Spil din familie klogere

Klassetrin:
Mellemtrin (4.-6. klasse)
Varighed:
6-10 lektioner

Til denne aktivitet kan du bruge:

 • Papir, post-its og blyant
 • Tavle
 • Pap, farver, lim og saks

Hvordan kan I lære jeres familie om genanvendelse og hvorfor det er vigtigt, på en sjov og lærerig måde?

Ikke alle kender forskellen på genanvendelse og genbrug, samt hvordan man i praksis genanvender af produkter. Med denne aktivitet får eleverne ejerskab over temaet genanvendelse ved at udvikle et spil, som tager udgangspunkt i det, de har lært i skolen.

De skal gennem spillet lære deres familie om genanvendelse og får dermed skabt en større bevidsthed omkring temaet. De opfordres derudover til at tage diskussionen om genanvendelse ud af skolen og med ind i hjemmet.

Spil (både digitalt og fysisk) er et godt format til både læring og underholdning. Eleverne skal derfor tage udgangspunkt i spil som format, men kan selv vælge, hvordan spillet udfoldes samt dets konkrete indhold. Gennemfør først en introduktion til temaet genanvendelse i klassen, og fokuser derefter på spil som format. Undersøg hvilke spil eleverne synes er sjove og lærerige for at starte idéudviklingen om spil som format. Nedenfor finder du en guide til, hvordan aktiviteten gennemføres step by step.

Kompetenceområde- og mål

Ved endt aktivitet har eleverne berørt følgende kompetenceområder:

Fag
Kompetenceområde
Kompetencemål
Klasse

Natur/ teknologi

Undersøgelse

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. 

Efter 4. klasse

Natur/ teknologi

Undersøgelse

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

Efter 6. klasse

Natur/ teknologi

Perspektivering

Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. 

Efter 4. klasse

Natur/ teknologi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. 

Efter 6. klasse

Natur/ teknologi

Kommunikation

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger. 

Efter 4. klasse

Natur/ teknologi

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om natur og teknologi.

Efter 6. klasse

Håndværk og design

Design

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 

Efter 4./5./6. klasse

Billedkunst

Billedfremstilling

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Efter 6. klasse

Billedkunst

Billed-kommunikation

Eleven kan kommunikere idéer og betydninger visuelt.

Efter 6. klasse

Dansk

Læsning

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. 

Efter 4. klasse

Dansk

Læsning

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge. 

Efter 6. klasse

Dansk

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer    

Efter 4. klasse

Dansk

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.  

Efter 6. klasse

Fagområder

Natur og teknologi

Håndværk og Design

Billedkunst

Dansk

Aktivitet step by step

Forstå
Skab forståelse for temaet

Før I som klasse går i gang med den kreative opgave, skal I opbygge forståelse for temaet. Har I set introduktionsfilmen om genanvendelse og lært om temaet? Se videoen her:

Det kan være, at I som klasse vil lære mere om temaet, end det, som er introduceret i videoen. Vi foreslår, at I kommer ind på følgende underemner. Hverken listen af underemner eller de links, der ligger under hver, er udtømmende, og som lærer kan du selv bestemme, hvilket materiale som er relevant for klassen og spændende at dykke ned i.

Genanvendelse eller genbrug

Klassen kan selv bestemme, hvilket materiale I synes er relevant og spændende at arbejde med, og hvilket I gerne vil lære mere om. 

For mere inspiration se lærervejledningen.

Refleksion

I klassen skal eleverne reflektere over det, de har lært. Dette kan gøres i plenum i klassen og kan tage udgangspunkt i følgende eller andre spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt at vide om genanvendelse? Hvorfor er det vigtigt at vide?
 • Hvilke eksempler findes der på genanvendelse?
 • Hvad er produkter lavet af?
 • Hvor kommer råstoffer fra/ hvordan udvinder man dem?
 • Hvad bliver der af det, der ikke bliver genanvendt?
Idéudvikle

Tip! De gyldne fem

Når man brainstormer, skal man tænke anderledes, end man normalt gør. Det kan virke grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det. Her er et par sætninger, der kan hjælpe klassen med at finde det rigtige mindset, og som kan motivere eleverne til at give sig i kast med øvelserne:

 • Du er en designer!
 • Ingen idé er dårlig
 • Vær visuel
 • Jo flere idéer jo bedre
 • Byg på andres idéer

Kom godt i gang med idéudvikling

Klassen har nu opbygget viden om temaet og er klar til at blive introduceret til spilformatet og udfordringen. Læs udfordringen endnu engang og diskutér i klassen, hvad den betyder:

Hvordan kan I lære jeres familie om genanvendelse og hvorfor det er vigtigt, på en sjov og lærerig måde?

 • Tal i klassen om, hvilke spil eleverne og deres familie kan lide og hvorfor. Det kan være både fysiske og digitale spil.
 • Del evt. klassen op i grupper, hvor de skal tale med hinanden om, hvilke spil de kan lide. 
 • Opsummér i klassen og giv eleverne et par eksempler på både fysiske og digitale spil.
Opvarmningsøvelse: Den dårligste idé

En opvarmningsøvelse kan hjælpe eleverne med at tænke ud ad boksen, og indstille dem på at de nu skal udvikle idéer.

 • Eleverne bliver delt op i mindre grupper
 • Hver gruppe skal komme på en dårlig idé til et spil
 • Grupperne skal præsentere idéen for de andre og forklare, hvorfor de synes, det er en dårlig idé
 • Hvis man vender en dårlig idé om, kan de dårlige idéer bruges som inspiration til at komme på gode idéer

Tip! Tilpas elevers niveau

Brainstorming-aktiviteter kan være mere eller mindre guidede afhængig af elevernes erfaring med denne slags aktiviteter. Husk at afstemme brainstorming-aktiviteterne så de passer til elevernes niveau.

Til denne aktivitet kan du bruge:

Post-its, papir, blyant/kuglepen.

For inspiration til flere øvelser se lærervejledningen.

Genanvendelse ind i spillet

Hvordan kan I få læring og viden om genanvendelse ind i spillet? Udvælg hvilken viden fra tidligere, I ønsker at bringe ind i spil-idéerne. Skal spillet f.eks. tage udgangspunkt i definitionen på genanvendelse? Eller et konkret produkt og dets råstoffer?  

Placér eleverne i grupper, hvor de skal bygge videre på en udvalgt idé.

I gruppen:

 • Start med at udvælge én idé
 • Konkretisér hvordan viden om genanvendelse kan inkluderes i spillet.
 • Gør idéen skarpere ved at svare på følgende spørgsmål:
  • Hvad hedder spillet?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvordan lærer man om genanvendelse i spillet?
  • Hvordan spiller man spillet?
  • Hvor mange skal man være for at spille det?
  • Hvordan ser det ud? Lav en håndskitse af spillet.
Prototype

Lav en prototype!

Efter gruppen har udvalgt en idé, skal idéen produceres og afprøves. At lave en prototype handler ikke om at producere et færdigt produkt, men at visualisere en idé, så andre kan forstå den. Dette kan gøres på flere måder. Tænk over, hvem målgruppen er, og hvordan de bedst kan forstå idéen. Husk, at I skal fokusere på genanvendelse som tema.

Her er et par eksempler på, hvordan I kan lave en prototype:

Model / fysisk prototype i 3D

Eleverne kan bygge en fysisk prototype i 3D af pap eller plast.

Digital prototype

Eleverne kan bygge en digital prototype i f.eks. PowerPoint eller et andet program, som er tilgængeligt på skolen.

Afprøve

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Notesblok og blyant
 • Kamera, hvis eleverne skal dokumentere testen
 • Skabelon til interviewguide (se lærervejledning)

Afprøv idéen på målgruppen

Nu skal idéen afprøves på den udvalgte målgruppe. Her er et par eksempler på, hvad I skal tænke over, når I afprøver jeres idé:

Interviewguide

Udform en interviewguide.

Tænk over:

 • Hvem skal I tale med (målgruppe)?
 • Hvad har de lært om genanvendelse gennem spillet?
 • Hvad ønsker I at få ud af testen?
 • Hvilke spørgsmål kan I stille deltagerne?
 • Hvordan kan I finde ud af, hvor meget viden/forståelse for genanvendelse, deltagerne har efter testen?
 • Hvordan kan I bedst dokumentere testresultaterne?

Gennemfør gerne en generalprøve i klasserummet, før I prøver spillet hjemme med jeres familie.

Formidle

Formidle, hvad I har lært

Efter idéen er testet, skal resultatet formidles til resten af klassen og eleverne skal evaluere på aktiviteten, og det de har lært. Eksempel på hvordan eleverne kan formidle sin idé:

Præsentation

Eleverne kan lave en præsentation i PowerPoint som opsummerer, hvad de lærte i testen. Hvad fungerede godt/mindre godt? Hvad kan forbedres (med prototypen)?

Rollespil

Eleverne kan gennemføre et rollespil for klassen, som viser, hvordan spillet blev testet i hjemmet.

Film

Eleverne kan lave en film (f.eks. en stop-motion) om testen og vise den til resten af klassen.

Evaluering

Evaluér i klassen på aktiviteten evt. med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan har det været at lave aktiviteten?
 • Hvad har I lært om genanvendelse, og hvorfor det er vigtigt?
 • Hvad har/har ikke været sjovt?

Indsend

Tak for jeres deltagelse i Returkampen!

Efter aktiviteten er gennemført, sendes aktivitetsresultater ind til returkampen.dk/returkampen, herved kan andre klasser blive inspireret af jeres løsninger. Når I indsender jeres resultater, modtager I automatisk et diplom for jeres deltagelse:

Spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet på [email protected]