Horsens Kommune og Dansk Retursystem holder liv i brugte plastikflasker

570 kg plastflasker er siden juli 2019 blevet afleveret i en særlig container på genbrugspladsen i Horsens og herefter hentet af Dansk Retursystem.

Presse
pressemeddelelse
4. marts 2020

Horsens er som den første kommune i landet med i en forsøgsordning med Dansk Retursystem. Formålet er at genanvende plastflasker uden pant så længe som muligt – til gavn for klima og miljø.

570 kg plastflasker, der har indeholdt f.eks. vand, juice, saft eller sodavand og ikke er pant-mærket, er siden juli 2019 blevet afleveret i en særlig container på genbrugspladsen i Horsens. Her er de blevet hentet af Dansk Retursystem, som sælger plasten tilbage til fødevareindustrien, der kan genanvende den.

Det er et rigtig godt tiltag for miljøet, for jo længere tid plast kan bruges i det samme kredsløb – i dette tilfælde primært til nye drikkevareflasker – jo bedre er det. Og det er en kæmpe fordel ved den aftale om de såkaldte pet-flasker, som Horsens Kommune har indgået med Dansk Retursystem.

”Det rigtig gode ved ordningen er, at plasten fra de her pet-flasker bliver genanvendt på det samme høje niveau, det vil sige først og fremmest til nye flasker, som vi i forvejen sikrer for plastflasker med pant. For det betyder, at plasten holder længere. Det er rigtig godt for miljøet og helt i tråd med principperne om cirkulær økonomi, fordi der dermed ikke skal produceres ny plast”, forklarer Hanne Svenningsen, som er miljøchef i Dansk Retursystem.

Pet-flasker er f.eks. vand-, sodavands- eller juiceflasker købt syd for grænsen og uden pant. Dermed er der risiko for, at de havner i skraldespanden blandet med andre typer affald. Kravene til plast, der skal bruges til fødevarer, er høje, så hvis plasten skal kunne genanvendes til fødevarer, kræver det derfor, at den bliver indsamlet og opbevaret for sig selv.

”De plastflasker, der er sorteret i emballageaffaldet hjemme hos borgerne, kan vanskeligt genanvendes til nye drikkevareflasker, fordi de kan være forurenet efter at have været blandet med alt muligt andet plast, f.eks. en shampoo-flaske. Hvis det sker, kan man ikke sikre den samme høje kvalitet plast, så den igen kan gå ind i fødevareloopet. I så fald vil plasten blive brugt til at lave andre plastprodukter, men det er altså en miljømæssig gevinst, hvis vi kan holde plasten på så højt et niveau så længe som muligt”, forklarer Hanne Svenningsen.

Vi skal forfine sorteringen

Horsens Kommune har i forvejen et rigtig godt samarbejde med Dansk Retursystem. Pantstationen, som ligger ved siden af genbrugspladsen på Endelavevej, er også et resultat af samarbejdet.

”Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for borgerne at aflevere deres affald til genanvendelse. Der er mange vigtige ressourcer, som vi kan give nyt liv, og vi er derfor glade for, at noget af den plast, der bliver indsamlet, kan genanvendes på så højt et niveau”, siger Anne Dorthe Christensen fra Affald og Genbrug i Horsens Kommune.

I affaldsafdelingen er der meget fokus på, hvordan vi alle hele tiden kan blive endnu bedre til at sortere vores affald, så mest muligt kan blive genanvendt.

”Hvis man har nogle af den her typer flasker f.eks. vand- og juice-flasker og alligevel skal på genbrugspladsen, vil vi meget gerne, at man tager dem med og afleverer. Vi skal hele tiden blive bedre til at forfine vores affaldssortering, så vi kan genanvende endnu mere og endnu bedre, end vi allerede gør”, forklarer Anne Dorthe Christensen.

Har du yderligere spørgsmål?

Hanne Svenningsen
Dansk Retursystemtlf. 43323433
Anne Dorthe Christensen
Horsens Kommunetlf. 76292654