Gode råd og ideer før jeres event

At planlægge og holde en stor event eller festival, kræver omfattende forberedelser og detaljeret planlægning for at alt kører som smurt. Her har vi samlet en række gode råd og ideer.

Gode råd og ideer før jeres event

En velorganiseret pant- og affaldshåndtering kan hjælpe med at holde området rent, fremmer bæredygtighed og sikrer en positiv oplevelse for deltagerne. Her har vi samlet vores gode råd og overvejelser for pant- og affaldshåndtering, som måske også er brugbare for jer?

Tumbs up
Affaldsplan

Udarbejd en affaldshåndteringsplan, der dækker alle aspekter af affaldshåndtering før, under og efter jeres event.

Samarbejde med leverandører
Arbejd sammen med lokale affaldshåndteringsselskaber for at sikre korrekt fjernelse og behandling af affaldet og med os i Dansk Retursystem (link til ny side om pantservice), hvis I skal have hentet panten fra jeres event.

Sortering, genbrug og genanvendelse

Affaldssortering
Sørg for at have affaldsbeholdere og synlig skiltning til sortering af forskellige typer affald, såsom plastik, glas, organisk affald, restaffald og selvfølgelig flasker og dåser med pant.

Genbrug og genanvendelse
Frem genbrug og genanvendelse ved fx at oprette affaldsstationer og informere deltagerne om, hvordan de korrekt sorterer deres affald.

Affaldsbeholdere og placering

Strategisk placering
Placer affaldsbeholdere strategisk rundt om på eventområdet, især nær madboder, indgange/udgange og områder med ekstra meget trafik.

Synlighed
Gør affaldsbeholderne synlige og let tilgængelige ved at bruge tydelig skiltning og evt. farvekodede beholdere og synlige og enkle plakater. I kan med fordel bruge de piktogrammerne som er udviklet til affaldssortering, som kommuner og virksomheder bruger – og som alle efterhånden kender fra gadebilledet og privaten. De kan gratis downloades her.

Piktogrammer events
Kommunikation og uddannelse

Oplysning
Informer deltagerne og de ansatte på eventen om affaldshåndteringsprocedurerne via fx synlig skiltning og annonceringer i boder, i nyhedsbreve og på sociale medier.

Frivillige
Træn frivillige til at hjælpe deltagerne med korrekt affaldssortering og til at holde området rent.

Mad og drikke

Engangsprodukter
Minimér brugen af engangsprodukter ved at opfordre boder/salgssteder til at bruge genanvendelige eller biologisk nedbrydelige materialer.

Overskydende mad og drikke
Arbejd evt. med lokale organisationer for at donere overskydende mad og drikke til velgørende formål, hvor det er muligt.

Rengøring og vedligeholdelse

Løbende rengøring
Sørg for løbende rengøring og oprydning af området under eventen for at forhindre, at affald og pant hober sig op.

Tilpas undervejs
Hvis fx affaldsbeholderne bliver for hurtigt fyldt eller der er områder, som flyder med affald, så sørg for hyppigere rengøring/tømning eller opsæt flere beholdere.

Efter eventen
Organiser en grundig oprydning efter eventen, hvor alt affald og pant fjernes, sorteres og området efterlades i samme stand, som da I modtog det.

Har I pant og selv ønsker at pante – kan vi med fordel henvise til vores pantstationer. Her er det nemt at aflevere meget pant på én gang og få pengene retur på den konto I ønsker inden for én bankdag.

Hvis I forud for eventen har indgået en aftale om, at vi i Dansk Retursystem henter, optæller og afregner panten, så ved I besked om hvordan det skal foregå – ellers kan I her læse mere om vores Pantservice.

Evaluering og forbedring

Feedback
Indsaml feedback om affalds- og panthåndteringen fra deltagere og personalet for at identificere områder, der kan forbedres, hvis jeres event skal gentages.

Evaluering
Lav en evaluering af pant- og affaldshåndteringen og brug denne viden til at forbedre fremtidige events og del den gerne med os i Dansk Retursystem.

Henter pant

Pantservice – skal I have hentet panten efter jeres event?

I Dansk Retursystem tilbyder vi at hente, optælle og afregne panten fra jeres event – vi kalder det pantservice. For at blive en del af vores pantservice, skal I kunne garantere, at I minimum forventer at stå med 1.000 tomme flasker og dåser efter jeres event.   

Pant-piktogrammer gør affaldssortering nemmere

Nu er det blevet lettere at sortere en sodavandsflaske eller en dåseøl med pant i den rigtige spand. Vi har udviklet pant-piktogrammer, som nu er blevet en del af det officielle piktogramsystem til affaldssortering, og dermed kan sættes på de beholdere, der indsamles pant i.

pant-piktogram