Meget få flasker og dåser havner i naturen

Klima & miljø
artikel

Tomme flasker og dåser genopstår som nye, hvis de bliver pantet. Det sker ved, at de bliver genanvendt eller genbrugt, og miljøet belastes ikke unødigt af, at der skal graves råstoffer op af jorden til nye emballager.   

 

Meget få flasker havner i naturen

Det er sund fornuft ikke at smide pant i naturen eller i skraldespanden, for hverken i naturen eller affaldssorteringen kan flasker og dåser blive genanvendt til nye – det kan de kun, når man panter.  

Det er langt de fleste danskere heldigvis opmærksomme på, da vi i Danmark er rigtig gode til at pante – og dermed undgå, at flasker og dåser ender som henkastet affald. Det viser den kortlægning, som Hold Danmark Rent har lavet for Dansk Retursystem i 2022. Dansk Retursystem har fået lavet analysen som led i indsatsen for at reducere mængden af affald i naturen.  

Registreringen og optællingen af henkastet affald i den landsdækkende analyse viser, at dåser og flasker kun udgør en meget lille del af det henkastede affald i det offentlige rum.   

Alt i alt blev der i analysen kun optalt 1.257 flasker og dåser ud af de 267.000 stykker affald, der er registreret på mere end 2.500 målepunkter. Det svarer til 0,5 procent af det fundne affald.  Knapt ni ud af ti af de henkastede flasker og dåser, der blev fundet, befinder sig på steder, der ikke forbindes med egentlig naturområder som fx skove, strande, søer og å-løb, men derimod på steder som fx p-pladser i byerne og lokale indfaldsveje, hvor 87 procent ligger. 

Nogle af de andre steder, hvor der også er brug for at komme henkastede flasker og dåser til livs, er på skoler og undervisningssteder samt sportsarenaer. Derfor har vi blandt andet sat Join2recycle i gang på efterskoler, gymnasier og snart også i idrætsklubber. Det er et initiativ, hvor det gælder om at samle henkastede flasker og dåser sammen, og bruge panten til et godt formål efter eget valg. Eksempelvis deltog flere i ’Hele Danmarks Pantindsamling’, som i regi af Danmarks Indsamling samlede mere end en halv million kroner ind i pant til fordel for verdens mest udsatte børn.  

Læs mere om vores CSR-indsats
Læs vores whitepaper – 20 år med producentansvar


CirkulærHold Danmark RentKlimaMiljø