Genanvendelse af aluminium

’Dåse til dåse’ giver højeste kvalitet i genanvendelsen 

Klima & miljø
artikel

Øl- og sodavandsdåser kan let blive til nye dåser, når de genanvendes via pantsystemet. Det sparer råstoffer og CO2, og hver eneste dåse gør en forskel.

 

Hele 95 procent af energien spares, når brugte dåser smeltes om til nye.

En dåse sparer fire gange sin vægt i råstoffer   

Brugte dåser er ikke affald, men værdifulde råvarer, som kan bruges til at fremstille nye dåser. Gevinsten ved at aflevere dem retur til butikken eller pantstationen er derfor større end blot panten. De fleste dåser er af aluminium, og når de genanvendes, spares råstoffer i en mængde svarende til fire gange dåsens vægt. Det kræver nemlig fire kilo af jordarten bauxit at fremstille et kilo ny aluminium.  

Genanvendelsen er også bedre for klimaet, da processen kræver meget mindre energi. Hele 95 procent af energien spares, når brugte dåser smeltes om til nye.    

Aluminium kan blive til nye dåser igen og igen   

Når først aluminium er udvundet af bauxit, kan det genanvendes igen og igen. Det gør sig også gældende for drikkevaredåser, når de indsamles og genanvendes via pantsystemet. Det er nemlig bedst for miljøet og klimaet at holde de brugte drikkevaredåser i sit eget cirkulære økonomiske kredsløb.  

Der er ingen anlæg i Danmark, som kan smelte dåser om til nye. Når dåserne er presset til store baller på vores fabrikker, sendes de derfor til genanvendelse på specialanlæg i Europa. Dansk Retursystem fører løbende kontrol med genanvendelsen, ligesom de anlæg vi sender aluminiumsballer til, sætter store krav til kvaliteten.  

Hver eneste genanvendte dåse gør en forskel for klimaet 

Det er energikrævende at udvinde aluminium fra jorden. Når 10 brugte dåser smeltes om til nye, spares  energi i en mængde, der svarer til at oplade batteriet på en el-cykle, så den kan køre næsten 100 km. Enhver dåse, der kommer retur og genanvendes på højeste niveau, gør derfor en forskel. Hele 9 ud af 10 solgte dåser med pant kommer heldigvis retur, og i Dansk Retursystem arbejder vi løbende på også at få den 10. dåse retur.

Det gode design spiller en rolle 

Producenter og importører af drikkevarer med pant bestemmer selv, om de vil sælge produkterne (drikkevarerne) i flasker eller dåser. Der er nemlig frit emballagevalg i pantsystemet, og enhver emballage betaler for sin egen omkostning via gebyrer, som betales af producenter og importører af drikkevarer. I beregningen indgår udgifter til at indsamle og sortere emballagen, ligesom indtægter fra salg til genanvendelse trækkes fra. Et cirkulært økonomisk design giver derfor også et lavere gebyr.  

Nogle dåser bærer sin egen omkostning og er dermed 100 procent cirkulær økonomiske både miljømæssigt og finansielt. For de typer af dåser betaler producenten derfor ingen gebyr, da salget af emballagen til genanvendelse opvejer udgiften til at indsamle og sortere den. Hvis dåsen består af sammensatte materialer (komposit) såsom plast og metal, betales derimod et cirkulært økonomisk tillægsgebyr. På den måde sikrer gebyrstrukturen, at det er billigst at tilmelde produkter, der let kan genanvendes på højeste niveau. 

Cirkulær økonomi starter med det gode design, og Dansk Retursystem vejleder løbende producenter i, hvordan dåser designes, så de kan genanvendes på højeste niveau til nye. Blandt andet opdaterer vi – i takt med at ny viden kommer til på området – løbende vores designguide. Med designguiden kan producenterne opnå både lavere gebyrer og en bedre miljøprofil.  

AluminiumCirkulærClosed loopDåseGenanvendelseKlimaMiljø