Måske er fremtidens pantmærke usynligt?

Dansk Retursystem er blandt deltagerne i HolyGrail2.0, som er et internationalt samarbejde med den europæiske mærkevareorganisation AIM om en ny banebrydende teknologi til emballagesortering.

Klima & miljø
artikel

I Danmark har vi et af verdens bedste pantsystemer, hvor hele 92% af alle tomme flasker og dåser med pant kommer retur og bliver til nye. Men hvis vi skal have de sidste 8% med, kan den hellige gral i form af et digitalt vandmærke på alle emballager være den løftestang, der får nogle af de flasker og dåser, der ender i affaldsstrømmene, over i et lukket kredsløb, så de kan blive genanvendt i et ’flaske til flaske-loop’. 

 

Da en række virksomheder med den europæiske mærkevareorganisation AIM i spidsen for nylig gik ud med nyheden om HolyGrail2.0 – en ny teknologi til emballagesortering – var Dansk Retursystem blandt deltagerne. For selv om vi i Danmark har et af verdens bedste pantsystemer, og vi får hele 92% retur, så vil vi gerne have det sidste med. Og det kan teknologien måske hjælpe os med.  

Dansk Retursystem har tidligere undersøgt, at ud af de 8%, der ikke kommer retur, ender langt det meste i affaldsstrømme enten fra det private husholdningsaffald, erhvervsaffald eller skraldespande i det offentlige rum. Og hvis vi med ny teknologi kan få flasker og dåser ud af affaldsstrømmene og over i et ’flaske til flaske-loop’ for flasker og dåser, vil det gavne både klima, miljø og jordens ressourcer. 

Pant er mere end penge 

For at plastflasker kan blive genanvendt til nye i et ’flaske til flaske-loop’, kræver det indsamling af emballager i ensartet kvalitet, samarbejde med specialiserede genanvendelsesvirksomheder og efterspørgsel efter de genanvendte materialer blandt emballageproducenter. Og det er det, det danske pantsystem kan. Dermed er pant meget mere end de penge, man får for at aflevere sine flasker og dåser. Det er en garanti for, at flaskerne og dåserne bliver genanvendt til nye. Meget lidt går til spilde i processen og materialerne kan i princippet genanvendes i uendelighed, så længe det bliver i det lukkede loop. For er en plastflaske først blevet lavet om til en fleecetrøje eller en aluminiumsdåse til et cykelstel, så kan det ikke blive til en flaske eller en dåse igen på grund af de høje krav til kvaliteten i fødevareemballager, og dermed kommer de ud af evigheds-loopet.  

Det er ikke bæredygtigt i et land som Danmark, hvor der er et velfungerende pantsystem, der kan sikre det lukkede kredsløb og den høje kvalitet i genanvendelsen. 

100% cirkulær økonomi 

I Dansk Retursystem har vi et mål om, at 99% af alle flasker og dåser med pant skal komme retur og genanvendes til nye. Det er ambitiøst, for ikke bare skal vi have 99% retur, vi skal også genanvende 99% af materialerne, så ikke noget går noget tabt på rejsen fra indsamlingen i butikkerne over sortering på vores fabrikker til omsmeltning hos oparbejdere. Der er vi ikke endnu, selv om genanvendelsesprocenten er høj. Fx bliver 90% af vores gennemsigtige og lyseblå plast til nye flasker i dag, og seneste har vi fået en del af den grønne plastik med i ’flaske til flaske-loopet’. Vi har dermed allerede en effektiv proces, og med ny teknologi og en stigende efterspørgsel fra markedet på genanvendt plast kan vi komme tættere på målet, og pantsystemet vil blive 100% cirkulær økonomisk. 

Med ny teknologi kan vi drømme 

Også for forbrugerne kan teknologien i HolyGrail2.0 give nye muligheder. I dag er der flere mærker og informationer på emballagerne – tænk hvis det kunne samles i det usynlige vandmærke, så forbrugerne med en app kunne scanne produktet og få alle informationerne der. Man kunne forestille sig, at det også kunne gælde for pantmærket, som kunne fortælle om emballagens genanvendelsesmuligheder og mængden af genanvendt materiale i emballagen. Det er en udvikling, vi følger nøje og gerne vil bidrage til, så vi med innovation og nye teknologier kan gøre det endnu lettere for forbrugerne at komme af med deres brugte flasker og dåser på den mest bæredygtige måde. 

I dag er der flere mærker og informationer på emballagerne – tænk hvis det kunne samles i det usynlige vandmærke


CirkulærClosed loopdigitalt vandmærkeGenanvendelseKlimaMiljø