Dansk verdensrekord i pant

Presse
pressemeddelelse
17. marts 2022

Danskerne panter som aldrig før. 1,9 mia. flasker og dåser kom sidste år retur gennem pantsystemet, og samtidig blev en større procentdel end tidligere pantet. Hele 93% kommer retur, og det er verdensrekord.    

1,9 mia. flasker og dåser kom retur gennem Dansk Retursystem i 2021. Det er en stigning på 15% i forhold til sidste år, hvor 1,7 mia. kom retur.

1,9 mia. flasker og dåser kom retur gennem Dansk Retursystem i 2021. Det er en stigning på 15% i forhold til sidste år, hvor 1,7 mia. kom retur. Dermed fortsætter den massive stigning, der har været siden corona-nedlukningen, hvor mange ændrede pant- og drikkevaner.

Samtidig er returprocenten steget fra 92% til 93%, hvilket er den højeste i verden. Returprocenten viser, hvor mange af de solgte flasker og dåser med pantmærker, der kommer tilbage i pantsystemet. Det eneste land, der kan matche en returprocent på 93, er Finland, men finnerne har væsentligt færre produkter med pant, så på den baggrund kan Danmark kalde sig verdensmester.

Rekord med rekord på

”Vi er stolte af at returprocenten er hævet i et år, hvor vi samtidig sætter ny mængderekord. At vi kan præstere en ny rekord med rekord på, skyldes først og fremmest danskernes velvilje og motivation til at få afleveret deres pant, så den bliver optimalt genanvendt til nye flasker og dåser. Men det viser også, hvor dybt miljøansvaret er forankret hos hver enkelt i værdikæden: fra drikkevareproducenter over dagligvarehandlen til de oparbejdere, der genanvender materialerne”, siger Dansk Retursystems administrerende direktør, Lars Krejberg Petersen.

Stigningen i mængder skyldes bl.a., at danskerne i 2021 ændrede pant- og drikkevaner pga. corona-nedlukningen. Fx har der været lukket for grænsehandel og restaurantbesøg, hvilket har flyttet forbruget hjem til Danmark og hjem i privaten – og det har resulteret i, at mere med pant på blev købt og kom retur.

Flaske-til-flaske-kredsløb

Dansk Retursystem indsamler alle de flasker og dåser med pant, der hver dag bliver afleveret i flaskeautomater og på pantstationer eller bliver drukket på restauranter og kontorer. Materialerne bliver sorteret og sendt til genanvendelse, så de kan blive til nye flasker og dåser.

Den procentdel, der bliver til nye flasker og dåser i et lukket kredsløb, er steget fra 90% til 94% i 2021. Det skyldes bl.a., at det er blevet muligt at genanvende en del af det farvede plast i et flaske-til-flaske-kredsløb. Desuden er der kommet flere dåser retur, og for dem alene er genanvendelsesprocenten på næsten 100%. Den resterende del af de indsamlede flasker og dåser genanvendes til andre fødevareemballager.

100% cirkulær økonomi

Det danske pantsystem er et af de mest effektive i verden, og det ses bl.a. ved, at det gebyr, som producenter og importører betaler for at få deres flasker eller dåser håndteret i pantsystemet, er faldet drastisk over de senere år. Faktisk er gebyrer for aluminiumsdåser 0 øre, og dermed er aluminiumsdåser den første emballagekategori, der er 100% cirkulær økonomisk. Ud over effektiviseringer skyldes det en stigende efterspørgsel på genanvendelige materialer i den høje fødevarekvalitet, som kommer fra Dansk Retursystem.

”Vi har fortsat et mål om, at både dåser og flasker i pantsystemet skal være 100% cirkulære økonomiske, og ved at have nået det for dåser, er vi godt på vej. Mange fødevareproducenter vender i disse år blikket mod markedet for genanvendeligt materiale, og det gør materialerne fra vores pantsystem særdeles attraktive. Samtidig vidner det om, at miljø og økonomi ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, men kan gå hånd i hånd i en cirkulær økonomisk forretning”, siger Lars Krejberg Petersen.

Pressen kan hente mere information her.