Sådan sikrer vi højeste kvalitet i genanvendelsen af plastikflasker 

Billeder af plastaffald i grøftekanten eller havet viser os vigtigheden af at indsamle og genanvende plastik. Det har vi haft fokus på i Dansk Retursystem, siden vi blev oprettet i 2002. Vi genanvender drikkeflasker af plast med pant, og år for år har vi fået en bedre og mere effektiv genanvendelse.  

Miljø & viden
artikel

94 procent af plastikflasker med pant på kommer retur 

I Danmark er vi verdensmestre i at returnere flest plastikflasker med pant. 94 procent af de solgte flasker med pant kom retur i 2019 til gavn for klimaet og miljøet og enhver flaske, der bliver genanvendt, gør en forskel.

Bliver plastikflaskerne i stedet smeltet om til fx løbetrøjer, kuglepenne eller bilsæder, mistes plastens fødevarekvalitet, og så kan de kan ikke længere blive til nye drikkevareflasker.

Hele to gange flaskernes vægt spares fx i råstoffer, når de bliver til nye, ligesom der udledes 81 procent mindre CO2 sammenlignet med at fremstille plastikflasker ud af nye materialer. I runde tal blev 550 mio. flasker med en samlet vægt på 16.000 ton sendt til genanvendelse i 2019.   

Flaske til flaske er bedst  

De fleste plastikflasker med pant er af PET-plast (polyethylenterephthalat), som genanvendes på højeste niveau til nye drikkevareflasker, når de indsamles for sig i pantsystemet. Vi ved nøjagtigt, hvad vi får retur, og det er vigtigt, når det handler om at genanvende brugte fødevareemballager til nye.  

Det er lettest at genanvende klare og let lyseblå varianter til nye drikkevareflasker, og dem er der langt flest af i pantsystemet. I 2019 blev 87% af disse til nye drikkevareflasker, mens resten blev til andre fødevareemballager.  

Plastikflasker er også gode materialer til mange andre produkter, men det er bedst, når de bliver til nye drikkevareflasker. Det bevarer plastens høje kvalitet, så den kan genanvendes igen og igen i tråd med principperne om cirkulær økonomi. Blev plastflaskerne i stedet smeltet om til fx løbetrøjer, kuglepenne eller bilsæder, mistes plastens fødevarekvalitet, og så kan de kan ikke længere blive til nye drikkevareflasker eller andre fødevareemballager. Samtidig bliver miljø- og klimagevinsten mindre. 

Det hele genanvendes 

Flaskens dele (selve flasken, etiket og skruelåg) består typisk af forskellige plasttyper, som skilles ad i genanvendelsesprocessen. Mens flaskerne primært får liv som nye drikkevareflasker, bliver skruelåg og etiketter genanvendt til plastgranulat, der kan bruges til at fremstille nye produkter som fx opbevaringsbokse, blomsterkrukker eller møbler. Der er næsten ikke noget tab i processen, fordi plastmaterialet fra Dansk Retursystem ikke er blandet med andre typer af affald eller restprodukter.  

Der er i dag ingen danske anlæg, som kan genanvende flaskerne til nye drikkevareflasker. Når plastikflaskerne forlader Dansk Retursystem har de derfor kurs mod specialanlæg i Nord- og Centraleuropa, og vi fører løbende kontrol med deres processer, ligesom de stiller krav til kvaliteten af det materiale, vi sender til dem.  

Det starter med det gode design 

Der er frit emballagevalg i pantsystemet, og enhver emballage betaler for sin egen omkostning via et gebyr, som betales af producenter og importører af drikkevarer. I beregning af gebyret indgår udgifter til at indsamle og sortere emballagen, ligesom indtægter fra salg til genanvendelse trækkes fra. Et cirkulært økonomisk design giver derfor også et lavere gebyr. Er plastikflasken omvendt vanskeligere at genanvende til en ny, betales et cirkulært økonomisk tillægsgebyr. Det gælder fx, hvis flasken består af sammensatte materialer (komposit) såsom plast og metal, eller hvis den er beklædt med en heldækkende folie. På den måde sikrer gebyrstrukturen, at det er billigst at tilmelde produkter, der let kan genanvendes på højeste niveau. 

Cirkulær økonomi starter med det gode design, og Dansk Retursystem vejleder løbende producenter i, hvordan plastikflasker designes, så de kan genanvendes på højeste niveau til nye flasker. Blandt andet opdaterer vi – i takt med at ny viden kommer til på området – løbende vores designguide, og med den i hånden opnår producenterne både lavere gebyrer og en bedre miljøprofil.  

Fokus på Closed loop 

Det kræver indsatser på flere områder at drive et closed loop for plastikflasker. Flaskerne skal være designet til det, og genanvendelsesanlæggene skal have de rette processer og kunne dokumentere, at de sælger til flaskeproducenter. Endelig skal flaskeproducenterne gå målrettet efter de genanvendte materialer i fremstillingen af nye flasker.  

CirkulærClosed loopFlaskeGenanvendelseKlimaMiljøPlastik

Har du spørgsmål?

Hanne Svenningsen
Miljøchef+45 43 32 34 33Kontakt via e-mail