Aktiviteter til alle klassetrin

Aktiviteterne i Returkampen er tilpasset de forskellige klassetrin i kategorierne indskoling, mellemtrin og udskoling. Formålet med aktiviteterne er at skabe begejstring og øget fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi.

Alle klassetrin kan deltage i Returkampen!

Indskoling

Aktiviteter til indskolingen sætter fokus på genanvendelse gennem læring og leg.

Mellemtrin

Aktiviteter til mellemtrinet introducerer begreber som råstoffer og ressourcer og fokuserer på at videreformidle egen viden til andre.

Udskoling

Aktiviteter til udskolingen fokuserer på genanvendelse, cirkulær økonomi og det store samfundsbillede. De giver mulighed for at reflektere over egen og andres adfærd, som kan tages med ud i livet efter folkeskolen.

Spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet på returkampen@danskretursystem.dk