Flaske-til-flaske genanvendelse

I Dansk Retursystem sender vi de indsamlede flasker og dåser til genanvendelse. Der er et minimalt tab i processen og hovedparten (96%) genanvendes i et flaske-til-flaske-loop eller dåse-til-dåse-loop, resten sendes til anden form for genanvendelse. Flaske-til-flaske og dåse-til-dåse er det højeste genanvendelsesniveau. Her bevares materialernes høje fødevareværdi, og de kan blive til nye flasker og dåser igen og igen. Vi kalder det også ”flergangsgenanvendelse”.

Hvor meget bliver genanvendt?

I Danmark kommer 92 % af alle solgte flasker og dåser retur og bliver genanvendt i pantsystemet. Det er vores returprocent, og den er blandt verdens højeste. Samlet set bliver 96 % af de 92 % genanvendt, og heraf bliver 96 % genanvendt i flaske-til-flaske-loop.

Det er forskelligt for emballagetyperne hvor stor en del, der går i flaske-til-flaske loop:

  • Plast: 94 % genanvendes, heraf 82 % i flaske-til-flaske
  • Glas: 98 % genanvendes, heraf 99 % i flaske-til-flaske
  • Dåser: 98 % genanvendes, heraf 99 % i dåse-til-dåse

Der er et minimalt tab i processen, når flasker og dåser genanvendes i pantsystemet. Langt hovedparten genanvendes i flaske-til-flaske eller dåse-til-dåse loop, som er det højeste genanvendelsesnivaeu.
Flaske-til-flaske loop

Når flasker – eller dåser for den sags skyld – genanvendes i et flaske-til-flaske loop, er det på det højeste niveau af genanvendelse, hvor materialernes høje fødevareværdi bevares, og de kan blive til nye flasker igen og igen.

Der er særligt høje krav til fødevareemballager, og derfor er det vigtigt, at flaskerne ikke blandes med andre materialer, fx andre plastemballager der har været ikke-fødevarer i, som fx shampoo eller husholdningssprit.

Vi kalder det ”flergangsgenanvendelse”, og i processen bliver materialerne på samme høje kvalitetsniveau, hvor de ikke bliver downcyclet undervejs. Det betyder, at materialet kan genanvendes mange gange.

Genanvendelse til andre produkter

Der er en lille del af emballagerne, der ikke kan genanvendes i flaske-til-flaske loop. For plast er det tal højere end for de andre produkter og det skyldes især, at der også er flasker i materialer som PP-plast eller PE-plast, som i dag ikke kan genanvendes til nye drikkevareflasker. De bliver i stedet genanvendt til andre højkvalitetsprodukter.

Det samme gælder for låg og labels fra plastflasker eller kapsler fra glasflasker, som heller ikke bliver genanvendt til emballager, men vi arbejder på at lukke kredsløbet for låg, så de også kan blive til nye igen. Labels og låg er primært lavet at plasttyper som PP og PE, mens selve flasken i langt de fleste tilfælde er plasttypen PET.

Læs mere om materialerne: Plast, glas og aluminium.

Meget lille tab i processen

Da vi kun indsamler drikkevareemballager i høj kvalitet, er tabet i både sorterings- og genanvendelsesprocesserne meget lave. Men der vil altid være en lille smule tab i processen – ligesom den dej, der er tilbage i skålen, når man bager. Tab er fx det støv, der dannes, når plast og glas neddeles, men selv de andele, arbejder genanvendelsesanlæggene på også at få genanvendt. Det kan også være den lak af plast, der er på indersiden af dåsen, eller limen fra en label på dåsen, som brændes og kan tage en smule aluminium fra dåsen med i processen.

Vi har fokus på, at tabet håndteres korrekt, fx at der er filtre på alle processer så støv opsamles, og at det tabte materiale så vidt muligt bliver til energiudnyttelse.

Designet til cirkulær genanvendelse

Det lille tab i pantsystemets processer skyldes, at flasker og dåser i høj grad er designet til cirkulær genanvendelse, og vi rådgiver producenterne om, hvordan de kan designe emballagerne bedst muligt i forhold til genanvendelse, ligesom der er cirkulærøkonomiske gebyr på de elementer, der gør genanvendelsen sværere.

Desuden har vi en meget høj kvalitet i sorteringen på vores to fabrikker, så det er de rene materialer, vi sender til genanvendelse hos de oparbejdere, vi samarbejder med. Oparbejderne er dem, der sørger for, at vores materialer bliver til nye flasker eller dåser, og vi samarbejder med de bedste i Danmark og Europa, som kan dokumentere, at vores materialer bliver til nye flasker eller dåser.

Aftaler med oparbejdere

Flasker og dåser bliver genanvendt hos oparbejdere i Danmark og Europa, som vi har indgået samarbejdsaftaler med. Fælles for anlæggene er, at de er specialister i at genanvende emballagerne på højeste kvalitetsniveau, og udover kvalitet i genanvendelsen, indgår også salgspris og afstand til anlægget som udvælgelseskriterier for indgåelse af en aftale. Desuden indeholder aftalerne med oparbejderne gensidige krav, fx om sporbarhed, tilladelser og udveksling af kvalitetsdata. Ofte er der tale om længerevarende samarbejder.

Genpåfyldelige flasker indgår som en del af et samlet pantsystem

Genanvendelige og genpåfyldelige flasker i ét samlet pantsystem

I pantsystemet bliver tomme flasker og dåser genanvendt eller genbrugt i lukkede kredsløb. De genanvendelige flasker og dåser bliver samlet ind, sorteret og smeltet om til nye flasker og dåser, mens der findes et tilsvarendende kredsløb for genpåfyldelige flasker som fx de klassiske grønne ølflasker. Når de genpåfyldelige flasker er pantet, kommer de tilbage til producenten, som vasker og fylder dem på ny. Der er frit valg med hensyn til om producenter vælger en emballage, der er genanvendelig eller genpåfyldelig.

I Danmark har vi nogle af Europas højeste returprocenter, fordi danskerne er så gode til at pante. Returprocenten er et udtryk for, hvor mange af de solgte emballager med pant, der kommer retur til genbrug eller genanvendelse. Returprocenten offentliggøres hvert år, og for de genpåfyldelige flasker skal der sikres en returprocent på mindst 98. Der er også et krav i pantbekendtgørelsen om, at mindst 90 % af de indsamlede engangsemballager skal genanvendes. Det samme gælder for genpåfyldelige flasker, der fx er blevet for slidte til at blive genpåfyldt og derfor skal kasseres.