2018: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

CSR-politikken er konkretiseret i målsætninger inden for Cirkulær økonomi, Mennesker & Samfund og Effektivitet. Hvert år sætter bestyrelsen sammen med direktørgruppen nye mål for vores CSR-arbejde inden for de tre områder. CSR-målene understøtter og spiller tæt sammen med vores strategi. Vores mål og resultater i 2018 er beskrevet i det følgende.

Cirkulær Økonomi

Mål: Returprocenten skal som minimum fastholdes på 90% i 2018

Det lykkedes os ikke at fastholde den høje returprocent i 2018, som i stedet faldt med en procentpoint forhold til de to foregående år, så nu ligger den igen på 89% Faldet kan undre, idet vi oplever stor opbakning til pantsystemet i befolkningen, men vi erfarer også et skift i forbrugernes adfærd. Vi ser en markant forskel i afleveringsmønsteret omkring årsskiftet. Tidligere blev der afleveret store mængder i julemåneden, men i 2018 falder afleveringen af tomme emballager markant i december. Til gengæld kan vi se, at folk afleverer usædvanligt mange emballager i januar 2019. Derfor forventer vi også, at den er tilbage på 90% i 2019. 89 er dog fortsat en meget høj returprocent og et solidt resultat.

Mål: Ny gebyrmodel er idriftsat i 2018

Producenter og importører, der bringer pantbelagte drikkevarer på det danske marked, betaler et gebyr for hver dåse og flaske. Gebyrerne afspejler dét, den enkelte emballage koster at håndtere gennem systemet, og den værdi materialet har, når vi sælger det videre til genanvendelse.

Fra 1. juli 2018 har vi implementeret en ny model, der regulerer gebyrerne. Vi indførte også en ny praksis, hvor vi allerede i juni orienterede om forventet gebyrniveau i det kommende år.

Dansk Retursystem er en non-profit virksomhed, som drives cirkulært økonomisk og på lang sigt er målet, at virksomheden kan drives 100% cirkulært økonomisk. Det mål kommer vi nærmere med justeringen af gebyrerne.

Mål: I 2018 skal minimum 30% af alle indkøb, inden for de områder hvor det er muligt, være Svanemærkede

De officielle miljømærker Svanen og EU-Blomsten er pejlemærker for Dansk Retursystems grønne indkøb. Derfor er vi medlem af netværket ’Miljømærket indkøb’, hvor vi spiller en aktiv rolle og rapporterer vores indkøb. I 2018 har vi arbejdet målrettet på, at mindst 30% af indkøbene er miljømærkede. Et meget vigtigt skridt på vejen var svanemærkning af vores kantine i Hedehusene. Svanemærkningen af kantinen tog imidlertid noget længere tid end planlagt, og vi nåede først i mål ved slutningen af året. Det betyder, at i 2018 var 26% af vores indkøb, inden for de områder hvor der er muligt, svanemærkede. Vi indfrier dermed ikke målet om 30%. I 2019 vil den opnåede svanemærkning af kantinen derimod bidrage væsentligt til vores ambitioner om miljømærkede indkøb.

Mennesker og Samfund

Mål: Der etableres en systematisk kunde-klageproces på tværs af organisationen i 2018

Dansk Retursystems kunder, er dem, vi henter dåser og flasker hos. Dvs. butikker, supermarkeder, restauranter, caféer mv. Vi har en høj kundetilfredshed på 84% Det er vi stolte af, men vi kan altid blive bedre. Derfor har vi i 2018 etableret en systematisk kunde-klageproces, så vi sikrer, at kunderne får samme behandling uanset, hvor i organisationen, klagen indløber. Processen blev fastlagt allerede i foråret og er resultatet af et samarbejde mellem tre af vores afdelinger Kundeservice, Logistik og Kunderådgivning.

Mål: I 2018 er Dansk Retursystem i kontakt og dialog med 50.000 børn og lærere

Dansk Retursystem spiller en vigtigt samfundsmæssig rolle. Vi tror på, at jo mere vi allesammen ved om klima, genanvendelse og cirkulær økonomi, des lettere er det for både voksne, unge og børn at forstå, at det ikke er ligegyldigt, om vi afleverer vores tomme flasker og dåser retur. Det gør en forskel. Derfor vil vi som miljøvirksomhed gerne udbrede vores viden om klima og genanvendelse, og for os er børn en vigtig målgruppe.

Vores mål for 2018 var, at Dansk Retursystem skulle i kontakt og dialog med 50.000 børn og lærere. Vi nåede mere end en fordobling af antallet i forhold til det oprindelige mål med et resultat på 129.000.

Mål: Minimum 15% af medarbejderstaben er personer med særlige støttebehov eller er under uddannelse

Det er altafgørende for menneskers trivsel at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og netop dét kan være svært for personer med særlige støttebehov. Vi har også fokus på livslang udvikling og læring, fordi det er med til at fastholde og skabe muligheder for medarbejdere både i virksomheden og på arbejdsmarkedet generelt
 Derfor arbejder vi tæt sammen med kommuner, skoler, uddannelsescentre, organisationer og samarbejdspartnere om udvikling af vores medarbejdere og muligheden for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet.

Vores mål for 2018 var, at minimum 15% af medarbejderstaben er personer med særlige støttebehov eller er under uddannelse. Vi endte dog endnu højere med hele 19%.

Mål: Der etableres en udbydertilfredshedsmåling i 2018

Vores værktøj til måling af producenter og importørers tilfredshed blev etableret inden årets udgang. Og faktisk tog vi værktøjet i brug med det samme og sendte målingen ud. Resultaterne kommer i 2019, hvorudfra der laves en plan for det videre arbejde.

Mål: Vi stiller krav om, at der arbejdes systematisk med sikkerhed og arbejdsmiljø på byggeplads til ny fabrik. Vi sikrer løbende opfølgning på disse krav

I Dansk Retursystem lægger vi stor vægt på arbejdsmiljø. Derfor er det en selvfølge, at vi prioriterer sikkerhed og arbejdsmiljø højt på byggepladsen for vores nye fabrik i Høje-Taastrup. Da vi har udpeget totalentreprenøren til at varetage rollen som sikkerhedskoordinator, har vi i udbudsmaterialet beskrevet kravene til arbejdsmiljøet under opførslen af den nye fabrik.

Effektivitet

Mål: Der gennemføres gebyrsænkninger i 2018 på gennemsnitligt 10%

Med ansvaret for et af verdens bedste pantsystemer har Dansk Retursystem en naturlig forpligtelse til konstant at udvikle og effektivisere systemet til gavn for både kunder, forbrugere og miljøet. Gebyret sættes på baggrund af materialevalg, størrelse af den enkelte flaske eller dåse og afspejler de udgifter, der er ved at håndtere emballagen og de indtægter, der er ved at sælge materialerne til genanvendelse.

Målet for 2018 var en gebyrsænkning på gennemsnitlig 10%. Gebyrerne blev fra 1. juli 2018 i gennemsnit sænket med 21%, og ændringen svarer derved til en gennemsnitlig nedsættelse af gebyrerne på 10% for hele året sammenlignet med 2017.

I 2019 fastholdes de pr. 1. juli 2018 fastsatte gebyrsatser for emballager af metal og glas, mens gebyrerne for emballager af plast nedsættes yderligere med 5-11%.

Mål: Mindst 50% af vores kunder benytter mobilbooking, CS-booking eller onlinebooking ved udgangen af 2018

Alle supermarkeder, købmænd, kiosker, tankstationer, kontorer, restauranter m.fl. tager imod tomme flasker og dåser med pantmærke. Butikker tager stort set imod alt med pant, mens fx restauranter kun håndterer det, som deres kunder og gæster drikker. De tomme emballager bliver hentet gratis af Dansk Retursystem.
 For at effektivisere og smidiggøre afhentningen af flasker og dåser, arbejder vi med en vifte af digitale muligheder for booking, som kan imødekomme vores kunders forskellige behov.

Vi arbejder med tre digitale kanaler: mobilbooking, en online bestillingsformular på vores hjemmeside og vores CS-boks i butikkerne (som er en boks, der deler data mellem vores kunder og os).

Vi kom ikke helt i mål i 2018, idet vil landede på, at 41% af vores kunder anvendte vores digitale løsninger. Det er dog et resultat, vi er meget tilfredse med, da digitaliseringen stadig er under udvikling og i test og derfor endnu ikke er fuldt implementeret på markedet.

Mål: Mindst 80% af udbyderne benytter udbyderportalen ved tilmeldinger i 2018

Når man skal sælge drikkevarer, som er omfattet pantsystemet, skal produkterne tilmeldes hos Dansk Retursystem. Vi sørger for, at produkterne får det rette pantmærke og stregkode samt bliver registreret i systemet. Det betyder, at flaskeautomaterne kan aflæse dem, og forbrugerne dermed får panten retur.

Med Emballageregistrering.dk, som er en del af “Udbyderportalen” er tilmeldingen gjort mere effektiv og smidig for alle. Vi vil derfor fortsætte med at udvikle denne platform, så flere processer forenkles og gøres digitale.

Målet for 2018 var at 80% af producenter og importører i 2018 benyttede digital tilmelding. Den målrettede indsats gjorde dog, at vi endte på, at 95% af vores udbydere anvendte digital tilmelding i 2018. Vi fortsætter udviklingen af portalen i 2019 og 2020.