Høj materialeværdi via lukket kredsløb

Tomme dåser og flasker bliver til nye, når de indsamles og genanvendes i et lukket kredsløb som pantsystemet. Det sparer råstoffer og udleder mindre CO2.

Cirkulære økonomiske forretningsmodel
Cirkulær økonomi i Dansk Retursystem er, når flasker og dåser genanvendes til nye, og indtægterne dækker alle omkostninger.
Brug materialerne igen og igen

Modsat lineær økonomi sikrer cirkulær økonomi, at værdien af materialer og råstoffer bevares, så de kan bruges igen og igen. Det kræver ofte, at produkter designes til det og (re)cirkulerer i en form for lukket kredsløb af ensartede produkt- eller materialestrømme, som fx pantsystemet.

I Dansk Retursystems cirkulære kredsløb indsamles og sorteres plastflasker, glasflasker og ALU-dåser for sig, hvorefter de sendes til genanvendelse på fabrikker med speciale i at smelte dem om til nye emballageråvarer til flasker og dåser. I et sådan kredsløb bliver brugen af råstoffer ofte mere bæredygtig, og jo længere tid værdien kan bevares, des større er gevinsten. 

I et højkvalitetskredsløb genbruger eller genanvender man materialerne til de samme produkter igen og igen. I bedste fald kan genanvendelse ske, uden man tilfører nye råstoffer og materialer – hvad enten der er tale om genanvendelige eller genpåfyldelige flasker.

Genpåfyldelige flasker indgår som en del af et samlet pantsystem
Genpåfyldelige flasker indgår som en del af et samlet pantsystem

Genanvendelige og genpåfyldelige flasker i ét samlet pantsystem

I pantsystemet bliver tomme flasker og dåser genanvendt eller genbrugt i lukkede kredsløb. De genanvendelige flasker og dåser bliver samlet ind, sorteret og smeltet om til nye flasker og dåser, mens der findes et tilsvarendende kredsløb for genpåfyldelige flasker som fx de klassiske grønne ølflasker. Når de genpåfyldelige flasker er pantet, kommer de tilbage til producenten, som vasker og fylder dem på ny. Der er frit valg med hensyn til om producenter vælger en emballage, der er genanvendelig eller genpåfyldelig.

I Danmark har vi nogle af Europas højeste returprocenter, fordi danskerne er så gode til at pante. Returprocenten er et udtryk for, hvor mange af de solgte emballager med pant, der kommer retur til genbrug eller genanvendelse. Returprocenten offentliggøres hvert år, og for de genpåfyldelige flasker skal der sikres en returprocent på mindst 98 %. Der er også et krav i pantbekendtgørelsen om, at mindst 90 % af de indsamlede engangsemballager skal genanvendes. Det samme gælder for genpåfyldelige flasker, der fx er blevet for slidte til at blive genpåfyldt og derfor skal kasseres.