Årsrapport, regnskab og FN’s verdensmål

Danskerne har holdt fast i de gode pantvaner. I sommer takkede vi sammen med bryggerierne og vores øvrige bagland danskerne for at pante, så deres flasker og dåser kan blive genanvendt til nye til gavn for klima og miljø”

Lars Krejberg Petersen, Adm. direktør

Ny rekord: 2 mia. flasker og dåser pantet i 2022

Mængderne af pantflasker og -dåser, der kom retur i pantsystemet, har sat ny rekord i 2022 og for første gang rundet 2 milliarder.  Det svarer til, at stort set hver dansker hver dag panter en flasker eller dåse.

For hver 100 flasker og dåser med pant, der sælges på det danske marked, kommer 92 tilbage til pantsystemet. Dermed er Danmark med en returprocent på 92 fortsat blandt verdens bedste til pant og har en af verdens højeste returprocenter.

Samtidig bygger Dansk Retursystem på en cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor målet er, at alle emballager bærer deres egen omkostning, og Dansk Retursystems udgifter til indsamling, sortering og klargøring af materialerne til genanvendelse modsvares af indtægter, herunder den pris virksomheden får for de genanvendelige materialer.

De seneste årsrapporter

Her kan du finde de seneste årsrapporter fra Dansk Retursystem, downloade dem og læse dem i ro og mag. Du kan også downloade tal og infografikker. God fornøjelse.

Årsrapport 2022
100 % cirkulær økonomiSe rapport
Årsrapport 2021
Cirkulær økonomi i verdensklasseSe rapport
Årsrapport 2020
Klar til fremtidenSe rapport
Årsrapport 2019
Udvidelse af pantfamilienSe rapport
Årsrapport 2018
10 milliarder gode grundeSe rapport
Årsrapport 2017
Cirkulær økonomi i fineste formSe rapport
Vores forretning bygger primært på to verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug” og produktion samt 13 ”Klimaindsats”.

FN’s verdensmål

Som samfundsansvarlig virksomhed arbejder vi med implementering og understøttelse af verdensmålene. Vores forretning bygger primært på to verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug” og produktion samt 13 ”Klimaindsats”. Begge arbejder vi ambitiøst og målrettet med. Vi håndterer producenternes og importørernes producentansvar for emballagerne, så deres produkter ikke ender som affald, men som nye, vigtige ressourcer. For at det kan ske, skal det være nemt og let for forbrugeren at have en god, bæredygtig pantadfærd. Gennem forskellige tiltag og daglig drift fokuserer vi på at få så mange emballager som muligt tilbage – til gavn for miljøet, jordens beholdning af råstoffer og for klimaet. Vi arbejder derfor også systematisk på at mindske både virksomhedens og emballagens CO2 aftryk.