Cirkulært økonomisk pantsystem

Pantsystemet er et cirkulært økonomisk kredsløb for flasker og dåser, som sparer ressourcer og udleder mindre CO2. For når de genanvendes til nye drikkevareemballager, eller skylles og genbruges, kan jomfruelige råstoffer blive i jorden til gavn for kommende generationer. Den høje kvalitet af glas, metal og plast betyder samtidig, at indtægter fra salg af materialer til genanvendelse dækker store dele af udgifterne til at drive pantsystemet. Det er cirkulær økonomi miljømæssigt og finansielt.

Hvad er cirkulær økonomi?

Vi skal spare på klodens ressourcer og bruge dem på en langt smartere måde. Cirkulær økonomi handler om at genbruge og genanvende produkter og materialer, så de kan bruges til samme formål igen og igen. 

Klima- og ressourcekriserne kræver, at vi stopper med at ’bruge og smide væk’ og går over til en cirkulær økonomi, hvor vi bruger så få ressourcer som muligt samt genbruger og genanvender så meget som muligt. Det kræver valg af materialer, der let kan cirkuleres fri for indhold af problematiske kemikalier.  

I den cirkulære økonomi holdes produkter og materialer i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som muligt. Affald er ikke længere affald, men råvarer der udgør en værdi.  Høj materialeværdi via lukket kredsløb

Cirkulære produkter er således holdbare, lette at genbruge eller genanvende og mindre miljø- og klimabelastende. Man kan sige, at cirkulær økonomi er en smartere og mere ansvarlig måde at anvende klodens ressourcer på.    

Cirkulære økonomiske forretningsmodel
Cirkulær økonomi i Dansk Retursystem er, når flasker og dåser genanvendes til nye, og indtægterne dækker alle omkostninger.
Forgangseksempel

Som udvidet producentansvar for emballager bliver pantsystemet ofte fremhævet som det bedste eksempel på cirkulær økonomi i praksis. For uanset om man vælger en genpåfyldelig flaske eller en engangsflaske eller dåse, bliver emballager med pant håndteret bedst muligt for miljø og klima, når de kommer retur. Man kan ligefrem tale om, at pantmærket viser vej til nogle af de mest cirkulære emballager på markedet.  

De genpåfyldelige flasker skylles og fyldes igen af bryggerierne, mens fx aluminiumsdåser og engangsflasker af plastikflasker eller glas genanvendes til nye drikkevareemballager via Dansk Retursystem. Det kan lade sig gøre, fordi den høje værdi af glas, metal og plastik bliver bevaret gennem pantsystemet, som udelukkende indsamler drikkevareemballager.   

Pantsystemet arbejder også på at blive 100% cirkulær rent finansielt, så alle driftsudgifter dækkes af indtægter fra salg af materialer til genanvendelse. Så skal producenter og importører kun betale gebyrer for emballager, der ikke er designet til cirkulær økonomi. Vi er ikke helt i mål endnu men rigtig godt på vej, da gebyrerne har været faldet stødt gennem de sidste på år.

Cirkulær økonomi nationalt og internationalt

Netop fordi cirkulær økonomi kan sikre genbrug og genanvendelse af jordens råstoffer, er omstillingen også i fokus nationalt og internationalt.

Alle flasker og dåser til genanvendelse

Dansk Retursystem sender alle flasker og dåser til genanvendelse; med et meget lille tab i processerne. For at bevare materialernes høje fødevarekvalitet, arbejder vi på, at alle flasker og dåser bliver til nye i 2025. I 2023 blev 96% af de flasker og dåser, der blev indsamlet i Dansk Retursystem til nye.
For at komme i mål vil det især kræve både en højere returprocent, at alle emballager er designet til cirkulær økonomi og et godt samarbejde med de specialiserede virksomheder, som kan sikre den højeste kvalitet i genanvendelsen af fødevareemballager.

Green PET beverage bottles