To the End of Life

HolyGrail2.0 projektet introducerer en ny banebrydende teknologi til, hvordan vi i fremtiden kan sortere emballage. Projektet blev testet i efteråret 2021 på ARC (Amager Ressourcecenter) i København.

Vores bidrag til projektet i form af filmen To the End of Life præsenterer perspektiverne i teknologien, der kan være fremtidens løsning på, hvordan vi får genanvendt meget mere emballage, hvis vi blot formår at investere og arbejde sammen på tværs af brancher og grænser.

Fremtidens digitale vandmærke

I Danmark har vi et af verdens bedste pantsystemer, hvor hele 92% af alle tomme flasker og dåser med pant kommer retur og bliver til nye. Men hvis vi skal have de sidste 8% med, kan den hellige gral i form af et digitalt vandmærke på alle emballager være den løftestang, der får nogle af de flasker og dåser, der ender i affaldsstrømmene, over i et lukket kredsløb, så de kan blive genanvendt i et ’flaske til flaske-loop’. 

Bag projektet HolyGrail2.0 står en række virksomheder, herunder Dansk Retursystem, og den europæiske mærkevareorganisation AIM. Sammen tester vi et digitalt vandmærke, som har potentialet til at revolutionere den måde, vi sorterer emballageaffald på.  

Hvad er digitale vandmærker?

Digitale vandmærker er på størrelse med frimærker og spredt ud over emballagens overflade i et tæt mønster. Vandmærkets kode kan indeholde en lang række oplysninger om emballagens forskellige egenskaber som fx materiale, om emballagen er fødevaregodkendt og om den kan genanvendes. Vandmærket er trykt eller præget på emballagen og usynlig for det blotte øje, men kan let identificeres af kameraet på en almindelig smartphone eller i en scanner på et sorteringsanlæg. Det resulterer i en langt mere detaljeret automatisk sortering af emballagerne i affaldsstrømmen end hvad der hidtil har været mulig.

Alt for meget plastikaffald og emballage havner på forbrændingsanlæggene og i naturen.

EU-direktiv om udvidet producentansvar for emballager

Det er ikke alle EU-lande, der har et producentansvarssystem for drikkevareemballager som det danske pant- og retursystem. Eller for andre emballagetyper for den sags skyld. Resultatet er, at alt for meget plastikaffald og emballage i dag havner i forbrændingsanlæg eller naturen. Det er spild af ressourcer og en trussel mod vores klima og miljø. Derfor vil EU sikre, at langt mere emballage bliver indsamlet og genanvendt.

I 2025 indføres der et ”Udvidet producentansvar for emballager” som følge af et EU-direktiv. Det betyder, at de emballageforbrugende virksomheder, herunder dagligvare-producenterne og dagligvarehandelen, får ansvaret for at sikre, at de emballager, som de bringer på markedet, indsamles og genanvendes. 

Det udvidede producentansvar skal motivere producenterne til at reducere deres materialeforbrug og til at designe mere cirkulære emballager.

Rådgivning om design af emballager

En del af Dansk Retursystems opgaver for producenter og importører af drikkevarer med pantmærker er at rådgive om design af emballagers genanvendelighed og cirkularitet. Det kan man læse om i vores designguide, hvor der er gode råd til, hvordan man bedst designer sine emballager på den mest miljøvenlige måde.

Læs mere her