Cirkulær økonomi som forretningskoncept

I 2023 blev det gratis at få tomme flasker og dåser håndteret i pantsystemet. Det betyder, at det nu er lykkedes at gøre pantsystemet helt cirkulært økonomisk.
Cirkulær økonomi er også en form for forretningskoncept baseret på recirkulering af materialer. Ideelt set har cirkulært designede produkter nemlig så høj en materiale- og gensalgsværdi, at de kan konkurrere med prisen på fx jomfruelige råstoffer.

Det kan med andre ord bedre betale sig økonomisk for virksomheder at vælge genanvendte eller genbrugte materialer. På den måde kan cirkulær økonomi også være rentabel for forretningen og dermed økonomisk bæredygtig. Rådgivning om cirkulær økonomi

I pantsystemet betaler enhver emballage sin egen omkostning. Jo lettere det er at genanvende flasken eller dåsen til en ny, des lavere er det gebyr, som producenten betaler. I bedste fald er gensalgsværdien så høj, at den dækker omkostningerne til fx at indsamle og sortere emballagen. Det er tilfældet for nogle emballagetyper, og derfor betaler producenter og importører ikke gebyrer for disse. Dansk Retursystem arbejder i retning af fuld cirkulær økonomisk drift, hvor så mange flasker og dåser som muligt er gebyrfrie. 

Pantsystemet arbejder også på at blive 100% cirkulær rent finansielt, så alle driftsudgifter dækkes af indtægter fra salg af materialer til genanvendelse. Så skal producenter og importører kun betale gebyrer for emballager, der ikke er designet til cirkulær økonomi. Vi er ikke helt i mål endnu men rigtig godt på vej, da gebyrerne har været faldet stødt gennem de sidste på år.

Emballer; producentansvar

EU-direktiv om producentansvar træder i kraft i 2025

I 2025 skal alle emballager i EU være omfattet af et producentansvar. Det indebærer blandt andet, at producenterne skal betale for at håndtere emballagerne, når de bliver til affald, ligesom det sker i pantsystemet i dag, hvor flasker og dåser genanvendes eller genbruges.