2019: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

CSR-politikken er konkretiseret i målsætninger inden for ’Cirkulær økonomi’, ’Mennesker & Samfund’ og ’Effektivitet’. For hvert område fastsætter bestyrelsen årligt sammen med ledelsen og med involvering af en række interessenter de nye CSR-mål. Målene understøtter og spiller tæt sammen med vores virksomhedsstrategi.

Cirkulær Økonomi

Velkommen til juice, saft mm.

Det har i 2019 været et væsentligt mål for at os at sikre en god implementering af de nye produktkategorier juice, saft, most og smoothies, så producenter og importører har oplevet, at de og deres produkter er blevet godt integreret i pantsystemet. Samtidig har det været et mål at sikre, at de nye emballager bliver sendt til genanvendelse i et lukket kredsløb og på samme høje kvalitetsniveau som alle de andre dåser og flasker, vi håndterer.

Der er tilmeldt ca. 100 nye producenter og importører og mere end 1.700 produkter. Vores indikator for målet om implementering af juice, saft mm. er, at de nye produktkategorier ved årets udgang skal kunne tilmeldes pantsystemet på maksimalt fire uger. Det var overholdt ved udgangen af 2019.

Forenklet tilmelding for nye produkter

Det andet CSR-mål under cirkulær økonomi har været at forenkle processen med at tilmelde nye produkter – også for de producenter og importører, der allerede er tilmeldt pantsystemet. Indikatoren for målet er, at nye produkter senest i fjerde kvartal kan tilmeldes på under to uger i gennemsnit. Ved udgangen af 2019 var fristen for eksisterende udbydere på 2-3 uger for tilmelding af produkter hos Dansk Retursystem, idet der stadig var tilmeldinger af juice- og saftprodukter sammen med mange andre nye produkter. Antallet af tilmeldinger i 2019 blev rekordhøjt, så vi kom ikke helt i mål.

Mennesker og Samfund

Vi fortsætter fokus på arbejdsulykker, hvor vi vil reducere antallet af arbejdsulykker med 50% sammenlignet med 2018.

Generelt har vi haft meget færre arbejdsulykker med fravær i 2019 end i 2018. Det skyldes, at vi har arbejdet systematisk med en række indsatser især i vores Supply Chain. Bl.a. har vi opbygget en mere målrettet og ensartet oplæring og træning af nye kollegaer gennem etablering af en mentorordning, og vi har forbedret den daglige fokus på oprydning og rengøring især i vores produktion. 

Ulykkesfrekvensen for 2019 var 16, hvilket svarer til mere end en halvering sammenlignet med 2018, hvor ulykkesfrekvensen var 38.

I forbindelse med opførelsen af vores nye fabrik i Høje Taastrup er målet ingen arbejdsulykker hos vores underleverandører.

Der har ikke været arbejdsulykker med fravær i forbindelse med opførslen af den nye fabrik.

I 2019 fik vi et mål for tilfredsheden blandt vores producenter og importører, som vi følger op på.

I slutningen af 2018 gennemførte vi en baseline-tilfredshedsmåling, som endte med en tilfredshed med samarbejdet på 56%, mens tilfredsheden med vores service var væsentligt højere. I slutningen af 2019 gennemførte vi en ny tilfredsmåling. Resultatet viser en stigning i tilfredsheden med samarbejdet på otte procentpoint, dvs. til 64%, og tilfredsheden med vores service er fastholdt på ca. 80%. Vi arbejder fortløbende gennem dialog og kvalitet i vores service med at øge tilfredsheden blandt producenter og importører. Bl.a. ved at forenkle  processen for tilmelding af produkter til pantsystemet og digitalisere yderligere funktionaliteter. 

Mangfoldighed i Dansk Retursystem

Vi har haft to delmål for mangfoldighed i 2019:

  • Vi gennemfører en proces, hvor vi fastsætter kriterier for måling af mangfoldighed i virksomheden.
    Der er gennemført et internt projekt, som dels har været med til at definere, hvad vi mener med mangfoldighed i Dansk Retursystem, og dels har været med til at udpege, hvilke mål vi skal arbejde med i 2020.
  • Vi forventer at fastholde antallet af medarbejdere med særlige støttebehov/eller som er under uddannelse på 15%.
    Ved udgangen af 2019 var der 14% af vores ansatte, der havde særlige støttebehov eller som var under uddannelse. Det er lidt lavere end vores mål og skyldes, at vi havde lidt færre elever end forventet

Effektivitet

I 2019 skal vi sænke gebyrerne med yderligere 10% i forhold til 2018

Alle pantbelagte emballager, der markedsføres i Danmark, er pålagt et gebyr, som er med til at finansiere driften af pantsystemet. Gebyrets størrelse sikrer, at den enkelte emballage bærer sin egen omkostning.

Gebyrsænkningen på gennemsnitligt 10% i 2019 er gennemført som planlagt, og der bliver gennemført yderligere reduktion af gebyrerne i 2020.

I 2019 vil vi se nærmere på vores vandforbrug, så vi får et bedre og mere detaljeret kendskab til, hvor og til hvad, vi bruger vand. Når vi kender baseline, sætter vi i 2020 mål for reduktion af vores vandforbrug.

Der er gennemført en kortlægning af vandforbruget på vores lokaliteter i Jylland. Kortlægningen har vist, hvor vi har det største forbrug og har været med til at definere, hvilket mål vi skal sætte for 2020.

Vi vil arbejde på at reducere CO2-aftrykket fra vores egen drift.

CO2-reduktionen i 2018 blev på hele 36% sammenlignet med vores basisår 2014, og målet for 2019 var at fastholde dette niveau. Vi endte med en reduktion på 35%, så vi formåede ikke helt at fastholde det høje niveau fra 2018.

Vi vil etablere tre markedstest for, hvordan forbrugerne kan aflevere deres dåser og flasker på nye måder.

Pantstationerne i Høje Taastrup og Slagelse er ombygget til en Drop & Go-løsning og er idriftsat med stor succes. I løbet af 2020 etableres en helt ny pantstation i Storkøbenhavn.