Glasflasker er værdifulde råstoffer til nye flasker

Uanset om dine brugte glasflasker har indeholdt saft, juice, øl eller sodavand, sørger Dansk Retursystem for, at de smeltes om til nye drikkevareflasker eller andre gasbeholdere til fødevarer. Det sparer råstoffer og udleder mindre CO2.

Klima & miljø
artikel

Uendelig cyklus   

Fremstilles glasflasker udelukkende af omsmeltet glas, reduceres udledningen af CO2 med op til 58 procent.

Glas kan smeltes om igen og igen, og der går kun meget lidt tabt i processen. I hvert fald når glasflasker indsamles for sig via pantsystemet. Vi ved nøjagtig hvilke glasflasker, vi indsamler, og glasset er ikke blandet med andet affald. Kvaliteten af det glas, vi sender til genanvendelse, er med andre ord høj. Anlægget, der sorterer og bryder glasset forud for omsmeltning, kan derfor nemt håndtere glasset fra pantsystemet. Det skal sorteres færre gange, og der går mindre tabt i processen.  

Når glasflaskerne er brudt ned til skår og sorteret i farver, smeltes de om til nye flasker på glasværket i Holmegaard. I 2023 blev godt 40.000 ton glasflasker med pant således smeltet om til nye. 

Sparer sand og CO2   

Glas er blandt andet fremstillet af soda og en særlig type sand, som er mere miljø- og klimabelastende at udvinde end det er at smelte brugte glasflasker om til nye. Det giver derfor god mening at give dine brugte glasflasker nyt liv via returautomaten eller pantstationen. Fremstilles glasflasker udelukkende af omsmeltet glas, reduceres udledningen af CO2 med op til 58 procent. For hvert kilo glas, der genanvendes, spares samtidig 1,2 kilo nye råstoffer fra jorden.  

Enhver glasflaske, der kommer retur via pantsystemet, gør en forskel. Derfor vil vi gerne have endnu flere flasker retur via pantsystemet end i dag, hvor vi modtager knap ni ud af ti solgte glasflasker.   

Cirkulær økonomiske glasflasker  

Der er frit emballagevalg i pantsystemet, dvs. at, hvis du fx laver en sodavand, så må du selv bestemme, hvilken slags flaske eller dåse du vil putte den i. Enhver emballage betaler for sin egen omkostning via et gebyr, som afholdes af producenter og importører af drikkevarer. Det betyder at størrelsen på gebyret er afhængigt af, hvilken slags flaske eller dåse-type der er valgt. I beregning af gebyret for hver enkelt flaske indgår udgifter til at indsamle og sortere den, ligesom indtægter fra salg til genanvendelse trækkes fra. Et cirkulært økonomisk design giver derfor også et lavere gebyr. Jo lettere det er at smelte glasflasken om til en ny, des billigere er det derfor at tilmelde den pantsystemet.  

Er glasflasken omvendt designet på en sådan måde, at den kræver en ekstra håndtering, før den kan genanvendes, koster det mere at tilmelde den. Det gælder fx hvis glasflaskens prop er fremstillet af keramik, porcelæn eller plast hæftet med en metalbøjle. Så betales et såkaldt cirkulært økonomisk tillægsgebyr, og på den måde sikrer gebyrstrukturen, at det er billigst at tilmelde produkter, der let kan genanvendes på højeste niveau. 

Cirkulær økonomi starter med det gode design, og Dansk Retursystem vejleder løbende producenter i, hvordan glasflasker designes, så de kan genanvendes på højeste niveau til nye flasker. Blandt andet opdaterer vi – i takt med at ny viden kommer til på området – løbende den designguide vi har udviklet, og med den i hånden opnår producenterne både lavere gebyrer og en bedre miljøprofil.  

Cirkulært økonomisk pantsystem

Vi skal spare på klodens ressourcer og bruge dem på en langt smartere måde. Cirkulær økonomi handler om at genbruge og genanvende produkter og materialer, så de kan bruges til samme formål igen og igen.

 Læs mere
CirkulærClosed loopflaskerGenanvendelseglasKlimaMiljø