Den cirkulære omstilling udfordrer forbrugerne

Kun ca. 1/3 af danskerne siger, at cirkulært forbrug gør det lettere at være forbruger.
Sammen med Coop lavede Dansk Retursystem i 2022 en undersøgelse om forbrugeradfærd i forhold til cirkulært forbrug. De danske forbrugere ser det som en udfordring at få sorteret emballagerne korrekt for at få dem genanvendt, og det understreger vigtigheden af, at producenterne tænker genanvendelse ind i designet af emballagerne, så det bliver let for forbrugerne at sortere korrekt og få materialerne genanvendt. 

Emballager og andet affald skal sorteres for at blive genanvendt, men det er en udfordring for mange danskere. I en undersøgelse fra juni 2022, som Coop og Dansk Retursystem står bag, svarer 80%, at de oplever udfordringer, når de skal sortere brugte emballager korrekt, primært fordi materialerne ikke kan skilles ad.  

80 procent af alle danskere oplever udfordringer ved at sortere brugt emballage korrekt:

Blandt dem, der i en eller anden grad oplever udfordringer med at sortere emballage, er det særligt sammensatte materialer, der ikke kan skille ad, som volder problemer:

Samtidig er der delte meninger om, hvorvidt cirkulært forbrug gør det lettere eller mere besværligt at være forbruger, da kun ca. 1/3 af danskerne siger, at cirkulært forbrug gør det lettere at være forbruger.

Undersøgelsen peger også på, at 42% slet ikke eller kun i mindre grad er opmærksom på, om de varer, de køber, kommer i emballage af genanvendt emballage.

I Dansk Retursystem fremmer vi det cirkulært økonomiske design ved rådgive producenterne om, hvordan de designer deres emballager, så de bedst muligt kan genanvendes (link til cø-design). Desuden er der et cirkulært økonomisk tillægsgebyr (link til gebyrer) for emballager, der er sværere at genanvende, fx hvis materialerne er blandede eller indeholder farver, der gør, at fx plastik er sværere at genanvende i et flaske-til-flaske-loop.