Udstil din viden

Klassetrin:
Mellemtrin (4.-6. klasse)
Varighed:
6-10 lektioner

Til denne aktivitet kan du bruge:

 • Papir, post-its og blyant
 • Tavle
 • Pap, farver, lim og saks
 • Andre materialer, på baggrund af hvilke metoder, I vælger at anvende

Hvordan kan I designe en udstilling til skolen, som gør andre mere bevidste om genanvendelse?

Begreber som genanvendelse og genbrug kan forekomme svære, men de kan i virkeligheden relateres til mange aspekter af vores hverdag. I denne øvelse stifter eleverne bekendtskab med disse begreber og opfordres til at reflektere over, hvordan disse kan benyttes til at forstå deres generelle forbrugsvaner.

Det er en vigtig kundskab at lære at formidle den viden, vi tilegner os. Med denne aktivitet vil eleverne ydermere skulle reflektere over, hvad de har lært om emnet, samt hvordan de kan formidle dette på en kreativ måde i en udstilling, som resten af skolen kan få glæde af. De vil på den måde ikke kun lære om emnet, men vil kunne vise deres venner og familie, hvad de har lavet, og tage deres læring med videre i andre sammenhænge.

Kompetenceområde- og mål

Ved endt aktivitet har eleverne berørt følgende kompetenceområder:

Fag
Kompetenceområde
Kompetencemål
Klasse

Natur/teknologi

Undersøgelse

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse 

Efter 6. klasse

Natur/teknologi

Modellering

Eleven kan designe enkle modeller.

Efter 6. klasse

Natur/teknologi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Efter 6. klasse

Natur/teknologi

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om natur og teknologi.

Efter 6. klasse

Billedkunst

Billedfremstilling

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Efter 6. klasse

Billedkunst

Billed-kommunikation

Eleven kan kommunikere idéer og betydninger visuelt.

Efter 6. klasse

Håndværk og design

Håndværk – forarbejdning

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.

Efter 3./4./5./6. klasse

Håndværk og design

Håndværk – materialer

Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.

Efter 3./4./5./6. klasse

Håndværk og design

Design

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Efter 3./4./5./6. klasse

Dansk

Læsning

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Efter 6. klasse

Dansk

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Efter 6. klasse

Fagområder

Natur og teknologi

Håndværk og Design

Billedkunst

Dansk

Aktivitet step by step

Forstå
Skab forståelse for temaet

Før I som klasse går i gang med den kreative opgave, skal I opbygge forståelse for temaet. Har I set introduktionsfilmen om genanvendelse og lært om temaet? Se videoen her:

Det kan være, at I som klasse vil lære mere om temaet, end det, som er introduceret i videoen. Vi foreslår, at I kommer ind på følgende underemner. Hverken listen af underemner eller de links, der ligger under hver, er udtømmende, og som lærer kan du selv bestemme, hvilket materiale som er relevant for klassen og spændende at dykke ned i.

Råstoffer
Genanvendelse og genbrug

For mere inspiration se lærervejledningen.

Klassen kan selv bestemme, hvilket materiale I synes er relevant og spændende at arbejde med, og hvilket I gerne vil lære mere om. 

Refleksion

Hjælp eleverne til at reflektere over det, de har lært. Dette kan I gøre i plenum i klassen, og I kan tage udgangspunkt i følgende eller andre spørgsmål:  

 • Hvad er vigtigt at vide om genanvendelse? Hvorfor er det vigtigt? 
 • Hvilke eksempler findes der på genanvendelse?  
 • Hvad er produkter lavet af?  
 • Hvor kommer råstoffer fra/ hvordan udvinder man dem? 
 • Hvad bliver der af det, der ikke bliver genanvendt? 

Med udgangspunkt i det, eleverne har lært, skal de nu identificere problematikker, som udfordrer skolens generelle muligheder for genanvendelse. Herunder finder I et par eksempler på, hvordan det kan undersøges:

Observationer

Eleverne kan med udgangspunkt i det, de har lært, observere adfærden på deres skole. I kan evt. dele klassen op i mindre grupper, så alle observerer forskellige områder på skolen. Dette gøres ud fra en observationsguide, som eleverne udarbejder, og som hjælper dem med at reflektere over de relevante observationspunkter. Guiden kan bl.a. tage udgangspunkt i flg. spørgsmål:

 • Hvad bliver området brugt til (skolegård, kantine, auditorium, klasselokale)
 • Hvem bruger området?
 • Hvor ligger der skrald henne?
 • Hvordan bliver skraldespandene brugt? Hvad er der i dem?
 • Hvem bruger skraldespandene?
Interviews

Eleverne kan interviewe en interessant målgruppe, f.eks. lærere, rektor eller de ældre elever. De kan til denne øvelse udarbejde en interviewguide. Alt efter hvem eleverne skal tale med, kan guiden indeholde følgende spørgsmål:

 • Sorterer du dit skrald? Hvornår og hvordan?
 • Elev: Hvor længe bruger du (f.eks. en fodbold) inden du bytter den ud med en ny? Hvad sker med den gamle?
 • Rektor eller lærer: Hvilke produkter i skolegården skal ofte fornyes og hvorfor? Hvem bestemmer dette?
 • Hvad gør I med produkter, som ikke kan bruges mere? Sorteres de?
 • Hvorfor sorterer du dit skrald, som du gør?
Opsummering

Opsummér i klassen, hvad eleverne har fundet ud af. Hjælp evt. eleverne med at identificere, om nogle af problematikkerne handler om det samme, og tal om, hvordan disse problematikker hænger sammen med det, I har lært om genanvendelse. Sørg for at elevernes fund er listet eller visuelt repræsenteret i klasselokalet, så de hele tiden kan vende tilbage til dem.

Idéudvikle

Tip! De gyldne fem

Når man brainstormer, skal man tænke anderledes, end man normalt gør. Det kan virke grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det. Her er et par sætninger, der kan hjælpe klassen med at finde det rigtige mindset, og som kan motivere eleverne til at give sig i kast med øvelserne:

 • Du er en designer!
 • Ingen idé er dårlig
 • Vær visuel
 • Jo flere idéer jo bedre
 • Byg på andres idéer

Kom godt i gang med idéudvikling

Inden I går i gang med idéudviklingsfasen, så læs udfordringen endnu engang og diskutér i klassen, hvad den betyder

Hvordan kan I designe en udstilling til skolen, som gør andre mere bevidste om genanvendelse?

Opvarmningsøvelse: 10 cirkler

En opvarmningsøvelse hjælper eleverne til at tænke ud ad boksen og indstiller dem på, at de nu skal udvikle idéer.  

 • Hver elev tegner 10 cirkler på et stykke papir.
 • Eleverne får nu 5-10 min. til at benytte cirklerne til at lave andre tegninger (eks. en bold, et ansigt, en skål med havregryn)

Tip! Tilpas elevers niveau

Brainstorming-aktiviteter kan være mere eller mindre guidede afhængig af elevernes erfaring med denne slags aktiviteter. Husk at afstemme brainstorming-aktiviteterne så de passer til elevernes niveau.

For inspiration til flere øvelser se lærervejledningen.

I kan nu inddele klassen i grupper, der hver arbejder med en idé. Denne idé videreudvikles nu, så eleverne kan producere den.

I klassen skal I nu arbejde med, hvordan man kan opsætte en udstilling, der er sjov og lærerig. Her arbejder I altså udelukkende med formatet for udstillingen og kan for en stund lægge jeres fokus på genanvendelse på hylden.

 • Brug evt. 10 min på at lade eleverne researche på forskellige museers hjemmesider for inspiration (f.eks. Experimentarium, Søfartsmuseet). Det kan være, at eleverne har oplevet nogle sjove eller anderledes udstillinger, som de kan blive inspireret af.
 • Saml op i klassen på, hvad eleverne finder frem til (f.eks. en stop-motion film, en skulptur, en nudging-installation).

Prototype

Til denne aktivitet kan du bruge:

Papir/pap

Genanvendte materialer som træ, gammelt tøj, legetøj eller elektronik

Saks, lim, blyant, etc. 

Til denne aktivitet kan du bruge:

 • Computer/iPad
 • Relevante programmer

Lav en prototype!

Eleverne skal nu fremstille deres idéer.

Det kan f.eks. være:

 • En tegning eller en stop-motion film, der viser et produkts kredsløb, når det bliver genanvendt.
 • En skulptur eller et stykke brugskunst lavet af genanvendte materialer.
 • En installation, der nudger folk til ikke at smide materiale ud, medmindre det ikke kan genanvendes eller genbruges længere.

Det kan være relevant, at eleverne starter med at udforme en skitse af deres produkt, så de bedre kan planlægge, hvordan den skal udføres.

Model / fysisk værk

Eleverne kan bygge eller tegne et fysisk værk. Det kan enten være, at det kan laves i 3D af pap, plast, træ eller særlige genanvendte materialer, eller at de skal have fat i papir og pensel for at lave deres værk.

Digitalt værk

Eleverne kan skabe et digitalt værk, hvis det giver mening på jeres skole. Hvis I har tilgængelige programmer f.eks. på skoleTube til at lave en stop-motion film eller en bog, kan disse bruges af eleverne.

Afprøve

Afprøv idéen på målgruppen

Nu har eleverne produceret deres bidrag til udstillingen. Den skal nu implementeres på skolen. I kan enten lave en samlet udstilling eller sprede værkerne ud over skolen, hvor de kan være relevante.

Lad værkerne stå i lidt tid, evt. 1-2 uger, og evaluér derefter på, hvordan de er blevet modtaget.

Voxpop
Metode til afprøvning: Vox pop

I deres grupper kan eleverne nu foretage en vox pop på skolen for at evaluere virkningen af deres værker. En vox pop består af korte interviews, som man foretager med tilfældige mennesker, der er relevante for ens undersøgelse.

I en vox pop kan der være én i gruppen, der optager video eller lyd og en anden, der stiller spørgsmål. Eleverne udarbejder et par spørgsmål, som de gerne vil have svar på, og så spørger de forbipasserende elever, lærere, forældre eller andre, om deres oplevelser af værket.

Formidle

Formidle, hvad I har lært

Efter værket er blevet implementeret og evalueret skal forløbet formidles til resten af klassen og eleverne skal evaluere på aktiviteten, og det de har lært. Vurdér, hvilken måde du tænker er bedst for eleverne til at videreformidle deres projekt. Her kommer et par eksempler:  

Præsentation

Eleverne kan lave en præsentation i PowerPoint som opsummerer, hvad de lærte I testen. Hvad fungerede godt/mindre godt? Hvad kan forbedres (med prototypen)?  

Film/videodokumentation

Eleverne kan lave en film om processen og vise den til resten af klassen. Dette kan gøres løbende som en slags videodagbog, eller eleverne kan bruge materiale fra eks. deres vox pop til at lave videoen.

Evaluering

Evaluér i klassen på aktiviteten evt. med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan har det været at lave aktiviteten?
 • Hvad har I lært om genanvendelse, og hvorfor det er vigtigt?
 • Hvad har/har ikke været sjovt?

Indsend

Tak for jeres deltagelse i Returkampen!

Efter aktiviteten er gennemført, sendes aktivitetsresultater ind til returkampen.dk/returkampen, herved kan andre klasser blive inspireret af jeres løsninger. Når I indsender jeres resultater, modtager I automatisk et diplom for jeres deltagelse:

Spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet på [email protected]