Vi er et stærkt hold, og vi er gode til at effektivisere os

Portræt af industrioperatør Tine Kia Buk

Hvordan ser en hverdag ud for vores kollegaer i Dansk Retursystem? Og hvad karakteriserer Dansk Retursystem som arbejdsplads? I denne måned zoomer vi ind på vores industrioperatør Tine Kia Buk.
Procesoperatør Tine Kia Buk

At arbejde i en miljøvirksomhed som vores, giver så meget mening for mig.

Procesoperatør Tine Kia Buk

Hvordan ser din arbejdsdag ud?

Jeg arbejder som industrioperatør på vores fabrik i Høje Taastrup, hvor jeg primært er at finde i optællingen. Her sorterer jeg affald fra ved optællingsmaskinerne samt sikrer, at optællingen foregår korrekt. Derudover har jeg ansvaret for at holde øje med at maskinerne kører, og hvis der opstår fejl, at sørge for at det hele kommer til at køre igen.

I vores produktion arbejder vi med ’empowerment’ – en forandringsproces, der handler om at styrke medarbejdernes selvstændighed ved at udnytte deres viden og kompetencer. På den måde motiveres vi til at tage ansvar og komme med nye idéer og input til forbedringer. I den forbindelse har jeg taget initiativ til et videoprojekt, hvor jeg laver videoer til de forskellige sikkerhedsinstrukser, som vi har i produktionen.

I Dansk Retursystem har vi stor fokus på at mindske risikoen for arbejdsulykker, særligt i vores produktion, hvor vi færdes i en stor maskinhal. Derfor er der udarbejdet forskellige sikkerhedsinstrukser, som alle i produktionen skal læse og forstå. Vi er jo en mangfoldig virksomhed med forskellige nationaliteter, og derfor kan nogle have lidt udfordringer med at læse og skrive dansk. Derfor kom jeg på idéen med videoprojektet, som gør det lettere at forstå processerne. Det er dejligt at få lov til at tage initiativ til sådant et projekt.

Hvad fik dig til at søge job hos Dansk Retursystem?

Inden jeg kom til Dansk Retursystem for 3,5 år siden, skulle jeg genopfinde mig selv af flere gange. Jeg har både en teateruddannelse og en merkantil uddannelse bag mig. Da jeg for fire år siden pludselig stod uden arbejde, forslog en god ven, at jeg skulle tage en uddannelse som procesoperatør, for så ville jeg altid være sikret et arbejde. På det tidspunkt vidste jeg slet ikke, at det begreb fandtes. Men hvis det kunne hjælpe mig i arbejde, så var det den vej, jeg skulle gå.

Da jeg blev færdig med mit grundforløb i 2017, blev jeg umiddelbart efter ansat hos Dansk Retursystem. Blot to måneder inde i min prøvetid, blev jeg tilbudt at gå i lære som industrioperatør. Det, at arbejde i en miljøvirksomhed som vores, giver så meget mening for mig. Jeg er født og opvokset i et ”hippiemiljø”, og er i hele min opvækst blevet opdraget til at passe på miljøet. Vi skal skabe en sikker fremtid for vores børn og børnebørn, og det kan vi bidrage til ved at rydde op efter os selv. Jeg bliver stolt, når jeg fortæller andre om, hvor jeg arbejder, og hvad vores virksomhed gør for miljøet. Jeg har naturligvis en faglig stolthed, når jeg taler om mit arbejde, men miljødelen vægter tungest.

Hvordan er det at arbejde som kvinde i et forholdsvist mandsdomineret job?

Det er hverken farligt eller grænseoverskridende, vi er jo i bund og grund lige meget værd. Jeg føler mig på lige fod med mine mandlige kollegaer, og der bliver heller ikke taget særlige hensyn til mig eller mine andre kvindelige kollegaer. Men når det så er sagt, så kunne jeg da godt ind imellem savne nogle kvindelige kollegaer til at snakke hårprodukter med.

Jeg kalder mig selv for Pippi Langstrømpe, hvis jeg støder på nye udfordringer, så tænker jeg som udgangspunkt, at det kan jeg sikkert godt klare. Og det kan jeg faktisk også for det meste! Selvom jobbet til tider kan være fysisk hårdt, så er mange af de tunge løft blevet reduceret i takt med, at teknologien har taget over.

Hvordan vil du beskrive kulturen i Dansk Retursystem?

Samarbejdsmæssigt er vi et stærkt hold, og vi er gode til at effektivisere os. Hvis det spidser til, så hjælper vi hinanden, og det giver en god tryghed i hverdagen.

Derudover har vi en stærk personaleforening, som er gode til at samle ”holdet” til forskellige former for socialt samvær. Når man, som jeg, er ansat i produktionen, så har vi både dag- og aftenvagter. Det vil sige, at nogle uger har jeg ganske lidt kontakt til mine kollegaer rundt i organisationen. Derfor er det guld værd med en aktiv personaleforening, der kan skabe sammenhold – også uden for arbejdstid.

Hvilket råd vil du give en, som overvejer at søge job hos Dansk Retursystem?

Tænk ikke, at du ingen uddannelse har, vi sørger for en grundig oplæring. Hos Dansk Retursystem får du mulighed for at udvikle dine kompetencer og have medindflydelse på arbejdet. Så søg endelig, også selvom du er en kvinde!

Medarbejdere ved Dansk Retursystem

CSR i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem ønsker vi mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn og sådan, at virksomheden som minimum afspejler det omgivende samfund.