Producentansvar gennem mange år

I Danmark har vi haft pant på øl og sodavand i mange år, og der er løbende kommet pant på flere produkter som fx kildevand, iste, juice og saft. Pantsystemet er det eneste udvidet producentansvar for emballager i Danmark, men i 2025 får systemet følgeskab af producentansvar for alle andre emballager.

I 2025 skal alle emballager i EU være omfattet af et producentansvar. Det indebærer blandt andet, at producenterne skal betale for at håndtere emballagerne, når de bliver til affald, ligesom det sker i pantsystemet i dag, hvor flasker og dåser genanvendes eller genbruges.

Hvorfor kommer der udvidet producentansvar for alle emballager?
I Danmark er pantsystemet derfor også en inspirationskilde for kommende producentansvar for alle andre emballager, som træder i kraft i 2025. Blandt andet når det gælder håndtering af data og udvikling af cirkulært økonomiske tillægsgebyrer.

Hvad er på vej i Danmark?
Producenter af emballager udenfor pantsystemet kan enten oprette deres egen returordning eller være med i en kollektivordning, som varetager producentansvaret.

På nuværende tidspunkt er en række brancheforeninger gået sammen om at etablere kollektivordningen VANA. Desuden udvider det eksisterende producentansvar for elektronik og batterier Elretur med en kollektivordning for emballager.

Historien bag pantsystemet
Dansk Retursystem har været et udvidet producentansvar for flasker og dåser i mere end
20 år, mens danskernes pantvaner går langt længere tilbage. Du kan læse hele vores historie her.

Genpåfyldelige flasker indgår som en del af et samlet pantsystem

Genanvendelige og genpåfyldelige flasker i ét samlet pantsystem

I pantsystemet bliver tomme flasker og dåser genanvendt eller genbrugt i lukkede kredsløb. De genanvendelige flasker og dåser bliver samlet ind, sorteret og smeltet om til nye flasker og dåser, mens der findes et tilsvarendende kredsløb for genpåfyldelige flasker som fx de klassiske grønne ølflasker. Når de genpåfyldelige flasker er pantet, kommer de tilbage til producenten, som vasker og fylder dem på ny. Der er frit valg med hensyn til om producenter vælger en emballage, der er genanvendelig eller genpåfyldelig.

I Danmark har vi nogle af Europas højeste returprocenter, fordi danskerne er så gode til at pante. Returprocenten er et udtryk for, hvor mange af de solgte emballager med pant, der kommer retur til genbrug eller genanvendelse. Returprocenten offentliggøres hvert år, og for de genpåfyldelige flasker skal der sikres en returprocent på mindst 98. Der er også et krav i pantbekendtgørelsen om, at mindst 90% af de indsamlede engangsemballager skal genanvendes. Det samme gælder for genpåfyldelige flasker, der fx er blevet for slidte til at blive genpåfyldt og derfor skal kasseres.

Prøv vores gebyrsimulator – fortæl os om emballagen

nettoindhold i liter

indtast fx 0.5

Se prisen for emballagen i pantsystemet

Udfyld oplysninger om en flaske eller dåse til venstre for at  se, hvad det koster at have netop denne flaske eller dåse i pantsystemet.

Se også hvordan det påvirker prisen, når man træffer andre valg. Fx ved at anvende en kapsel i stedet for en patentprop som flaskens lukning. Eller en klar plast i stedet for eksempelvis grøn plast som det primære materiale.

Leg med de forskellige muligheder her, inden I træffer jeres endelig valg, og se, hvordan emballagens design påvirker muligheden for genanvendelse og dermed prisen for at have emballagen i pantsystemet.

Læs mere om Emballagedesign der kan mærkes på bundlinjen og i vores Design-guide april 2022.

Gebyrblade

Farvede flasker
Gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2023
Oversigt over gebyrerSe gebyrblad
Drifts- og tillægsgebyrer for 2023
Oversigt over gebyrerSe gebyrblad
Drifts- og tillægsgebyrer for 2022
Oversigt over gebyrerSe gebyrblad
Gennemsnits- og tillægsgebyrer for 2022
Oversigt over gebyrerSe gebyrblad