Tema 2: Det store fodaftryk

Gå på jagt efter det store CO2 fodaftryk! Her på siden kan du lære om energi og forbrug ved at læse teksten, se en video og løse sjove aktiviteter.

Lær om energiproduktion og forbrug

Energi er en usynlig kraft, som vi bruger, når der skal udføres noget arbejde. Det kan være, at du skal bevæge dine ben for at cykle, varme vand til en kop te, eller at en fabrik skal fremstille fx tøj eller telefoner. Energi er usynlig, men den kommer ikke af ingenting. Du får energi fra den mad, du spiser. Elkedlen og fabrikken får energi fra elektricitet.

Verdens største skorsten

Selv om energien er usynlig, sætter den tydelige fodaftryk på vores klima. Elektricitet bliver normalt produceret på store kraftværker, der omdanner kul, olie og naturgas til energi. Den proces udleder blandt andet store mængder CO2, der påvirker Jordens klima. Netop denne form for forbrænding er en af de største årsager til den menneskeskabte drivhuseffekt.

Solstråler og vind

Naturen har sine egne energikilder, som vi kan bruge uden at belaste klimaet. Der kan laves varme og elektricitet ved hjælp af fx vindmøller, solceller og vandkraft. Disse kaldes vedvarende energikilder, fordi vinden, solen og havvandet aldrig kan bruges op. Vedvarende energi belaster ikke klimaet, fordi de ikke udleder CO2.

Ca. 80 % af verdens energiforbrug bliver i dag dækket af energi fra fossile brændstoffer. Men mange lande arbejder på at ændre balancen og få mere energi fra naturens egne kilder.

I Danmark kommer omkring 30 % af det samlede energiforbrug nu fra vedvarende energi, og målet er, at få så meget energi som muligt fra disse energikilder.

Kan vi tænke anderledes?

Vi bruger meget energi på varme, elektricitet og transport i hverdagen. Oven i det energiforbrug skal vi lægge den energi, der bruges til at udvinde råvarer og fremstille produkter. Når vi lægger alle tallene sammen, er vi mennesker ansvarlige for mere end 60 % af den samlede klimabelastning. Fx udleder hver dansker i gennemsnit 17 tons CO2 om året. Det tal dækker over alle de ting vi køber, det vi spiser, vores flyveture, transport- og varmeforbrug.  Mange af de ting vi køber, bliver produceret langt væk fra Danmark, så her koster det både CO2 at fremstille og transportere.

Vores hverdag kræver meget energi, og derfor er det smart for klimaet, hvis vi udtænker systemer, der ikke belaster klimaet. Vedvarende energi er en af løsningerne, og det er også en god idé at genbruge vores råstoffer og produkter. Faktisk bruges der 95 % mindre energi, når man genanvender en aluminiumsdåse i stedet for at fremstille en ny.

Er du klar?

Gå på jagt efter det store CO2 fodaftryk. Løs aktiviteterne nedenfor.

God fornøjelse!

Aktiviteter

Energi er en mærkelig ting. Vi snakker hele tiden om den, men hvordan ser den egentlig ud? Tag med på fotosafari, så du kan få et glimt af energien.

Aktivitet 1 – Gør energien synlig

Find ud af, hvor den er. Sæt stopuret på 2 minutter og skriv alle de ting ned du kan komme i tanke om, der bruger energi (fx en flyvemaskine eller en mobil).

Aktivitet 2 – Lyd og billeder af energi

Gennemgå listen, sæt stopuret på 5 minutter. Tegn eller fotografer alle de ting, du kan finde fra listen. Eller lav en lydfil med ting du kan høre, som udleder CO2.

Hvis du har svært ved at finde energien, kan du lave en tegning eller englehop og tage et foto af det.

Aktivitet 3 – Find den usynlige energi

Kig på modellen nedenfor, den viser dåsens vej fra sten til aluminium. Snak med dine klassekammerater om, hvilken usynlig energi der gemmer sig bag hvert billede?

Tema 3: Naturens eget retursystem

Om naturens kredsløb, genanvendelse og fotosyntese

 Begynd