedhjælpere

Resultat: I alt 35 lærlinge, praktikanter mv. på tværs i DRS (dog ikke i adm. pga. Covid-19). Vi har desuden overholdt vores mål om at fastholde 25 medarbejdere ansat på særlige vilkår.

Som led i vores arbejde med mangfoldighed har vi i 2020 fastsat konkret mål om 24 elever/lærlinge, praktikanter og studentermedhjælpere.  

Vi har overgået vores mål med i alt 35 personer i 2020. Dette antal er inklusive de lærlinge, som er under uddannelse.  

Vi har grundet COVID-19 desværre ikke kunnet tilbyde praktikker i vores administrative afdelinger, som var et af vores mål i 2020.  

Vi har endvidere overholdt vores mål på 25 personer i forhold til fastholdelse af medarbejdere ansat på særlige vilkår.  

Kontaktudvalget: Øge kendskabet til og interessen for at deltage i udvalget

Resultat: Flere nye medlemmer i 2020, og nu 4 repræsentanter fra kategorien juice og saft ud af i alt 17 medlemmer.

Medarbejdertilfredshed på minimum index 80

Resultat: Index 80

Effektivitet

Gebyrsænkning: Gennemsnitlig gebyrsænkning på 15% i forhold til 2019

Resultat: Den gennemsnitlige gebyrsænkning blev gennemført med mere end 25% i forhold til 2019.

Økonomisk set har vi i 2020 leveret meget stærke resultater. Økonomien er positivt påvirket af COVID-19, men en række andre faktorer har ligeledes været medvirkende til de solide økonomiske resultater.

Vi har håndteret en stigning på ca. 264 mio. emballager til i alt 1,7 mia. enheder i 2020 og samtidig eksekveret en lang række effektivitetstiltag. De solide økonomiske resultater er årsagen til, at vi for tredje år i træk er lykkedes med at reducere gebyrerne.

I 2020 har vi reduceret gebyrsatserne, som er det producenterne, betaler for at få håndteret deres emballager i pantsystemet, så den gennemsnitlige gebyrsats er 33% lavere end i 2019.

I tillæg til de ovenstående gebyrreduktioner i 2020 overfører vi 25 mio. kr. til ekstraordinære gebyrreduktioner i 2021 samt 8 mio. kr. til ordinære gebyrreduktioner i 2022.

De målrettede indsatser på effektivitet er blevet en indgroet kultur i Dansk Retursystem, og gebyrreduktioner er et af hovedelementerne i strategi 2025.

Vandforbrug: Reduktion på 5% i produktion Vest i forhold til baseline 2019

Der er gennemført en kortlægning af vandforbruget på vores lokaliteter i Jylland. Kortlægningen har vist, hvor vi har det største forbrug og har været med til at definere, hvilket mål vi skal sætte for 2020.

På vores fabrik i Løsning har vi arbejdet med at reducere vandforbruget, og målet var en reduktion på 5% sammenlignet med 2019. Samlet set steg vandforbruget på fabrikken i Løsning i 2020, men der er samtidig håndteret langt flere emballager end i 2019. Ses der på vandforbruget pr. håndteret emballage, er der således opnået en besparelse på 16%.

CO2– belastningen skal mindst være reduceret med 33% sammenlignet med 2014

Resultat: 39% mindre CO2 udledt per indsamlet emballage sammenlignet med 2014.

CO2-reduktionen i 2018 blev på hele 36% s

I den indeværende strategiperiode har vi et mål om at reducere CO2- belastningen med minimum 33% sammenlignet med 2014. Den samlede reduktion ved udgangen af 2020 var 39%.

Den væsentligste kilde til CO2-udledning fra den samlede drift er transport i forbindelse med indsamling af pantbelagte dåser og flasker i hele landet, sådan som vi er forpligtet til. Desuden er der et klimaaftryk ved transport af genanvendelige materialer til oparbejdning i Danmark og andre lande i EU.

Reduktionen opnået i 2020 kan primært tilskrives fokus på optimering af fragt til genanvendelse samt vedvarende arbejde med ruteoptimering.