Hurtigere udbetaling af pant kommer dagligvarehandlen til gode

Presse
pressemeddelelse
5. marts 2024

Fremover får dagligvarehandlen og andre, der får hentet pantflasker og dåser af Dansk Retursystem, udbetalt panten op til 14 dage hurtigere end hidtil. Et ønske fra dagligvarehandlen, der påvirker deres likviditet positivt.

Konkurrencen i dansk dagligvarehandel er benhård. Mere end hvert tredje supermarked havde f.eks. underskud i 2022. Vi er derfor meget tilfredse med, at butikkerne fremover får udbetalt deres pantpenge hurtigere.

Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd.

Fra næste måned vil butikker og andre virksomheder få udbetalt pant fra Dansk Retursystem hurtigere end de har været vant til. Det skyldes at det er blevet muligt at opdatere kundernes pantafregning en gang om ugen frem for som tidligere hver 14. dag.

”Vi er glade for at kunne efterkomme ønsket fra dagligvarehandlen, der gør det muligt at kanalisere pantpengene hurtigere ud til butikker, supermarkedskæder og andre virksomheder, der har pant til gode”, siger CFO i Dansk Retursystem, Anders Gaba.

I et marked med stigende renteomkostninger har det stor betydning for dagligvarehandlen og alle andre virksomheders likviditet at kunne få udbetalt panten hurtigst muligt, efter at flasker og dåser er afleveret og afregnet hos Dansk Retursystem. I gennemsnit drejer det sig samlet set om ca. 180 mio. kr. om måneden, som udbetales i pant til de butikker og øvrige virksomheder, der er tilmeldt i pant- og retursystemet.

”Konkurrencen i dansk dagligvarehandel er benhård. Mere end hvert tredje supermarked havde f.eks. underskud i 2022. Vi er derfor meget tilfredse med, at butikkerne fremover får udbetalt deres pantpenge hurtigere, da det vil medvirke til bedre likviditet for landets dagligvarebutikker,” siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen fra De Samvirkende Købmænd. Panten vil fra den 23. april blive afregnet hurtigere, og det vil blive meget synligt og helt konkret, da afregningerne fra Dansk Retursystem også bliver sendt på ugebasis fremfor hver anden uge.