Bliv mester i genanvendelse

Klassetrin:
Indskoling (1.-3. klasse)
Varighed:
6-10 lektioner

Til denne aktivitet kan du bruge:

 • Papir, post-its og blyant
 • Tavle
 • Pap, farver, lim og saks
 • Notesblok og pen
 • Kamera til at tage billeder/filme

Hvordan kan I med jeres viden hjælpe jeres familie til at blive bedre til at genanvende materialer?

Med denne aktivitet kommer eleverne til at reflektere over, hvad de ved om genanvendelse, samt hvordan de kan bruge denne viden i en konkret kontekst. Gennem de forskellige faser vil eleverne blive guidet i at identificere et problem i hjemmet og finde på en løsning gennem deres viden om genanvendelse. De vil blive udfordret til at tænke kreativt og finde idéer til, hvordan de kan påvirke deres egne og familiens vaner, og de vil få mulighed for at skabe en konkret forandring i deres hjem.

Kompetenceområde- og mål

Ved endt aktivitet har eleverne berørt følgende kompetenceområder:

Fag
Kompetenceområde
Kompetencemål
Klasse

Natur/teknologi

Undersøgelse

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af
egne og andres spørgsmål.  

Efter 2. klasse

Natur/teknologi

Perspektivering

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

Efter 2. klasse

Natur/teknologi

Kommunikation

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

Efter 2. klasse

Billedkunst

Billedfremstilling

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Efter 3. klasse

Billedkunst

Billedkommunikation

Eleven kan kommunikere med billeder.

Efter 3. klasse

Dansk

Læsning

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdags-sammenhænge.

Efter 2. klasse

Dansk

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

Efter 2. klasse

Fagområder

Natur og teknologi

Billedkunst

Dansk

Aktivitet step by step

Forstå

Skab forståelse for temaet

Før I som klasse går i gang med den kreative opgave, skal I opbygge forståelse for temaet. Har I set introduktionsfilmen om genanvendelse og lært om temaet? Se videoen her:

Tips!

Denne aktivitet kan også udføres i plenum med blomsten på tavlen. 

Det kan være, at I som klasse vil lære mere om temaet, end det, som er introduceret i videoen. Vi foreslår, at I kommer ind på følgende underemner. Hverken listen af underemner eller de links, der ligger under hver, er udtømmende, og som lærer, kan du selv bestemme, hvilket materiale som er relevant for klassen og spændende at dykke ned i.

Affaldssortering

For mere inspiration se lærervejledningen.

Vi anbefaler også, at I undersøger, hvordan man genanvender i jeres kommune, da det kan variere fra kommune til kommune, hvor meget man affaldssorterer. 

Klassen kan selv bestemme, hvilket materiale I synes er relevant og spændende at arbejde med, og hvilket I gerne vil lære mere om. 

Lær gennem leg: Sorteringsstafet

Print billeder af forskellige produkter eller få eleverne til at tage nogle produkter med hjemmefra. Stil mellem 2-6 kasser for enden af en bane (metal, plast, glas, pap, mad, rest), afhængigt af, hvor godt et overblik eleverne har over emnet. Lad dem trække et produkt fra en pose og løbe om kap og placere produktet i den rigtige kasse.

Refleksion

I klassen skal eleverne nu reflektere over det, som de har lært. Dette kan gøres i plenum i klassen og kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt at vide om genanvendelse? Hvorfor er det vigtigt at vide?
 • Hvilke eksempler findes der på genanvendelse?
 • Hvordan hænger genanvendelse sammen med affaldssortering?

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Interview/observationsguide (se lærervejledningen)
 • Notesblok og blyant
 • Kamera til at tage billeder/filme
Indsamle data: Interviews/observationer i hjemmet

Når eleverne er blevet klogere på genanvendelse af materialer, skal de undersøge, hvad de gør I deres eget hjem. Dette kan både gøres ved at interviewe (f.eks. forældre eller søskende) eller observere, hvad der bliver gjort i hjemmet.

Idéudvikle

Tip! De gyldne fem

Når man brainstormer, skal man tænke anderledes, end man normalt gør. Det kan virke grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det. Her er et par sætninger, der kan hjælpe klassen med at finde det rigtige mindset, og som kan motivere eleverne til at give sig i kast med øvelserne:

 • Du er en designer!
 • Ingen idé er dårlig
 • Vær visuel
 • Jo flere idéer jo bedre
 • Byg på andres idéer

Kom godt i gang med idéudvikling

Med udgangspunkt i det eleverne har lært og fundet i deres eget hjem, skal I sammen forsøge at finde måder, de kan blive bedre til at genanvende. Inden I går i gang med idéudviklingsfasen, så læs udfordringen endnu engang og diskutér i klassen, hvad den betyder:

Hvordan kan I med jeres viden, hjælpe jeres familie med at blive bedre til at genanvende materialer?

Opvarmningsøvelse: 10 cirkler

En opvarmningsøvelse kan hjælpe eleverne med at tænke ud ad boksen og indstille dem på, at de nu skal udvikle idéer. 

 • Alle i klassen har et stykke papir og en blyant.
 • Eleverne tegner ti cirkler på papiret.
 • Giv dem 5 min. og lad dem tegne motiver, der relaterer sig til cirklerne (et ansigt, en fodbold, et øje).

Tip! Tilpas elevernes niveau

Brainstorming-aktiviteter kan være mere eller mindre guidede afhængig af elevernes erfaring med denne slags aktiviteter. Husk at afstemme brainstorming-aktiviteterne så de passer til elevernes niveau.

Tip

Hvis det er svært at komme frem til én specifik problemstilling i hjemmet: Se i lærervejledningen, hvor vi giver et eksempel på en konkret øvelse (Produktets rejse), som kan hjælpe jer på vej.

Del fund fra observationer i hjemmet

Alle i klassen deler mindst én problematik, som de har observeret i hjemmet. Kategorisér disse med f.eks. post-it-sedler, så I til sidst har et godt overblik over, hvilke problemer, der kan løses i hjemmet. Tænk over følgende spørgsmål:

 • Er der nogle særlige produkter, som I ikke får genanvendt?
 • Mangler I plads/skraldespande til at sortere?
 • Er der for langt til der, hvor I sorterer jeres affald?

Vælg evt. én problemstilling, som hele klassen kan arbejde videre på, så I sammen kan brainstorme og udvikle på idéen. Alternativt lav grupper af elever, der skal løse den samme problemstilling.

Tip

Denne aktivitet kan også udføres i plenum med blomsten på tavlen.

Metode til idéudvikling: Idéblomsten
 • Tegn en blomst på et stort papir med plads til at skrive/tegne i kronbladene.
 • Start med at tegne eller skrive problemet, der skal løses, i midten.
 • Udfyld det første kronblad med en idé til, hvordan problemet kan løses.
 • Lad derefter blomsten gå på omgang, så en udvalgt elev starter med at skrive/tegne en ny idé i det næste blad, og en anden elev fortsætter med en ny idé i det næste.
 • Til sidst skal eleverne i gruppe eller i plenum i klassen udvælge den idé, de synes bedst om, og give den en overskrift.

Til denne aktivitet kan du bruge:

Post-its, papir, blyant/kuglepen/tusch, tavle

Eksempler på løsninger af problemet
 • En plakat i køkkenet, som husker familien på, hvordan man sorterer skrald
 • En skitse af et skraldespandssystem, som man kan have i hjemmet
 • Klistermærker, man kan sætte de steder, hvor man skal huskes på at genanvende (kassen med gammel elektronik, bryggerset, etc.)
 • En skralderobot, som kan sortere forskellige typer plast
Prototype

Lav en prototype!

Godt, nu har I udarbejdet en idé og den skal visualiseres/produceres, så andre kan forstå den! At lave en prototype handler ikke om at producere et færdigt produkt, men at visualisere en idé, så andre kan forstå den.

Her er et par eksempler på, hvordan I kan lave en prototype:

Model / fysisk prototype i 3D

Eleverne udformer en model af, hvordan et sorteringssystem kan se ud.

Teaterstykke

Eleverne opfører et lille teaterstykke, som skitserer problematikken før og efter, at de har forsøgt at løse den. Dette kan også filmes og vises i hjemmet.

Afprøve

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Notesblok og blyant
 • Kamera, hvis eleverne skal dokumentere testen

Afprøv idéen på målgruppen

Nu har I produceret jeres idé! Så skal den afprøves derhjemme.

Her er et par eksempler på hvad I kan forberede og tænke over, når I afprøver jeres idé:

Interviewguide

Udform en interviewguide, som eleverne kan bruge til at tale med deres forældre. Hvordan synes de prototypen virker? Hvad har virket godt/mindre godt?

Observation

Eleverne placerer prototypen i hjemmet, og foretager en observation og vurderer, om der er noget, der ændrer sig hjemme efter at prototypen er blevet placeret. Eleverne kan evt. lave et evalueringsark, som de kan udfylde løbende.

Formidle

Kommuniker hvad I har lært

Efter idéen er testet, skal resultatet formidles til resten af klassen, og eleverne skal evaluere på aktiviteten, og det de har lært.

Præsentation

Eleverne præsenterer deres produkt og den effekt, det har haft i hjemmet. Hvad fungerede godt/mindre godt? Hvad kan forbedres (med prototypen)? Hvilke nye idéer til forbedringer har eleverne fået?

Evaluering

Evaluer i klassen på aktiviteten evt. med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan har det været at lave aktiviteten?
 • Hvad har I lært om genanvendelse, og hvorfor det er vigtigt?
 • Hvad har/har ikke været sjovt?

Indsend

Tak for jeres deltagelse i Returkampen!

Efter aktiviteten er gennemført, sendes aktivitetsresultater ind til returkampen.dk/returkampen, herved kan andre klasser blive inspireret af jeres løsninger. Når I indsender jeres resultater, modtager I automatisk et diplom for jeres deltagelse:

Spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet på [email protected]