Closed loop: Brug materialerne igen og igen

Tomme dåser og flasker bliver til nye, når de indsamles og genanvendes i et lukket kredsløb, et closed loop, som pantsystemet. Det sparer råstoffer og udleder mindre CO2.

Klima & miljø
artikel

Tomme dåser og flasker bliver til nye, når de indsamles og genanvendes i et lukket kredsløb, et closed loop, som pantsystemet. Det sparer råstoffer og udleder mindre CO2.

Hvad er et Closed loop?

Når brugte materialer genanvendes i et closed loop, bevares kvaliteten, og der er næsten ikke noget tab. De genanvendte materialer kan derfor indgå i fremstilling af de samme produkter, som de kom fra. Det er i tråd med principperne om cirkulær økonomi, hvor materialernes værdi bevares, så de kan holdes i kredsløb på samme niveau så længe som muligt. Det gavner både miljøet, klimaet og sparer på jordens ressourcer.

Closed Loop i det danske pantsystem

Flasker og dåser med pant genanvendes til nye flasker og dåser i et closed loop. Den flaske eller dåse, du drikker af, kan derfor indeholde genanvendt materiale, hvilket somme tider også fremgår af teksten på emballagen. Det kan lade sig gøre, fordi de tomme flasker og dåser, du afleverer i flaskeautomaten eller på pantstationen, ikke bliver blandet med andre typer af emballageaffald. De bliver med andre ord ikke forurenede og kan derfor let blive til nye flasker og dåser til drikkevarer igen og igen.

Når drikkevareemballager indsamles og genanvendes for sig, bliver materialerne ved med at have en kvalitet, der er god nok til at kunne bruges til nye fødevareemballager. Der er nemlig skrappe krav til det aluminium, plastik og glas, vi drikker af. Derfor kan plastflasker til sodavand fx kun fremstilles af plast, der tidligere har været brugt til drikkevarer eller af helt ny plast.

Genanvendte flasker og dåser er fine råvarer til mange forskellige typer af produkter. Miljø- og klimagevinsterne er imidlertid størst, når de genanvendes til nye flasker og dåser. I pantsystemet holder vi derfor materialerne i det samme kredsløb, et closed loop, som bevarer materialerne så rene, at de kan blive genanvendt igen og igen.

Genanvendelsespyramide

Langt de fleste flasker og dåser i pantsystemet er nemme at genanvende og dermed at holde i et closed loop. Emballager sammensat af flere materialer, som fx plast og metal (blandingerne kaldes også komposit), kan dog gøre det mere vanskeligt. Derfor rådgiver vi producenter og forhandlere af emballager om, hvordan de kan sikre et cirkulært økonomisk design, så flasker og dåser kan genanvendes igen og igen. Hen mere inspiration i vores designguide.

Skrappe krav til genanvendelsen i et closed loop-system

Når Dansk Retursystem har indsamlet, sorteret og klargjort emballagerne, sendes de til anlæg med speciale i at genanvende dem til nye fødevareemballager. Vi stiller høje krav til anlæggene og fører løbende kontrol med deres processer, ligesom materialer fra Dansk Retursystem skal overholde skrappe kvalitetskrav. Det giver genanvendelse i superligaen; værdien af materialerne bevares og kun meget lidt går tabt i processen.

Der er ingen anlæg i Danmark, som kan genanvende plastflasker og aluminiumsdåser til nye flasker og dåser. Derfor bliver plastflasker og dåser sendt til højspecialiserede anlæg i Nord- og Centraleuropa, mens glasflaskerne bliver smeltet om i Danmark.

Cirkulær økonomi: Sådan passer vi på vores ressourcer

Cirkulær økonomi kan gøre vores forbrug mere bæredygtigt. Det sikrer, at ressourcernes værdi bevares, så de kan indgå i nye produkter eller omsættes i naturens kredsløb.

 Læs mere

Closed loop: Sådan foregår processen for genanvendelse

Producenter af drikkevarer med pant fragter de fyldte emballager ud til butikker, cafeer og restauranter. Forbrugerne køber produkterne, og når de har drukket dem, afleveres de tomme pantflasker og -dåser i flaskeautomaten eller på pantstationen. I de store butikker mases plastflasker og dåser sammen, så de fylder mindre, mens glas opbevares for sig. Fra butikker og andre retursteder transporterer Dansk Retursystem de tomme emballager ud til en af vores to fabrikker. Her bliver de sorteret i plastik, glas og aluminium. Plastikflasker og dåser bliver presset sammen i hver deres type af store baller, som bliver kørt til genanvendelse på specialanlæg, der forarbejder dem til nye dåser og flasker. Glasflasker lastes på trailere og fragtes til sortering og omsmeltning til nye glasflasker og andre emballageglas.

Hver gang vi genanvender en flaske eller dåse sparer vi råstoffer, energi og CO2 til gavn for miljø og klima.

Closed loop og cirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi anvendes materialer fra udtjente produkter til at producere nye produkter frem for at blive til affald, og der er fokus på at bevare materialerne i kredsløb så længe som muligt. Closed loop hænger derfor sammen med cirkulær økonomi, fordi materialernes høje værdi bevares i genanvendelsen, så de kan indgå i fremstillingen af samme typer af produkter, de kom fra.

Pantsystemet er et cirkulært økonomisk kredsløb, der sikrer, at flasker og dåser genanvendes i et closed loop til nye flasker og dåser. Gennem god sortering og samarbejde på tværs af produktkæden med producenter, forhandlere, forbrugere og genanvendelsesanlæg sikres høj kvalitet i genanvendelsen. Det gavner såvel miljø og klima som den økonomiske drift af pantsystemet. For jo bedre vi er til at drive pantsystemet cirkulært økonomisk, des lavere gebyrer skal producenterne betale for, at vi håndterer engangsemballagerne.

Cirkulær økonomiClosed loopKlimaMiljø