Samarbejde med Vejle Genbrugsplads om bedre genanvendelse af plastflasker

Klima & miljø
artikel

Vi er rigtig gode til at sortere og genanvende vores drikkeflasker i Danmark, hvor langt størstedelen kommer retur gennem vores pantsystem. Med en ny aftale mellem Vejle Genbrugsplads og Dansk Retursystem er der udsigt til, at endnu flere flasker fra Vejle kommer den vej, når drikkeflasker uden pant kan sorteres fra og komme i samme kredsløb som flasker med pant.

 

”Vi har set, at det lykkes for os at sortere drikkeemballagerne fra, så det er naturligt for os at tage det næste skridt og lave en aftale med Dansk Retursystem”,

Henrik Skaarup Nielsen, teamleder, Vejle Genbrugsplads

På genbrugspladsen i Vejle er flasker uden pant tidligere blevet afleveret og blandet med hård plast. Det laves om til nyt plast, og på den måde kan det genanvendes i nye produkter. Men når først vandflasken er blevet blandet med plast-emballager fra rengøringsmiddel eller andre kemikalier, kan de ikke bruges til nye vandflasker eller anden fødevareemballage.

På Vejle Genbrugsplads har man derfor i et stykke tid haft et pilotprojekt, hvor borgerne kan sortere drikkeemballager uden pant fra, så de kan genbruges til nye drikkeflasker.

”Vi har set, at det lykkes for os at sortere drikkeemballagerne fra, så det er naturligt for os at tage det næste skridt og lave en aftale med Dansk Retursystem”, fortæller Henrik Skaarup Nielsen, teamleder på genbrugspladserne i Vejle Kommune.

Fra den 1. marts har Ressourcer & Genbrug i Vejle Kommune lavet en aftale med Dansk Retursystem, som henter drikkeemballagerne og sender plasten tilbage til fødevareindustrien, der kan genanvende den til nye drikkeflasker. Det er et rigtig godt tiltag for miljøet, for jo længere tid plast kan bruges i det samme kredsløb jo bedre er det. Derfor giver samarbejdet om indsamling af plastflasker rigtig god mening.

”Det gode ved ordningen er, at plasten fra PET-flaskerne bliver genanvendt på det samme høje niveau som plastflasker med pant, og det betyder, at plasten holder længere. Det er rigtig godt for miljøet og helt i tråd med principperne om cirkulær økonomi, fordi der dermed ikke skal produceres ny plast”, forklarer Hanne Svenningsen, klima- og miljøchef i Dansk Retursystem.

”Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for borgeren at aflevere deres affald til genanvendelse. Og vi har stort fokus på, at så mange ressourcer som muligt bliver genanvendt mest optimalt. Det arbejder vi med hele tiden”, siger Henrik Skaarup Nielsen.

Læs mere om closed loop

Vejle RessourceCenter


AluminiumCirkulærClosed loopDåseGenanvendelseKlimaMiljø