Nyt pant-piktogram til affaldssortering

Presse
pressemeddelelse
7. februar 2022

Pant får sit eget piktogram til affaldssortering

Det fælles piktogram-system til affaldssortering udvides nu med fem pant-piktogrammer, som gør det nemmere for både kommuner, organisationer, virksomheder og privatpersoner at sikre, at dåser og flasker med pant bliver rigtigt sorteret og genanvendt til nye hos Dansk Retursystem.    

I 2022 kom der 2 mia. flasker og dåser retur, og det sparede for udledning af 223.000 tons CO2.

Det fælles piktogramsystem udvides med fem pant-piktogrammer

Nu bliver det lettere at sortere en sodavandsflaske eller en dåseøl med pant i den rigtige spand. Dansk Retursystem har udviklet pant-piktogrammer, som bliver del af det officielle piktogramsystem til affaldssortering, og dermed kan sættes på de beholdere, der indsamles pant i.

Alle kommuner har allerede taget piktogramsystemet fra Dansk Affaldsforening i brug, og med affaldsbekendtgørelsen er det blevet obligatorisk at mærke affaldsbeholdere til husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald med piktogrammerne. Derudover bruges piktogrammerne af mange virksomheder og på emballager, så det bliver nemmere for borgerne at sortere korrekt – og nu kan panten komme med i den sortering.

Pant-piktogrammerne skal hjælpe med at få panten retur

”Vores pantsystem i Danmark er fantastisk, og vi har fået mange henvendelser fra kommuner, boligforeninger, virksomheder og store event-arrangører, som savnede et piktogram til flasker og dåser med pant. De oplever nemlig, at der enten i restaffald, plast- eller i metalspanden havner flasker og dåser med pant, som burde være afleveret i pantsystemet. Derfor er vi glade for, at Dansk Retursystem nu har fået udviklet fem pant-piktogrammer til vores fælles piktogramsystem” siger direktør Henrik Friis, Dansk Affaldsforening.   

I Dansk Retursystem håber man, at de nye pant-piktogrammer kan være med til at få noget af den pant retur, der hvert år ender i husholdnings- og erhvervsaffaldet – og dermed ikke bliver genanvendt i pantsystemet.

Vi skal blive endnu bedre til at pante

”I Dansk Retursystem er vi rigtig glade for at blive en del af det fælles og anerkendte piktogramsystem. Selvom vi danskere kan betragte os som verdensmestre i at pante, så både kan og skal vi blive endnu bedre. Når flere end 9 ud af 10 pantemballager kommer
retur, betyder det også, at der er cirka 170 mio. flasker og dåser, der ikke kommer tilbage i pantsystemet. En del af disse flasker og dåser er jeg sikker på nu bliver mulig at få retur til genanvendelse, når fx sportsforeninger, restauranter, boligforeninger og uddannelsesinstitutioner begynder at tage pant-piktogrammerne i brug” siger direktør for Cirkulær Økonomi Heidi Schütt Larsen, Dansk Retursystem.

Pant-piktogrammerne vil allerede være at finde både på Dansk Retursystems hjemmeside og hos Dansk Affaldsforening, hvor de er en del af den samlede pakke med på 90 piktogrammer for affaldssortering. Det fælles piktogramsystem blev i 2016 udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen sammen med innovationsbureauet Futu for at gøre det lettere at sortere affald.

Hent pant-piktogrammerne her eller gå til det fælles piktogramsystem

Download pant-piktogrammerne her

Dansk Affaldsforening – fælles piktogramsystem

Pressen kan hente mere information her.

pant-piktogram

Fakta

I 2022 var det ca. 170 millioner dåser og flasker, der ikke blev pantet. Her forsvinder de bl.a. hen:
  • Den største del, nemlig 40 procent, forsvinder i de private hjem, hvor de bliver smidt ud – enten sammen med sorteret affald eller sammen med restaffaldet.
  • De 30 procent forsvinder i erhvervsaffaldet – både fra butikkernes flaskerum, fra arbejdspladser, samt hoteller og restauranter, selv om de generelt har et velfungerende pantmaskineri.
  • De 20 procent havner i skraldespande i det offentlige rum, fx parker og busstationer.
  • De sidste 10 procent forsvinder andre steder hen. Heldigvis ser det ud til, at det kun er en meget lille del – under fem procent af den forsvundne pant, svarende til cirka 0,5 procent af den samlede mængde pant – der forsvinder i naturen.

Hver gang der afleveres flasker og dåser med pant i pantsystemet, så spares der råstoffer og energi, hvilket er godt for klima og miljø. Der bruges 95 % mindre energi, når man fremstiller en dåse af genanvendt materiale frem for at producere en helt ny. Man sparer også råstoffer. Dåser er lavet af aluminium, og for at få et kilo aluminium skal man udvinde fire kilo af bjergarten bauxit. Det behøver man ikke, når man genanvender, og det er gode nyheder for økosystemet og vores fælles klima. 

Dansk Retursystem indsamler alle flasker og dåser med pant og sørger for, at materialet bliver genanvendt til nye flasker og dåser. I 2022 kom der 2 mia. flasker og dåser retur, og det sparede for udledning af 223.000 tons CO2.