Fællesskab om en god sag skal få de unge til at pante

Klima & miljø
artikel

Et nyt initiativ fra Dansk Retursystem, Join2Recycle, skal få de unge til at ændre adfærd, så deres flasker og dåser bliver genanvendt i stedet for at ende i skraldespanden. Og initiativet ser allerede ud til at bære frugt.

 

De første syv uger, hvor projektet har kørt, har vi allerede samlet pant for 4.000 kr.

Kenn Fonager, leder på SEA – Sportsefterskolen Aabybro

Når der er langt til pantsækken, og skraldespanden er tættere på, så skal der noget ekstra til for at gøre det rigtige i situationen. Det skal Join2Recycle gøre noget ved. Initiativet skal sætte skub i den bæredygtige agenda på efterskoler og gymnasier. Indsamlingsbokse og plakater på skolerne skal opfordre eleverne til at samle deres pant til et fælles formål, fremfor at lade den gå tabt. Og ud over at det er godt for klima og miljø, kan det godt gå hen og blive en hel guldgrube til det fælles formål.

”Vi var frustrerede over, at vi havde en del pant i skraldespandene på skolen, og eleverne virkede ligeglade,” fortæller Kenn Fonager, leder på SEA – Sportsefterskolen Aabybro.

Skolen bakkede derfor op om Dansk Retursystems nye initiativ Join2Recycle, og det har allerede vist sig at være en succes.

”Vi sætter fokus på bæredygtighed og pant i dette skoleår, da det er et nemt emne for eleverne at forholde sig til. De første syv uger, hvor projektet har kørt, har vi allerede samlet pant for 4.000 kr. Penge, som ellers ville være gået tabt. Indtil videre bliver pengene sat ind på en konto, og så skal eleverne på demokratiskvis beslutte, hvad de vil bruge pengene til,” siger Kenn Fonager.

Pant forsvinder blandt de unge

Selv om vi i Danmark er blandt verdens bedste til at pante, er der 8% flasker og dåser, der ikke kommer retur. Dansk Retursystem har undersøgt, hvor de forsvinder hen, og uddannelsesinstitutionerne er blandt de lokationer, hvor en del af de 8% pant fandtes i affaldet.

Undersøgelsen bekræftede også, at 15-30-årige er mere tilbøjelige end andre aldersgrupper til at smide panten i skraldespanden eller stille den tilfældigt på gaden, når de er uden for hjemmet, og et konkret feltstudie viste, at der blev fundet pantflasker i mere end halvdelen af skraldespandene på en række sjællandske efterskoler og gymnasier.

Flaskens uendelige liv

En dåse eller en flaske med pantmærke har i princippet et uendeligt liv: Så længe den bliver afleveret som pant, kan den blive genanvendt igen og igen. Men pantflaskens eller -dåsens uendelige liv stopper brat, når man smider den ud – også selv om den ryger ud med det sorterede affald til metal, plastik eller glas.

”Både unge og voksne bliver overrasket, når de finder ud af, at de gør en forskel ved at pante – og vi ved, at de unge er indstillet på at gøre en positiv forskel for miljø og klima – særligt når der er noget på spil og de har indflydelse på, hvad pantpengene skal bruges til,” fortæller Anne-Mette Bundgaard, Kommunikations- og marketingchef i Dansk Retursystem.

”Så vi håber, at Join2recycle får masser af opbakning på skolerne, og at det at være fælles om at samle pant ind, vil føre noget meget større med sig – både i form af bidrag til gode formål eller fester og et bedre klima.”

Læs mere og tilmeld din skole her


AluminiumCirkulærClosed loopDåseGenanvendelseKlimaMiljø